Podnikateľská gramotnosť pre HR v novej ekonomike

Vývoj na svetových trhoch nás donútil zmeniť názor na to, čo je potrebné pre úspech podniku dnes. Či už ste majiteľ malého autoservisu so 6 zamestnancami alebo manažér väčšieho podniku s 1.700 zamestnancami ešte nikdy nebolo také dôležité mať dobré zručnosti vo všetkom, čo s vaším podnikaním súvisí.

Celé desaťročia bolo pre osobnú kariéru i podnikové výsledky prospešné formovať uzavreté odborné silá v jednotlivých útvaroch – napr. financie, ľudské zdroje, marketing a logistika. Dnes, následkom akvizícií, konsolidácií, outsourcingu, technológie, globalizácie a iných faktorov len ťažko nájdete odborníkov v danej oblasti vtedy, keď ich potrebujete. Dôsledok je, že manažéri sú nútení robiť rozumné rozhodnutia aj v oblastiach, kde majú len obmedzené skúsenosti alebo vedomosti.

Manažment, hlavne v oblasti HR, sústavne hľadá dobrých kandidátov, schopných riešiť problémy v multidisciplinárnom prostredí. Strategické HR rýchlo preberá prevahu nad operatívnym HR, ktoré sa dnes už outsourcuje rôznym agentúram. Od HR manažérov si tento rastúci dôraz na stratégiu vyžaduje prehĺbiť pozornosť vo veciach podnikateľských a ako ľudia dokážu prispieť k rastu biznisu – a udržaniu pracovných miest.

HR podpora už tiež nie je lokalizovaná. Hoci fyzicky sedím v New Yorku, môj interný zákazník môže byť v Chicagu, Lisabone, Singapúre či Prahe. V týchto prípadoch musím fungovať ako rozhľadený agent HR, ktorý vie rozumne hovoriť o rôznych odborných oblastiach, ktoré podporuje. Už si nemôžem odskočiť na obed s finančným riaditeľom a prediskutovať s ním osobne zmeny v dôchodkovom pláne alebo zvyšovanie platov. Musím urobiť svoju domácu prácu, než odprezentujem platné argumenty, ktoré dokáže finančný manažér prijať nezávisle od toho, kde na svete je jeho kancelária.

Napríklad moja firma chcela expandovať do troch miest v Austrálii. Ako HR manažér som bol poverený obsadením manažérskych, obchodníckych a technicko-výrobných pozícií. Jednoduché, však? Ale než som mohol vôbec niekoho osloviť, musel som si vyjasniť viacero vecí:

 1. Logistika: Produkuje sa v krajine dostatok produktov na to, aby sme mali zákazníkovi čo dodať, keď nás o to požiada? Nemá zmysel robiť nábor do obchodného tímu, keď ešte nepoznáme produkt.
 2. Výroba: Ako natrénujeme našich technikov na podporu nášho produktu u zákazníka? Aké sú právne a technické podmienky v Austrálii, aby to naši ľudia vôbec mohli robiť? Máme dostatočné sklady na to, aby sme vedeli napĺňať dopyt? Ako budeme distribuovať produkty na inštalovanie u zákazníka?
 3. Financie: Máme dostatočné finančné rezervy na to, aby sme vykryli výrobu – napr. prenájom priestorov a strojov/automobilového parku, kreditné karty, mzdové účtovníctvo, skladové náklady, dovoznú daň a podobne?
 4. Informačné technológie: Bude austrálsky informačný systém a technika plne integrovaná do nášho systému, aby ho mohli pracovníci plne a produktívne využívať od prvého dňa?
 5. Právne otázky: Sú naše produkty plne v súlade s austrálskymi predpismi a normami o dovoze, cle a DPH?

Toto sú otázky, ktoré sa ma kandidáti na interview často pýtajú. Musím mať na ne pripravené odpovede tak, aby rozhovor o nich budoval dôveru v podnik i v diskusiu o silných a slabých stránkach biznisu a možných ohrozeniach a príležitostiach. Takisto potrebujem kandidátovi sprostredkovať, že firma je finančne zdravá a nezloží sa tri mesiace po tom, ako on nastúpi. Ani ja ani môj náborový manažér nemáme možnosť prizvať si na interview finančného manažéra, ktorý kandidátovi tieto otázky zodpovie.

Nie som odborník na tieto oblasti a ani by som nikomu nepredpisoval, ako má viesť svoj útvar. Napriek tomu som si počas svojej kariéry vytvoril a budujem si aj naďalej podnikateľské a finančné porozumenie, aby som sa mohol rozumne porozprávať s hocijakým útvarom a podporovať ho pri stanovení kritérií úspešnosti jeho útvaru. Bolo zaujímavé vidieť, ako rýchlo stúpla moja dôveryhodnosť ako hodnotu zvyšujúceho interného HR zdroja v okamihu, kedy som bol schopný hovoriť s nimi ich vlastnou rečou.

