Som manažér alebo odborník?

Manažéri vyrastajú z odborníkov – ale kľúčové zodpovednosti odborníka sú celkom iné ako kľúčové zodpovednosti manažéra a rolové vnímanie odborníka je pre pozície v manažmente brzdou.

Podnik sa skladá z viacerých vrstiev zodpovedností. Základom produkcie sú výkonní pracovníci, cez odbornosť a schopnosti ktorých sa produkujú podnikové výstupy. Ich úlohou je sústrediť sa na kvantitu, kvalitu a včasnosť vlastného výstupu. Ako výkonný pracovník so svojou odbornosťou zodpovedám za to, že čokoľvek pustím z rúk, bude mať patričnú úroveň odbornosti a bezchybnosti.

Idúc po štruktúre vyššie, výkonných pracovníkov vedú riadiaci pracovníci – vedúci tímov. Títo majú za úlohu zorganizovať svoj tím tak, aby vyprodukoval požadovanú pridanú hodnotu. Zodpovedajú za to, že vhodným spôsobom utvárajú podmienky pre prácu a spoluprácu svojich podriadených, že nastavujú ich individuálne ciele tak, aby sa ich dosiahnutím naplnili ciele celého oddelenia.

A za to, že v podniku sú podmienky, v ktorých sa dajú dosahovať výsledky, zodpovedá zase riadiaci tím firmy. Má k dispozícii nástroje, ktoré svojím záberom presahujú kompetencie vedúcich oddelení – podnikové systémy, procesy, podnikovú kultúru, etický kódex a podobne. Tieto nástroje slúžia na to, aby útvary mohli hladko medzi sebou spolupracovať, aby nižší manažment mal k dispozícii plánovacie možnosti a motivačné páky, pomocou ktorých zorganizuje výstupy svojho oddelenia.

Riadiaci tím firmy zodpovedá samozrejme aj za firmu ako celok. Za celkovú orientáciu, za dokumentovanie hodnoty firmy v očiach akcionárov a za celkovú životaschopnosť podniku vnútri aj na trhu – práve to je zodpovednosť vedenia firmy.

Manažér alebo odborník?

Skúste teraz za seba označiť výpovede, ktoré platia pre vás:

  • Som hrdý na svoju odbornú zdatnosť. Mohol by som zaúčať nováčikov.
  • Viem, ako by veci bolo treba robiť, aby boli čo najdokonalejšie.
  • Keď príde komplexnejšia úloha, neobíde sa jej riešenie bez mojej konzultácie alebo spoluúčasti.
  • Takmer najlepšie poznám problematiku môjho oddelenia a jej súvislosti ja sám.
  • Veľmi rýchlo viem odhaliť chybu v logike myslenia alebo v postupe svojich ľudí.

Ak ste zaškrtli 3 a viac vyjadrení, tak sa asi cítite skôr ako odborník, než ako riadiaci pracovník a takým spôsobom pravdepodobne aj vediete svoj tím.

Nie je to nič neobvyklé. Väčšina manažérov sa do riadiacej pozície dostala preto, že boli vynikajúci odborníci, ktorých si niekto všimol a usúdil, že majú aj na viac. Ich vlastná predstava bola niečo ako: budem robiť to, čo doteraz, a popri tom budem viesť tím rovnako motivovaných ľudí, ako som ja sám – lebo som dobrý odborník, možno najlepší z nich a preto som v tejto funkcii.

Ale tento predpoklad nielenže nezodpovedá realite, ale vedie človeka nesprávnym smerom. Jednak tím každého vedúceho pozostáva z rôznorodých ľudí s rozličnou motiváciou a rôznou, najčastejšie nižšou úrovňou schopností, než ich vlastná. Nároky, ktoré si oni kladú na svoju prácu, ich ľudia pravdepodobne nedosahujú, takže ich bude treba rozvíjať. A navyše: došlo k omylu ohľadom spektra zodpovedností a činností odborníka a manažéra.

Iný rozsah činností

Tak manažér, ako aj odborník poskytujú podniku úžitok – ale každý niečím iným: odborník svojou nadpriemernou odbornosťou, manažér prostredníctvom nasadenia a schopností svojich ľudí. Odborník musí vedieť výborne konštruovať, merať, plánovať, objednávať subdodávky, konzultovať zákazníkom. Potrebuje dobre poznať jednu oblasť – oblasť svojej špecializácie. Manažér musí vedieť čo-to o mnohých oblastiach (v tom aj o tej odbornej), ale musí byť vynikajúci predovšetkým v organizovaní, v poznaní svojho tímu a jeho motivácie, v prideľovaní úloh podľa schopností jednotlivých podriadených, vo vytváraní rozumného priestoru pre ich samoriadenie bez poškodenia výsledku, v získavaní a kombinovaní zdrojov, v kontrole, ktorú ľudia nevnímanú ako nedôveru a v jasnej komunikácii nielen o cieľoch, ale aj o plánoch do budúcnosti.

Takže hoci sa občas naše odbornícke srdce zaraduje z vyriešenia komplikovaného odborného problému, nezabúdajme – náš čas potrebujeme venovať iným – riadiacim činnostiam, pretože ak nepokryjeme tie, nepokryje ich na našom úseku v podniku nik iný.

 1,525 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.