Prečo sa neradi meníme: drajvery a bloky líderstva

Silné prianie stať sa lepším lídrom len málokedy vedie k zásadnej a udržateľnej zmene. Ako hovoria Robert Kegan a Lisa Laheyová v ich knihe Immunity to Change (Imunita voči zmenám), nestačí len priať si a chcieť. Aj keď je zmena niekedy otázka života a smrti, naša schopnosť meniť sa zostáva rozčuľujúco neuchopiteľná.

Exploring Leadership Drivers and Blockers Paperback
  • 184 strán
  • Vydavateľ: Palgrave Macmillan (marec 2019)
  • Jazyk: anglický
  • ISBN-10: 9811362750
  • ISBN-13: 978-9811362750

Skúmaním skrytých síl, ktoré nás tlačia vpred alebo brzdia, sa môžete stať lepším lídrom.

Predstavte si, že pri spätnej väzbe vám, úspešnému manažérovi, ľudia vyčítajú, že dominujete diskusie a pracovné porady – a vy viete, že to tak je…  Už v minulosti ste sa snažili dostať to pod kontrolu, ale zatiaľ dosť bezúspešne.

Preskúmanie vlastných drajverov a blokov by vám pomohlo zistiť, kde sami sebe hádžete polienka pod nohy – kde konkrétne nevhodné presvedčenia obmedzujú vašu schopnosť ovládnuť nutkanie vyjadrovať sa a prevalcovať iných. Napríklad ste možno vnútorne presvedčení, že ak niekto chce vyzerať úspešne a dosiahnuť svoje, potrebuje byť zakaždým počuť. To by bolo napríklad niečo, čomu hovoríme “blok”. Na druhej strane, možno máte veľmi dobrú schopnosť pracovať v tíme a sústavne rásť a učiť sa nové veci. To by boli vaše “drajvery”. Ak teraz použijete svoje drajvery na to, aby ste dali v diskusiách väčší priestor ostatným a učili sa počúvaním toho, čo hovoria, dostávate automaticky pod kontrolu svoje sebapresadzovačné, dominujúce prejavy! Bez veľkých vnútorných tlakov a bez veľkého vynakladania úsilia. Stačí, ak jedného-dvoch kolegov požiadate, aby vás diskrétne upozornili, keď v prvých týždňoch začnete opäť strhávať diskusiu na seba.

Problém je v tom, že si môžete sebaviac priať stať sa lepším lídrom – prianie samotné nepostačí. Robert Kegan a Lisa Laheyová v svojej knihe Immunity to Change hovoria: “Prianie a motivácia nepostačujú: aj keď ide doslova o otázku života a smrti, schopnosť zmeniť sa zostáva rozčuľujúco neuchopiteľná.” O Keganov a Laheyovej výskum blokov zmeny sa opiera aj nástroj, s ktorým prichádzajú autori knihy Exploring Leadership Drivers and Blockers. Kombinujú ho s pozitívnou psychológiou a ďalšími výskumami rozvoja líderských zručností a prinášajú komplexný obraz toho, ako by konkrétne úpravy neproduktívnych prejavov mohli vyzerať.

Efektívna zmena sa opiera o sebapoznanie

Povedzme, že potrebujeme zlepšiť aktívne počúvanie či dostať pod kontrolu mikromanažovanie, agresivitu alebo precitlivelosť na to, čo si iní o nás myslia. Aby sme vedeli presne, čo v našich prejavoch je kontraproduktívne, potrebujeme mať najprv poriadnu dávku sebapoznania. A na to, aby sme toto sebapoznanie dokázali vyprodukovať a nezatvárali oči pred tým, že aj my máme nedostatky, je dobré preskúmať vnútorné sily, ktoré riadia naše prežívanie a ktoré nám buď pomáhajú byť lepšími, alebo nás nasilu držia v starých, vychodených koľajach. Problém je, že mnohé z týchto vnútorných síl môže byť ukryté v podvedomí.

A tu nastupuje kniha z pera pedagógov z INSEAD a Liverpool Business School Iana C. Woodward, Samah Shaffakat a Vincenta H. Dominé.

Drajvery a bloky

Drajvery (angl. drivers)sú tie naše emočné sily a predpoklady, ktoré spúšťajú činnosť, vedú nás konať istým spôsobom a dodávajú nášmu konaniu dôraz, výdrž a potrebný tlak. Tieto predpoklady a sily štartujú, vedú a udržiavajú nás v správaní zameranom na dosiahnutie istého cieľa a robia pre nás istý typ cieľov príťažlivým.