Ako zlepšiť svoje poznanie biznisu a financií

Tu je niekoľko návrhov. Sú dodatočné k vašej pôvodnej odbornosti:

1. Naučte sa, ako váš biznis funguje, a zistite o ňom čo najviac faktov, napr.:

 • Čo predáva váš podnik a prečo by to zákazník mal kúpiť?
 • Ako si váš podnik príde na svoje peniaze?
 • Čo je jeho konkurenčná výhoda?
 • Kto sú jeho hlavní konkurenti a prečo ľudia idú k nim a nie k vám?

2. Naučte sa čítať a chápať finančný stav vášho podniku. Napr. v USA, ak ste verejná spoločnosť, informácie sú voľne prístupné vo výročných správach, ktoré sa dajú ľahko získať, sú zadarmo a najčastejšie na webovej stránke podniku. Obsahujú množstvo cenných informácií.

 • Kde sú finančné „otlaky“, ktoré pôsobia manažmentu bezsenné noci a ktoré majú najväčší dopad na rozhodovanie?
 • Ako sú tieto úzke hrdlá relevantné pre činnosť HR?
 • Ako napomáha práca HR útvaru dosahovať obchodné ciele firmy?
 • Vyvíjajú sa podnikové finančné ukazovatele tým správnym smerom? Ako to ovplyvní vaše odporúčania z pozície HR manažéra?

3. Preštudujte si ciele iných útvarov a prepojte si ich – priamo alebo nepriamo – s tým, čo vy robíte na ich podporu, aby dosiahli svoje ciele. Prepojte svoje činnosti s úspešnosťou ostatných útvarov. Ak výrobný tím nedodá zákazníkovi tovar načas, v kvalite a podmienkach špecifikovaných obchodnou zmluvou, má to dopad na všetky útvary podniku, nielen na výrobu.

Ak výrobky vykazujú vážne chyby, spolupracujte so zainteresovanými útvarmi pri identifikácii zdroja chybovosti a prispejte k náprave tým, čo vy môžete urobiť. Niektoré príčiny môžu spočívať v nedostatočnej príprave ľudí na vykonávanie práce, v nevhodnom riadení, nevhodnej motivácii a podobne. Nemusíte byť odborník na činnosť ostatných útvarov, ale potrebujete nájsť odborníkov na danú vec a spolupracovať aj s finančným útvarom, aby vytvoril rezervu pre nápravu.

4. Zistite vynikajúcich pracovníkov v jednotlivých oblastiach a emulujte ich postupy a praktiky. Myslite kreatívne a netradične pri hľadaní riešení. Jedna automobilka mala ťažkosti s procesom obúvania pneumatík. Vyslali tím, ktorý naštudoval postupy technikov NASCAR a niektoré z nich adaptoval na domáce podmienky. Výsledok: čas potrebný na obúvanie pneumatík sa znížil na polovicu. Je nebezpečné myslieť si, že ľudskými zdrojmi spôsobené bankové problémy sa vyskytnú vždy len v bankovníctve.

5. Stále a bez ustania zlepšujte svoje porozumenie pre biznis. Študujte podnikateľské prostredie a sily, ktoré ho ovplyvňujú (technológiu, demografiu, právo, politiku, kultúru a pod.).

Zlepšujte svoj vhľad do vašej vlastnej oblasti a toho, ako sa vplyvom praxe mení.

Vymaňte sa z rámca vlastnej odbornosti a pomáhajte vašimi HR nástrojmi ostatným útvarom dosahovať ich čísla. Zlyhanie jedného útvaru ovplyvňuje všetky ostatné útvary a celopodnikový výsledok.

Ako získate tieto poznatky?

 • Existujú školy, na ktorých sa aj odborníci z praxe môžu naučiť podnikateľským zručnostiam. Zistite si, čo učia, a vyžiadajte si od nich podrobnejšie rozpisy.
 • Požiadajte svoju odbornú organizáciu, aby zorganizovala a sponzorovala vzdelávania v oblastiach, čo vás zaujímajú. Zúčastnite sa stretnutí iných odborných organizácií, pozrite si, aké vzdelávania poskytujú oni a hovorte s ich členmi. Je vysoká pravdepodobnosť, že zápasia s  podobnými problémami a podelia sa s vami o svoje prístupy.
 • Nakontaktujte sa na autorov článkov ako tento. Tí bývajú vždy ochotní pomôcť ľuďom dosahovať ich ciele.
 • Čítajte a študujte renomované publikácie z iných oblastí a všeobecné biznis časopisy, noviny a webstránky. Čoskoro uvidíte spoločné vzorce, záujmy a problémy.
 • Požiadajte svojich vnútropodnikových odborníkov z každej špecializácie, aby prezentovali tutoriály o ich oblasti odbornosti. Semináre a workshopy so spoločným obedom sú výborné príležitosti, ako získať poznatky o iných útvaroch a spojiť ich do jedného celku. Možno ich organizovať aj online – pokiaľ ľudia sú ochotní odpovedať na otázky a dávať k dispozícii informácie.

Ken Moore

Kenneth W. Moore, člen Americkej spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov, je predseda Ken Moore Associates, poradenskej firmy so sídlom v Schenectady, NY. Je tiež externým profesorom na NewYorkskej štátnej univerzite v Albany, kde vyučuje oblasť strategického manažmentu. Možno ho kontaktovať na kmoore01@nycap.rr.com.

 3,463 total views,  4 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.