Môžu ľudské zdroje vyprodukovať strategické výsledky?

Keď učím, píšem alebo robím poradenstvo, stále sa pozastavujem nad nedostatkom finančného rozhľadu a základného podnikateľského nastavenia u HR lídrov strednej aj vyššej úrovne. Jeden z HR manažérov, u ktorých pôsobím ako kouč, bol nedávno zavolaný ku generálnemu riaditeľovi a konfrontovaný s tým, že sústavný pokles hospodárskeho cyklu nesmierne zaťažuje finančnú výkonnosť podniku. Požiadali ho, aby pripravil proces prepúšťania 15% zamestnancov….

Podivuhodný prípad babkotídy

Pred pár semestrami sme ja a kolegovia na univerzite odhalili jednu nákazlivú nemoc. Vďaka intenzívnemu výskumu a extenzívnej komunikácii s kolegami sme dokázali izolovať zárodok a vyvinúť účinný protiliek. S potešením môžem potvrdiť, že naša úspešnosť sa zlepšila za dva roky, čo sme podávali protilátky, na 99.53%. Pri siahodlhých diskusiách latinčinári z našej školy problém nazvali avia-titis….

Pár myšlienok k téme zamestnaneckých prieskumov

Jedným z najcennejších, ale súčasne najprehliadanejších nástrojov manažmentu, ktoré má k dispozícii akákoľvek organizácia, sú zamestnanecké prieskumy. Niektorí manažéri ich považujú za podstatnú zložku celopodnikového rozvoja a učenia sa, pretože poskytujú obraz o silných a slabých stránkach organizácie a jej súčasných i budúcich potrebách. Z dát, ktoré zamestnanecké prieskumy poskytujú, môže organizácia informácie interpretovať rôznymi spôsobmi. Napríklad prieskum môže pomôcť: sústrediť sa na…

Podnikateľská gramotnosť pre HR v novej ekonomike

Vývoj na svetových trhoch nás donútil zmeniť názor na to, čo je potrebné pre úspech podniku dnes. Či už ste majiteľ malého autoservisu so 6 zamestnancami alebo manažér väčšieho podniku s 1.700 zamestnancami ešte nikdy nebolo také dôležité mať dobré zručnosti vo všetkom, čo s vaším podnikaním súvisí. Celé desaťročia bolo pre osobnú kariéru i podnikové…

Je HR pripravené poskytovať pridanú hodnotu?

Verili by ste, že v USA je vyše 450 vyšších stredných škôl a univerzít, ktoré ponúkajú vzdelávanie MBA? Len v mojom rodnom meste je ich 5 zavedených, ktoré ponúkajú MBA program, plus ešte tucet iných akreditovaných online programov z celej Ameriky a zvyšku sveta. Pri toľkom výbere a možnostiach získať vedomosti a zručnosti v oblasti biznisu si človek…

HR na križovatke

Považuje váš podnik svoj útvar HR za administratívny náklad, alebo ho považuje za prínos k ziskovosti a produktivite? Odpoveď na túto otázku je kritická pre vytvorenie HR aktivít s pridanou hodnotou, ktoré priamo ovplyvňujú podnikový výkon. Tak, ako podniky sú nútené meniť svoj spôsob fungovania na trhu, aby sa vysporiadali s intenzívnym konkurenčným a finančným tlakom, aj každé oddelenie v podniku…

Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť

Korporátna spoločenská zodpovednosť (Corporate Social Responsibility alebo CSR) alebo aj „spoločensky zodpovedné podnikanie“ je biznis-stratégia, ktorej hodnota v USA a na celom svete vzrastá. Veľmi úzko sa spája s princípmi „udržateľného rastu“ a hovorí, že organizácie sú zodpovedné za spôsob, akým sa v podnikaní správajú, mnohým zúčastneným stranám, nielen svojim vlastným podielnikom. CSR pre organizáciu predstavuje spôsob, akým integruje svoje…

Zlepšujeme kľúčové kompetencie odborníkov z oblasti HR

Za posledných tridsať rokov sa celosvetová ekonomika rýchlo a dramaticky pohla od priemyselne orientovaných ekonomických modelov k modelom poznatkového/informačného veku. Nárast z poznatkovej práci núti zamestnávateľov klásť oveľa vyšší dôraz na ľudský kapitál – zamestnancov. A keďže je dnes ľudský kapitál tak výrazne zdrojom konkurenčnej výhody podnikov, treba upraviť základné obchodné kompetencie tak, aby boli znova plne funkčné. V dnešných…

Vzťah HR k hodnotovému reťazcu

V roku 1985 popísal profesor na Harvard Business School, Michael Porter, svoju teóriu analýzy hodnotového reťazca, aby ukázal na problematické oblasti v biznise a v distribúcii tovarov. Podľa dr. Portera pozostáva hodnotový reťazec z piatich primárnych aktivít a štyroch podporných aktivít (obrázok). Porter hovorí, že každá z týchto deviatich aktivít pridáva hodnotu hotovému produktu alebo službe,…

Ľudské zdroje a kritické myslenie

V našom modernom a tvrdo ekonomickom svete sa z koncepcie kritického myslenia stáva mocná a vysoko žiadaná zručnosť pre navrhovanie racionálnych a realizovateľných riešení na komplexné problémy. Čo je kritické myslenie? Je to disciplinovaný intelektuálny proces odstraňovania predpojatostí pri tom, ako človek triedi, syntetizuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie zozbierané pozorovaniami a/alebo skúsenosťami. Súčasťou je modelovanie situácie z rôznych uhlov pohľadu…