Oprášte svoju zručnosť ovplyvňovať iných!

Aj vy chcete zanechávať hlboký dojem na ľuďoch, ktorí s vami prídu do styku? Pokúste sa „oprášiť“ svoje ovplyvňovacie zručnosti!

Pod ovplyvňovaním si predstavujeme kadečo: schopnosť dosahovať ciele pomocou prostredníkov či schopnosť nepriamo získavať moc, ale aj pomoc pri rozhodovaní. Často sa vplyv spája s manipuláciou, mocou, vysokou pozíciou v hierarchii, zneužívaním autority. Neetický úžerník môže byť vplyvný, korumpovaný politik môže byť vplyvný, niekedy je vplyvný aj cholerický vedúci, ktorý terorizuje svojich podriadených.

Na druhej strane, mať schopnosť ovplyvňovať iných je vysoko pozitívna vec. Je to nevyhnutný predpoklad k úspechu. Tento vplyv sa však neodohráva zneužívaním moci a zastrašovaním, ale dobrými komunikačnými zručnosťami a ochotou vyjsť tomu druhému v ústrety, aby z môjho zámeru mal svoju výhodu aj on.

Ak si chcete začať pestovať svoje ovplyvňovacie zručnosti, musíte sa zbaviť negatívnych predsudkov, ktoré sa s ovplyvňovaním spájajú, otvoriť svoju myseľ pre nové podnety a naučiť sa zopár efektívnych postupov.

Začnime tým, že si predstavíte niekoho, koho si vážite a kto vás hlboko ovplyvnil (rodina, učiteľ, známy, športová alebo iná osobnosť…) Stačil už len váš vzájomný kontakt, aby sa zmenili vaše predstavy, presvedčenia či hodnoty? Nuž, tomu sa hovorí pozitívne ovplyvňovanie! Mali ste z vplyvu tejto osoby aj nejaké negatívne pocity?

Keď sa pohneme mimo nášho obvyklého rozdeľovania na dobré a zlé, vieme si uvedomiť prvky tohto vplyvu a to, ako účinkujú. A čo si uvedomujeme, to vieme použiť aj sami.

Črty dobrého ovplyvňovača

Výskumy dokázali, že všetci ľudia so silným osobným vplyvom majú spoločných niekoľko čŕt:

  • sebamotiváciu
  • komunikačnú inteligenciu
  • vodcovstvo.

Sebamotivácia

Ľudí k ovplyvňovaniu iných vedie vnútorný pohon. Sú pozitívni a majú sebadôveru, snažia sa o dokonalosť, sú aktívni a majú zmysel pre humor. Navonok sa to prejavuje ako prístupnosť voči novým myšlienkam, poznanie vlastných silných a slabých stránok, ochota pomáhať, dychtivosť po informáciách aj z iných oblastí, zhoda medzi hovoreným a robeným, úprimnosť, vysoká osobná integrita, ochota urobiť pre dosiahnutie cieľa všetko potrebné, citlivé používanie humoru na vysporiadanie sa s ťažkými situáciami.

Komunikačná inteligencia

Nie, slovo „inteligencia“ som nepoužila omylom! Vplyvný človek musí byť nielen od prírody komunikatívny, ale musí vedieť svoj spôsob komunikácie prispôsobiť rôznym situáciám. Takíto ľudia vedia nielen prezentovať pred masami, ale aj „znížiť sa“ na úroveň jedného k jednému a dosiahnuť svoje. Sú schopní jasne a presvedčivo artikulovať svoje myšlienky. Majú rozumné vystupovanie a prístup. Vedia dobre počúvať a vedia to dať hovoriacemu najavo. Sú dobrí pozorovatelia, správne selektujú a interpretujú vizuálne vnemy. Poznajú „prečo“ za každou myšlienkou a vedia ho presvedčivo zdôvodniť. Svoju komunikáciu pružne prispôsobujú potrebe poslucháča. Majú ostrý úsudok a správne načasovanie. Ich výzor, vystupovanie, tón a slová sú vo vzájomnom súlade.

Vodcovstvo

Ľudia, ktorí dokážu pozitívne ovplyvňovať svoje okolie, nie sú zahľadení do seba, ale sú ústretoví a zaujímajú sa o iných ľudí. Podporujú ich pri snahe o zlepšenie sa. Zaobchádzajú s nimi s rešpektom. Vyvolávajú v iných pocit dôležitosti a ocenenia. Hľadajú v iných to najlepšie. Vedia sa vnútorne nastaviť na pocity iných ľudí. Vyhľadávajú príležitosť pomôcť, aj keď by išlo len o maličkosti.

Ilustruje to historka zo života jedného z amerických prezidentov, Theodora Roosevelta. Žena jeho sluhu Jamesa Amosa sa raz spýtala, či prezident Roosevelt už niekedy videl jedného zriedkavého vtáka, pretože o ňom počula a nevedela si predstaviť, ako vyzerá. Prezident jej ho dopodrobna opísal. Po istom čase u Amosovcov (bývali v domčeku na pozemkoch Rosseveltovcov) zazvonil telefón. Bol to T. Roosevelt a volal pani Amosovej, že kedysi sa pýtala na toho zriedkavého vtáka. Povedal, že ak vyzrie z okna, uvidí ho na kríku pred domom…

 1,090 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.