Neurolingvistické programovanie – nič pre manažérov?

Samotný názov – neurolingvistické programovanie – vyzerá ako náramne vedecká a náramne zložitá záležitosť. Pritom ide o veľmi účinný smer psychoterapie, ktorý sa však čoraz častejšie využíva pri tréningu manažmentu, komunikácie a predajných zručností. Žiaľ – nie u nás.

Čo je NLP?

Checklist: Axiómy NLP

  • Ľudia nereagujú na samotnú realitu, ale na svoj vlastný obraz o nej.
  • Telo a duch sa navzájom podmieňujú.
  • Zmyslom tvojej komunikácie je reakcia, ktorú dostávaš.
  • Neexistujú chyby a zlyhania, existuje len spätná väzba.
  • Systém je kontrolovaný tým prvkom, ktorý má k dispozícii najviac alternatív správania.
  • Ľudia si vyberajú vždy to najlepšie – v závislosti od momentálneho stavu ich informácií.
  • Každé správanie slúži niečomu pozitívnemu.

Neurolingvistické programovanie (NLP) je americký model. Vyvinuli ho John Grinder a Richard Bandler na základe pozorovaní vybraných psychoterapeutov. Zisťovali, čo robí terapeutov úspešnými a pomocou modelingu vytvorili systém, ako tieto schopnosti môže získať každý z nás.

Dnes sa pod NLP rozumie sada zásahov a postupov, ktorými sa dá zmeniť ľudské správanie a prežívanie. Pritom sa však NLP nezaoberá samotnou zmenou, ale len vytvorením náhradných alternatív. Vychádza totiž z predpokladu, že pre každé ľudské správanie sa nachádza aspoň jedna situácia, v ktorej je vysoko užitočné, a teda potrebné. Problémy vzniknú až vtedy, keď ho začíname používať v situáciách, kde už až tak užitočné nie je. Napríklad pre manažéra je veľmi dôležité dokázať presadiť jedno riešenie v tíme, kde každý člen má inú predstavu o riešení. Problém však nastane, keď začne presadzovať svoje vlastné riešenie v prípade, keď celý tím má práve opačný názor. Pokiaľ to urobí raz, prejde mu to. Ak to robí zakaždým, má vážny problém. A tu nasadzuje NLP. Nepokúsi sa o prevýchovu a tým nezbaví manažéra užitočného nástroja – schopnosti presadiť sa, ale preňho vytvorí alternatívne reakcie, ktoré bude môcť použiť vždy podľa situácie, v akej sa bude nachádzať. NLP je teda o sebakontrole a tým aj kontrole správania tých druhých.

Mágia piatich zmyslov a metaprogramy

Človek si vytvára vlastný obraz sveta, ktorý úzko súvisí s jeho vnímaním reality. Veci reálneho sveta prenášame do našej “mapy sveta” prostredníctvom našich zmyslov: zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Tieto zmysly tlmočí NLP cez päť vstupno-výstupných kanálov: zrak, sluch, pohybovo-pocitový kanál, chuť a čuch (zjednodušene cez tri kanály: zrakový, sluchový, pohybovo-pocitový) Každý z nás uprednostňuje istý zmysel. Ak chceme argumentovať tak, aby sme svojho “protivníka” presvedčili, mali by sme hovoriť rečou, ktorej rozumie. A podľa preferovaného zmyslu potom môžete manažérovi opísať nádejnú sekretárku – buď že vyzerá svedomito (zrak), že ju všetci vychvaľujú (sluch), alebo že bude dobrý pocit mať niekoho tak príjemného a ochotného v tíme (pocit).

Načo to všetko o piatich zmysloch? Je dôležité vedieť, aké argumenty volím a aké na mňa platia, ale aj to, aké argumenty platia na mojich podriadených. NLP totiž vychádza z predpokladu, že tí druhí nie sú a priori blbci, ale že ja sa neviem dokomunikovať. To znamená: ak môj partner nereaguje tak, ako by som predpokladal, niečo som mu ešte nepovedal alebo niečo z toho, čo som mu povedal, on neprijal. Jednoduchá rovnica? Skúste si ju “pretlmočiť” do každodennej práce! S Mišom sa nedá pracovať, lebo si večne sedí a ušiach a potom sa na každú maličkosť chodí vypytovať? A nie je to tak, že mu vždy presne hovorím, ktoré kroky má urobiť, ale nikdy som mu nepovedal, prečo?

Metaprogramy sú chrbticou nášho reagovania

Okrem zmyslových metaprogramov existujú aj iné: narábanie s časom, spôsob zbierania a vyhodnocovania údajov, verbálne vyjadrovanie a ďalšie. Ich nácvikom sa rozširuje zorný uhol manažéra a zvyšuje sa jeho schopnosť reagovať na slabé náznaky zo strany podriadených alebo obchodných partnerov. Otvára sa tým preňho prístup k vnútornému svetu ľudí okolo neho. Zvyšuje sa efektívnosť jeho komunikácie, pretože si začína uvedomovať vlastné komunikačné chyby.

Manipulácia, motivácia alebo riadenie

Zaváňa vám to akosi manipuláciou? Pozrite sa na NLP z iného zorného uhla: medzi manipuláciou a motiváciou je len jedna úzka hranica – a to, ako sa cíti “obeť” po rozhovore. Ak sa cíti znásilnená, manipulovali ste. Pokiaľ ste jej však dokázali veci vysvetliť tak, že ich pochopila a prijala za svoje, motivovali ste. Riadenie samo o sebe je dosť hrubý zásah do pocitu sebahodnoty podriadeného. Preto nemôže byť ľahostajné, či sa to urobí elegantným, pre obe strany prijateľným spôsobom, alebo taktikou “cukor a bič”. Pokiaľ dokážem osloviť časť osobnosti môjho podriadeného, vysvetliť mu svoje ciele a priority tak, že ich pochopí a uzná, vyhrávame obaja. Ja sa môžem zriecť príkazového spôsobu riadenia a on má pocit, že je pánom svojej práce a smie si ju sám riadiť.

Teda NLP aj pre manažérov?

Pokiaľ dokážeme striasť obavy z “psycho” hókuspókusu, je NLP skutočne univerzálna komunikačná technika, ktorú možno uplatniť vo všetkých oblastiach manažérskej praxe. A netreba byť školeným terapeutom. Už samotné dôsledné dodržiavanie axiómov NLP vedie k viditeľnému zlepšeniu v kontakte s ľuďmi. Niekoľko dní však také školenie predsa len trvá. Tam, kde sa sprostredkujú postoje, nastupujú miesto prednášok skupinkové cvičenia a tie potrebujú čas. Na západe sa bežne ponúka špeciálna odroda pre manažérov – “Business NLP”. Je len otázkou času, kedy sa tento trend dostane aj k nám. Rozhodne sa s neurolingvistickým programovaním nestretávame na stránkach nášho časopisu naposledy.

Helena Reháková

Helena Reháková je šéfredaktorka časopisu Manažér, poradkyňa pre osobný a organizačný rozvoj, asesorka pri výberoch a hodnoteniach pracovníkov/kandidátov a autorka viacerých kníh. Vedie projekt sebarozvoja Rok pre seba a v oblasti dosahovania cieľov projekty Krok vpred a Ako si zhmotniť sen.

 8,269 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.