Ochrana Vašich údajov

ibis partner Slovakia, s.r.o. sa riadi smernicou na ochranu osobných údajov, ktorá zabezpečuje, že Vaše údaje nebudú sprístupnené tretím stranám a použijú sa len pre potreby fakturácie (tieto údaje sa neuchovávajú) a pre potreby vytvorenia členského konta (uchováva sa len užívateľský nick a e-mail spojený s členstvom) a mimo doby trvania členstva sa osobné údaje neuchovávajú.

V prípade komentovania k článkom systém uchová len zadaný e-mail, užívateľský nick, ktorý zadáte, a IP adresu, z ktorej ste mail poslali. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, prosím, nevyužívajte možnosť komentovania.