Ste líder s medzikultúrnou kompetenciou?

V dnešnom globálnom svete biznis konkurencie sa od lídra očakáva, že bude rozvíjať svoju medzikultúrnu kompetenciu. Mal by na nej neustále pracovať, aby úspešne motivoval a podporoval svoj multikultúrny tím, zabezpečil pre svoju spoločnosť prienik na nové trhy alebo profesionálne viedol rokovanie s obchodným partnerom.

Čo sa však skrýva za pojmom „medzikultúrna kompetencia?

V súčasnej dobe sa s pojmom „medzikultúrna kompetencia“ stretávame často, predovšetkým v prostredí úspešných nadnárodných spoločností. Môže to byť jedna z otázok pohovoru, kedy sa uchádzača priamo pýtajú, či má medzikultúrnu kompetenciu. Manažérske tréningy sľubujú získanie a rozvíjanie medzikultúrnej kompetencie ako jeden z kľúčových cieľov. Mnohí zamestnávatelia zdôrazňujú rozvoj medzikultúrnej kompetencie v rámci svojej firemnej kultúry.

Na otázku „Čo je to medzikultúrna kompetencia? existuje mnoho odpovedí. Medzi tie najjednoduchšie patria odpovede, ktorí ju definujú ako záľubu cestovať, stretávať sa s ľuďmi z iných kultúr a dozvedieť sa o nich nové informácie. Profesionálne definície, ktoré je možné nájsť najčastejšie v anglickom jazyku, zahŕňajú veľké množstvo pojmov ako postoje, vedomosti, zručnosti, správna interpretácia komunikačného štýlu, motivácia objavovať niečo nové, kultúrne povedomie a ďalšie.

Na čom má však líder skutočne pracovať, aby rozvíjal svoju medzikultúrnu kompetenciu?

Jednoduchým jazykom človeka z praxe odporúčam byť otvorený voči novým informáciám a rozvíjať tie zručnosti, ktoré mu pomôžu prehĺbiť si „medzikultúrnu empatiu“ pri stretnutí a rokovaní s partnermi z iných kultúr.

Kľúčové sú obe slová, teda otvorenosť a zručnosti. Nie je možné si len naštudovať informácie napríklad o talianskej obchodnej kultúre a myslieť si, že sme na rokovanie skvele pripravení. Tieto informácie je potrebné aj vedieť použiť.

Medzikultúrna kompetencia a príprava na rokovanie

Líder bez medzikultúrnej komptencie, ktorý sa pripravuje na rokovanie s kolegami alebo partnermi z iných krajín, si zvyčajne pripraví písomné podklady, tabuľky a prezentácie. Kúpi si novú košeľu a dá si pripomienku do časového rozvrhu.

Avšak líder s medzikultúrnou kompetenciou venuje náležitú pozornosť kultúre partnerov, s ktorými sa ma stretnúť. Na internete si ľahko nájde základné pravidlá, aké je vhodné a nevhodné správanie v jednotlivých kultúrach, s ktorými bude rokovať. Neuspokojí len však len s jednoduchým prehľadom tzv. Dos and Don’ts, pretože jeho medzikultúrna kompetencia ho nabáda spájať si teoretické poznatky s praxou. To znamená, že si pre vzájomné stretnutie vyberie miesto, ktoré bude vhodné pre oficiálne rokovanie, ale aj krátky neformálny začiatok, či prestávku pri káve.

Zatiaľ, čo jeho kolega, líder bez medzikultúrnej kompetencie bude klásť dôraz na technické vybavenie miestnosti, líder s medzikultúrnou komptenciou zabezpečí priestor, v ktorom sa budú dobre cítiť aj kolegovia z južnej Európy a radi si vypočujú dôkladnú prednášku nemeckého alebo francúzskeho kolegu, ktorí využili všetky dostupné technické pomôcky.

Medzikultúrna kompetencia a priebeh rokovania

Líder bez medzikultúrnej komptencie sa poteší, keď si všetci sadnú k rokovaciemu stolu, zoberú si pracovné podklady a začnú pozorne sledovať jeho power-point prezentáciu. Pre neho je prioritná efektivita práce a vyriešenie problémov, kvôli ktorým sa všetci stretli.

Líder s medzikultúrnou kompetenciou sa snaží prakticky spojiť informácie o časovej dôslednosti nemeckej, rakúskej alebo i slovenskej kultúry s odlišným prístupom talianskych a španielskych kolegov, ktorí v úvode očakávajú neformálny pozdrav a krátku spoločenskú konverzáciu ako prejav vzájomného rešpektu. Keď sa účastníci stretnutia posadia na svoje miesta, dopraje im priestor pre vzájomný pozdrav a krátku výmenu informácii z ich súkromného a pracovného života. Skôr ako prejde k samotnej prezentácii, pripraví sa na zvládnutie konfliktov, ktoré by mohli nastať a vytvorí čo najvhodnejšie podmienky, akoby sa im dalo predísť.

Líder bez medzikultúrnej kompetence začne stretnutie svojou prezentáciou a potom dá účastníkom priestor na otázky. Bude sa snažiť dodržať svoj postup a očakávať, že ostatní účastníci sa mu prispôsobia.

