Prečo to „iskrí“ v slovensko-nemeckej spolupráci?

Medzikultúrna spolupráca je bežnou súčasťou nášho života. Niektorí z nás pracujú v multikultúrnom tíme, iní komunikujú so zákazníkmi z iných kultúr alebo pracujú na projekte s kolegami v rámci virtuálneho tímu.

Sú Slováci na medzikultúrne rozdiely pripravení? Vedeli by ste svojim kolegom v tíme vysvetliť, aké kultúrne hodnoty sú dôležité pre Slovákov? Kde sa hodnoty slovenskej a nemeckej obchodnej kultúry stretávajú a kde rozchádzajú?

1. Jasné a priame vyjadrenia

Nemci očakávajú od svojich partnerov jasné a priame hodnotenia aktuálneho stavu. Situáciu hodnotia objektívne, teda kladné i záporné stránky, ktoré pomenúvajú priamo. Jasné áno, nie a prečo očakávajú aj od svojich kolegov a obchodných partnerov.

2. Plánovanie

Projekt je možné spustiť ak sú naplánované všetky etapy, jednotlivé čiastkové ciele, postupy ako sa bude pri realizácii projektu postupovať. Nič nenechávajú na náhodu. To, čo sa niektorým kultúram zdá prehnané, je pre Nemcov bežný spôsob prípravy projektu.

3. Záložný plán

Byť na vzájomnú spoluprácu pripravený zodpovedne znamená mať pripravený záložný plán. Záložný plán počíta s viacerými rizikovými situáciami, ktoré je možné v prípade núdze realizovať. Neakceptujú „Budeme reagovať podľa situácie.“.

4. Budovanie vzájomných vzťahov

Vzájomné vzťahy si vybudujeme pri práci na projekte. Dôvera vyplýva z dodržiavania termínov, plnenia sľubov a kvality produktov. V profesionálnom živote by sme sa mali zamerať na pracovný výkon a realizáciu úloh. V práci pracujeme, v súkromnom živote sme priatelia.

5. Expert vo svojej profesii

Odbornosť a profesionalita spája ľudí v tímoch. To je dôvod, prečo spolu efektívne spolupracujú a hľadajú riešenia. Nemci od svojho lídra očakávajú odborné vedomosti, jasné pokyny a schopnosť riešiť problémy. Zároveň však veria vo svoje schopnosti a iniciatívne mu ponúkajú návrhy riešení. Nečakajú, kým ich osloví.

6. Vnímanie času

Dodržiavanie termínov a časového rámca naplánovaného stretnutia charakterizujú nemecký pohľad na vnímanie času a očakávania od kolegov a obchodných partnerov. Dodržiavanie termínov a plnenie úloh v súlade s časovým plánom znamená spoľahlivosť a profesionalitu.

7. Čísla, fakty a dobré meno firmy

Firma dokáže obhájiť svoju ponuku, ak predloží relevantné čísla, fakty a presvedčí svojich kolegov skúsenosťami. Detailné tabuľky a čísla, ktoré niektoré kultúry „nenávidia“ a vnímajú ako stratu času, sú pre Nemcov dôležitým zdrojom informácií pre ich ďalšiu spoluprácu a komunikáciu.

8. Dodržiavanie pravidiel

Pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali, aj keď ich porušenie by znamenalo vyriešenie problému. Flexibilita, ktorá zachráni projekt, je v podstate zlyhaním. To, čo je pre Slovákov rýchla a nevyhnutná reakcia na novú situáciu, je pre Nemcov porušenie pravidiel a zlyhanie.

9. Jasné NIE

Nemci neskrývajú svoj nezáujem alebo nesúhlas za frázy alebo neverbálny jazyk. NIE je NIE. Áno je Áno. Frázy „Uvidíme.“, „Budeme sa snažiť.“ sú pre nich prázdnymi slovami, ktoré jasne nechápu.

10. To čo sa dohodne, sa má plniť

Nemeckí obchodní partneri venujú veľkú pozornosť dohodám a zmluvám. To, čo sa raz dohodlo sa nemení. Preto je potrebné formulovaniu dohody venovať veľkú pozornosť a myslieť na všetky alternatívy a detaily, ktoré sú pre Slovákov často nepochopiteľné vzhľadom na ich rozsah.

Ako k obchodným vzťahom pristupujete Vy? Poznáte očakávania svojich nemeckých obchodných partnerov a kolegov? Nemci patria ku kultúram, ktoré svojich zamestnancov pripravujú na zvládnutie kultúrnych rozdielov. Slovo „náhoda“ je pre nich nepriateľom.

Eva Gáboríková

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., tréner a kouč medzikultúrnej komunikácie a spolupráce, organizuje workshopy, team-buildingy a koučing pre obchodné spoločnosti, multikultúrne pracovné tímy a vrcholových manažérov. Jej tréningy sú zamerané na rozvoj interkultúrnych kompetencií, kultúrnej diverzity, inklúzie a agility.

 1,624 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.