„Myslím, teda som.“

V prebiehajúcich diskusiách o tom, ako zlepšiť kvalitu vzdelávania na našich školách, sa často stretávame s kritikou, že náš vzdelávací systém sa veľmi málo, ak vôbec, venuje kritickému mysleniu. To znamená, že talenty patriace do domény strategického myslenia sa u mladej generácie nedostatočne rozvíjajú.

Vysvetlime si najprv, čo rozumieme v tejto súvislosti pod pojmom strategické myslenie. Predovšetkým ide o talenty, ktoré sa zaoberajú rozmýšľaním o tom, čo všetko môže byť v budúcnosti. Za týmto účelom ľudia obdarení týmito talentmi neustále absorbujú a analyzujú informácie, ktoré im umožňujú hľadať najlepšie riešenia a lepšie sa rozhodovať. Na tieto talenty sa väčšinou spoliehame aj pri riešení problémov, ale ako píšem nižšie, môžeme si pomôcť aj talentmi z iných domén. Strategické myslenie v ponímaní talentov a strategické riadenie ako biznis proces majú síce veľa spoločného, ale v princípe ide o dve rôzne disciplíny. Nie je výnimkou, že riaditelia a vedúci útvarov veľkých firiem, ktorí sú zodpovední za strategické riadenie/plánovanie, nemajú medzi najsilnejšími talentmi zastúpený Strategický talent, čo pre nich nemusí znamenať žiadny problém. Strategické riadenie je totiž komplexný proces, ktorý pozostáva z činností, na ktoré je potrebné množstvo rôznych talentov a ideálne je, keď sa v tímoch, ktoré sa ním zaoberajú, stretnú ľudia s čo najširším spektrom talentov nielen v doméne strategického myslenia. Takto sa vytvoria predpoklady na to, aby sa navrhované stratégie mohli preskúmať z viacerých uhlov pohľadu.

Analytický talent je osemnástym najčastejším talentom v Top 5. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti pátrajú po príčinách a následkoch. Vedia zvážiť všetky detaily, ktoré môžu konkrétnu situáciu ovplyvniť. Takíto ľudia sa veľmi veľa pýtajú, čo môže u iných vzbudzovať pocit, že im nedôverujú. Niekedy môžu znieť opatrnícky a niekedy dokonca konfrontačne, ale motívom týchto otázok je obyčajne iba snaha zistiť skutočnú pravdu, príčinu problému alebo nedorozumenia. Niekedy si ľudia zamieňajú tento talent so Strategickým talentom, o ktorom píšem nižšie.

Talent Súvislosti je tridsiatym najčastejším talentom v Top 5, to znamená pomerne zriedkavým. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti sa radi zaoberajú históriou. Súčasnosť chápu práve vďaka skúmaniu jej minulosti. Často argumentujú, že keď nebudeme študovať históriu, budeme opakovať chyby, ktoré sa urobili v minulosti. Kým sú ochotní podniknúť niečo nové, potrebujú poznať celý rámec a štruktúru problematiky, ktorej sa takáto aktivita alebo zmena týka. Mal som jedného klienta, ktorému som najprv musel obšírne vysvetliť celú metodiku práce s talentmi a silnými stránkami, kým sme sa mohli pustiť do konzultácie jeho talentového profilu.

Talent Futurista je na dvadsiatom mieste, čo sa týka frekvencie jeho výskytu v Top 5. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti sú inšpirovaní budúcnosťou a tým, čo všetko by mohlo byť. Vedia ostatných nadchnúť svojimi víziami budúcnosti. Dovolím si predpokladať, že týmto talentom boli obdarení takí ľudia ako Jules Verne alebo Steve Jobs. Nie je výnimkou stretnúť ľudí s týmto talentom v rôznych startupoch. Takíto ľudia majú otvorenú myseľ, zaujíma ich, ako by mohli prispieť k budovaniu lepšej budúcnosti a stretávam sa s nimi aj v neziskových organizáciách, ktoré sa snažia pomáhať znevýhodneným ľuďom na rôznych frontoch. Pokiaľ je tento talent podporený talentmi ako Zodpovednosť, Rozvážnosť alebo Disciplína, častokrát nájdeme takýchto ľudí na pozíciách, kde sú zodpovední za dlhodobé plánovanie. Keď stretnete mladších ľudí s týmto talentom, môžete ľahko nadobudnúť dojem, že sú to rojkovia, ale pozor, veľmi ľahko sa môže stať, že ste sa stretli s vizionárom.

Dobrou správou je, že talent Predstavivosť je na pätnástom mieste frekvencie výskytu v Top 5. Tento talent je totiž základným kameňom kreativity. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti sú fascinovaní myslením a myšlienkami. Vedia nájsť súvislosti aj medzi zdanlivo nesúvisiacimi javmi. Typ kreativity závisí od toho, s akými ďalšími talentmi je tento talent skombinovaný, keďže všeobecný talent kreativity definovaný nie je. Ak niekto nie je obdarený talentom Predstavivosť, neznamená to ešte, že bez tohto talentu nemôžete byť kreatívni. Treba si však vybrať takú prácu, ktorá čo najlepšie využije jedinečnú kombináciu existujúcich talentov a už samotné objavovanie toho, ako tieto talenty navzájom fungujú, môže byť zdrojom energie pre kreatívnu, resp. inovatívnu činnosť.

