Prináša tréning etiky naozaj výsledky?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov.

Dnešný článok je zo SuperTipu 14 (2003).

Ako vyhodnocujeme úspešnosť tréningu obchodnej etiky pre manažment a radových pracovníkov?

Úspešnosť tréningu obchodnej etiky je ťažké merať, ak nie sú stanovené jasné kritériá merania. Počet zamestnancov, ktorí potvrdili kódex etického jednania alebo ktorí sa zúčastnili kurzu obchodnej etiky, hovorí len veľmi málo o tom, či je ich správanie naozaj v súlade s očakávaním podniku.

Dobrá správa je, že existuje niekoľko spôsobov, ako efektívne merať efektivitu tréningu etického správania sa. Každý z týchto spôsobov je závislý na schopnosti podniku stanoviť si špecifické ciele a míľniky.

Pri etike a integrite si musí každý podnik stanoviť svoje vlastné kritéria úspechu založené na základe vlastnej prioritizácie rizík spojených s otázkami integrity a medziľudských vzťahov.

Ktoré témy predstavujú najvyššie finančné riziko, ako napr. súdne spory pre porušenie etiky? Aké veľké je riziko poškodenia dobrého mena podniku, negatívnej publicity a následného odlivu zákazníkov a investorov? Ako ohrozujú tieto témy efektívnosť a produktivitu? Koľko času musí podnik stráviť potieraním rôznych konfliktov, zisťovaním ich príčin a naprávaním následkov?

Keď takto identifikujete kľúčové problémové oblasti podnikovej integrity, vytvorte si dotazníky a iné zisťovacie nástroje, aby ste dokázali určiť, ako sa vám rok po roku darí znižovať tie najbolestivejšie riziká. Ak chcete klásť otázky manažmentu a pracovníkom po absolvovaní tréningu etiky, sústreďte sa predovšetkým na tie správania, ktoré indikujú správnu etiku v podnikovom prostredí.

Otázky – a teda aj ukazovatele – sa väčšinou členia do troch kategórií. Predovšetkým ide o to, či ľudia majú pocit osobnej zodpovednosti za vlastné činy. Potom ide o otázky, či podniková kultúra podporuje ten typ individuálneho správania, ktorý podniku pomôže dosiahnuť ciele v oblasti integrity. A po tretie, či manažéri „predžívajú“ ten spôsob správania, ktorý sami hlásajú…

Zisťovanie stavu medzi pracovníkmi i manažérmi nielen pomáha odhadnúť úspešnosť programu etiky a integrity, ale aj umožňuje odhadnúť a vybrať témy, ktorými sa otázky integrity budú dať rozvíjať v budúcich tréningoch.

 1,344 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.