Líder s medzikultúrnou kompetenciou si uvedomí, že svoj plán musí prispôsobiť účastníkom rokovania, ak chce, aby dosiahol svoj cieľ. Preto hneď v úvode predstaví časový program stretnutia, čo uvítajú predovšetkým nemeckí kolegovia. Kolegov z Talianska, ktorí zvyčajne reagujú spontánne počas diskusie, poteší možnosť klásť otázky priamo v priebehu prezentácie. Kolegom z Fínska alebo Japonska dá priestor sledovať jednotlivé bloky bez prerušenia. Líder s medzikultúrnou kompetenciou nebude zaskočený ich tichou účasťou, pretože vie, že práve to je ich spôsob ako prejaviť záujem o prezentovanú tému.

Prečo je líder bez medzikuktúrnej kompetencie prekvapený a zmätený, keď sa nemecký kolega pýta priamo na nedostatky projektu a kolega z Číny, ktorý sedí hneď vedľa, sa usmieva?

Na rozdiel od lídra s medzikultúrnou kompetenciou si neuvedomil, že zástupcovia nemeckej kultúry potrebujú presne poznať nedostatky, ktoré sa môžu objaviť a spôsoby, ako sa im dá predísť. A manažér z Číny, je rovnako ako on zaskočený takouto priamou otázkou. On však nemá na tvári výraz prekvapenia, ale úsmev. Práve úsmevom dáva najavo, že toto miesto nie je vhodným prostredím pre riešenie otázok, ktoré kladie jeho nemecký kolega.

Obaja naši lídri predniesli power-point prezentáciu a dali účastníkom priestor na otázky. Líder bez medzikultúrnej kompetencie je sklamaný, že účastníci rokovania pristupovali k prezentácii a diskusii veľmi odlišne. Je unavený z veľkého množstva otázok, ktoré na neho padali zo strany nemeckého kolegu a z prekvapenia, keď mu taliansky kolega skákal do reči. Kolegovia z Japonska a Fínska ho sklamali, lebo sa takmer na nič nepýtali. Má pocit, že ich jeho projekt nezaujal. Rozhodne sa, že prejde priamo k záverečnej fáze rokovania, aby dnešný deň mohol, čo najskôr uzavrieť.

 Líder s medzikultúrnou kompetenciou je pozitívne naladený. Vie, že veci sa vyvíjajú dobrým smerom. Odpovedal na množstvo otázok a svoj výklad doplnil materiálmi, ktoré očakávali najmä kolegovia z Japonska a Fínska. Vie, že skôr ako prejdú k záverečnej fáze rokovania, je správny čas na malé občerstvenie. Práve počas prestávky sa dozvie, čo si jeho partneri o projekte skutočne myslia. Ponúknu mu hodnotenia a názory, ktoré bude môcť využiť pri formulovaní spoločných záverov. Vie, že práve takto sa mu podarí stanoviť ciele, s ktorými bude súhlasiť väčšina.

Medzikuktúrna kompetencia a záver rokovania

Líder bez medzikultúrnej kompetencie ponúkne účastníkom rokovania zoznam cieľov, ktoré si vopred pripravil. Snažil sa vypracovať ich detailne a využiť všetky dostupné informácie, ktoré mu pred stretnutím poskytli. Ale prečo s nimi účastníci nesúhlasia? Keď rokuje so svojimi kolegami na Slovensku, väčšinou všetci v tejto fáze vyjadria súhlas s tým, na čom sa vopred dohodli.

Líder s medzikultúrnou komptenciou formuluje záverečné ciele v spolupráci so svojimi kolegami. Má vopred pripravené alternatívy, z ktorých kolegovia spoločne vyberajú záverečné formulácie. Všíma si reakcie jednotlivých účastníkov rokovania a snaží sa, aby každému z nich dal priestor vyjadriť svoj názor priamo alebo nepriamo prostredníctvom písomných a verbálnych pripomienok. Uvedomuje si, že dnes nebude mať záverečné ciele, s ktorými všetci súhlasia. Avšak zajtra bude mať verziu, ktorú sa budú snažiť plniť všetci, lebo každý z nich do jej prispel svojimi požiadavkami.

Čo je to medzikultúrna kompetencia a aký ma vplyv na priebeh rokovania?

Verím, že líder bez medzikultúrnej kompetenci“ a líder s medzikultúrnou komptenciou Vám na túto otázku odpovedali a ich správanie počas rokovania je zdrojom podnetov, ktoré Vám pomôžu pri príprave na medzikultúrne rokovanie.

Líder nemôže ukončiť prácu na svojej medzikultúrnej komptencii po niekoľkých tréningoch alebo krátkom pobyte v zahraničí. Rozvíja si ju celý život, a práve jeho motivácia získavať nové informácie a citlivosť na osobitosti jednotlivých kultúr mu umožnia, aby na pracovnom pohovore povedal: „Pracujem na svojej medzikultúrnej kompetencii“

Eva Gáboríková

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A., PhD., tréner a kouč medzikultúrnej komunikácie a spolupráce, organizuje workshopy, team-buildingy a koučing pre obchodné spoločnosti, multikultúrne pracovné tímy a vrcholových manažérov. Jej tréningy sú zamerané na rozvoj interkultúrnych kompetencií, kultúrnej diverzity, inklúzie a agility.

 2,121 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.