Talent Vstupy je pomerne častým talentom (šieste miesto), čo je logické, pretože ľudia, ktorí majú záujem o osobný rast, potrebujú zbierať informácie, aby sa mohli rozhodnúť, kam smerovať svoju pozornosť. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti sa vždy chcú dozvedieť niečo nové. Často si radi zbierajú a ukladajú rôzne druhy informácií. Ak je tento talent dostatočne rozvinutý, tieto informácie si nenechávajú iba pre seba, ale radi ich poskytnú každému, kto o ne stojí. Ľudia s talentom Vstupy sú často špecialisti, ktorí radi prenikajú do hĺbky v snahe dozvedieť sa čo najviac o danej téme. Tento talent určite ocenia knihovníci, prípadne tvorcovia, ale i čitatelia encyklopédií a katalógov.

Talent Intelektuálnosť je v rebríčku frekvencie výskytu v Top 5 na dvadsiatejprvej priečke. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti sú typickí intelektuáli. Veľa premýšľajú sami o sebe a oceňujú intelektuálne debaty. Títo ľudia potrebujú čas na premýšľanie, aby mohli vyšperkovať svoje myšlienky do dokonalej podoby. Mám zákazníčku s týmto talentom, ktorá k čítaniu potrebuje absolútny pokoj, aby sa mohla nad každým odstavcom dôsledne zamyslieť, prehodnotiť, čo práve čítala, prípadne popremýšľať o tom, ako získané poznatky čo najlepšie využiť. Talent Intelektuálnosť je veľmi užitočný na vysvetlenie zložitých informácií ľuďom, ktorí majú ťažkosti zachytiť viacrozmernosť, resp. komplexnosť určitých javov, situácií alebo plánov.

Tretím najčastejším talentom v Top 5 je talent Študent. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti majú túžbu sa stále učiť a neustále sa zlepšovať. Vzrušuje ich viac proces učenia ako jeho výsledok. Na rozdiel od talentu Vstupy, tento talent ide viac do šírky, takíto ľudia sú zvedaví a zaujíma ich množstvo tém. Niekedy môže byť pre rovnováhu užitočné, ak sú silno vyvinuté oba talenty, prípadne ak je Študent usmernený talentom Sústredenosť. Viem o čom hovorím, keďže môj talent Študent je u mňa v poradí číslo dva a Sústredenosť číslo tri. Môj najsilnejší talent Maximalista má niekedy problém, či podporovať viac Študenta v jeho úsilí poznať čo najviac oblastí ľudského poznania alebo podporiť Sústredenosť v jej snahe spoznať určitú tému hlbšie. Myslím, že som túto dilemu vyriešil voľbou povolania kouč, keďže na jednej strane mám možnosť spoznávať ľudí so všetkými talentmi s rôznymi povolaniami z rôznych odvetví a pritom podrobne študovať, ako ich jedinečné kombinácie talentov ovplyvňujú ich správanie, rozmýšľanie a medziľudské vzťahy.

Čitateľ bude asi prekvapený, keď zistí, že Strategický talent je piaty najfrekventovanejší v Top 5. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti vedia nájsť alternatívne postupy. Ak sú postavení pred konkrétny scenár, rýchlo v ňom nájdu relevantné schémy a priority, ktorým sa treba venovať. Dôležité slovo v tejto charakteristike je slovo rýchlo. Inými slovami, ide často o intuitívne rozpoznanie toho, čo je dôležité a aké sú vhodné možnosti riešenia danej situácie. Stojí určite za zmienku, že u dvadsiatich troch z mojich tridsiatich ôsmich klientov a kolegov, ktorí mali v top 5 Strategický talent, bol tento talent ich najsilnejší a u ďalších siedmich ich druhý najsilnejší. Takúto disproporciu v rámci Top 5 som zatiaľ nepozoroval u žiadneho iného talentu. Zaujímavé je aj to, že najmä ženy, ktoré som mal možnosť koučovať, si tento talent väčšinou vôbec neuvedomovali a považovali svoju schopnosť intuitívne nachádzať tie správne riešenia problémov za niečo úplne prirodzené, resp. nevideli na tom nič výnimočné. To je zároveň poznávacím znakom väčšiny talentov. Keď ľudia operujú v zóne svojich najsilnejších talentov, resp. silných stránok, všetko ide ľahko, spontánne a obyčajne si neuvedomujú, že sú nejakým spôsobom výnimoční.

Na tomto mieste by som rád spomenul jednu raritu. Z vyše sto talentových profilov, ktoré som ma možnosť analyzovať som sa zatiaľ stretol s jediným človekom, ktorý má všetkých 5 najsilnejších talentov sústredených do jednej domény, a to práve do domény strategického myslenia. Je to mimoriadne kreatívny mladý človek, o ktorom ešte budeme mnoho počuť alebo lepšie povedané, vidieť. Prezradím o ňom zatiaľ iba toľko, že ako gymnazista vyhral súťaž o najlepšie tablo na Slovensku a už krátko po ukončení štúdia poskytuje služby tým najlepším firmám nielen na Slovensku.

Na záver ešte jedna poznámka k úvodnému odseku. Som presvedčený, že nedostatok priestoru venovaného kritickému mysleniu je jedným z najdôležitejších dôvodov toho, že veľa (nielen) mladých ľudí, ktorým to myslí, hľadá príležitosti na svoju sebarealizáciu za hranicami našej vlasti.

V budúcom čísle sa pozrieme bližšie na témy patriace do domény „Ako vytvárame vzťahy“.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,835 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.