Na druhej strane, bloky (angl. blockers) sú také emočné predpoklady a sily v nás, ktoré nám bránia robiť úpravy alebo zmeny tým, že nás robia slepými pre istý typ dopadov, alebo sa zmene priamo stavajú do cesty – a to aj vtedy, keď sme mentálne rozhodnutí zmenu uskutočniť.

Vytiahnutie blokov “na svetlo božie” môže viesť k veľmi hlbokému porozumeniu a zisteniam.

Všetko sa viaže k emocionalite, akou jednotlivé predpoklady alebo skúsenosti obsadíme. A pretože bloky i drajvery sú uložené v našom podvedomí, náš strach zo zmeny (opustenie našej zóny komfortu) a neschopnosť niečo zmeniť sú často konfliktom medzi naším vedomím (rozhodnutím meniť) a podvedomím (rozhodnutím zotrvať). Keď sa snažíme zmeniť, tak vlastne spúšťame neviditeľnú vojnu – konkurenciu medzi vedomými a nevedomými motívmi, pričom jedny aj druhé môžu byť pozitívne alebo negatívne.

Kniha obsahuje analytický nástroj, ktorý umožňuje zviditeľniť tak drajvery, ako aj bloky. Môžu to byť emócie, svetonázor, predpoklady a predsudky, osobnostné črty, hodnoty či motivátory – a každé z toho môže náš rast buď podporovať, alebo ho môže hatiť.

Analytický nástroj má formu dotazníka a je rozdelený na 14 na seba nadväzujúcich krokov, napr. skúmanie osobnosti, presvedčení a prejavov. S týmto nástrojom si čitateľ urobí sebaanalýzu. Začína skúmaním blokov – aby sa stanovila štartovacia čiara pre to, čo treba prekonávať.

Drajvery sa rozoberajú až potom. Ich zviditeľnenie slúži na upevnenie sebavedomia a pocitu vlastnej hodnoty a predstavujú odrazový môstik pre aktivity potrebné na dosiahnutie zmeny.

K personalizačnému procesu patria otázky ako:

  • Aký typ lídra chcete byť? Pomocou akého špecifického rozvojového cieľa to chcete podporiť/dosiahnuť?
  • Ktoré špecifické prejavy a správania vám bránia v tom, aby ste boli taký líder a dosiahli svoj rozvojový cieľ?
  • Pozrite sa na pravý opak týchto prejavov a správaní. Aké obavy alebo nepohodu pociťujete, keď si predstavujete seba, ako máte práve toto opačné správanie a prejavy?
  • Aké pozitívne emócie, pocity alebo myšlienky budete pravdepodobne zažívať, ak dosiahnete ten rozvojový cieľ, čo ste si stanovili?
  • Aké osobnostné črty alebo skúsenosti by sa podpísali pod to, že by ste sa cítili pozitívne alebo negatívne?

Kapitoly knihy

Kapitola 2 sa venuje tomu, ako sebauvedomenie ovplyvňuje líderstvo, a ako sú vzájomne poprepájané drajvery a bloky. Kapitola sa opiera o Boyatzisovu tróriu úmyselnej zmeny, o pozitívnu psychológiu a hlavne o Keganov a Laheyho prístup k štádiám vývoja mysle dospelého človeka a teóriu imunity voči zmenám.

Kapitoly 3 až 7 rozoberajú teoretické základy, z ktorých autori vyvinuli svoj nástroj Drivers and Blockers Exploration Tool, teda nástroj na skúmanie osobných drajverov a blokov. Uvádzajú pritom výsledky svojich vlastných prieskumov a účinnosť, s akou sa dali skúmať rôzne drajvery a bloky ako mini-ja, možné-ja, pohľad na svet, emócie, Veľká Päťka osobnostných čŕt, hodnoty, vnútorná a vonkajšia motivácia a iné.

Keď človek zistí, že existuje množstvo rôznych drajverov a blokov, dokáže objektívnejšie rozhodovať o tom, ktorým smerom sa chce pohnúť. Preskúmanie drajverov a blokov navyše pomáha lídrom spochybniť vlastné presvedčenia a predpoklady a zistiť, či zmena, o ktorú sa snažia, narazí na nejaký ich vnútorný blok, alebo sa môže oprieť o nejaký z ich individuálnych drajverov.

V kapitole 8 potom autori prezentujú svoj nástroj Drivers and Blockers Exploration Tool, teda nástroj na skúmanie osobných drajverov a blokov.

Lenže samotné spoznanie drajverov a blokov ešte nemení osobnosť manažéra. Na to treba výsledky tohto skúmania premeniť na osobný plán rozvoja. Autori uvádzajú ako nápad Insightfully Aware Leadership Development Framework, ktorý kombinuje poznanie drajverov a blokov do programu osobného rozvoja.

Kapitola 9 uvádza ešte výsledky podporných výskumov.

 1,256 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.