Keď sa manažéri a HR nezhodnú

Ľudia, ktorí robia v podniku rozhodnutia, môžu často navzájom nesúhlasiť s rozhodnutím toho druhého. Ale spôsob, akým s týmto nesúladom narábajú, môže výrazne ovplyvniť úroveň stresu ich podriadených. To môže byť extra citeľné pri konfliktoch ohľadne HR záležitostí. V svojom článku When HR and Business Leaders Disagree spomína Liz Kizliková na jeden prípad, kedy sa…

Prináša tréning etiky naozaj výsledky?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

„Aby tvoje slová boli mäkké, ale dôvody pevné.“

Osvetou a náborom na školách k odborníkom na pracoviskách Silvia Karásiková vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a celý jej profesný život je úzko spätý so spoločnosťou Duslo, a.s. Šaľa. Po skončení vysokoškolského štúdia tam nastúpila na pozíciu podnikového právnika. V roku 2013 nastúpila do funkcie personálnej riaditeľky a naštartovala novú etapu spolupráce podniku so základnými…

Je riadenie výkonnosti zamestnancov témou pre HR?

V podnikoch žijeme dobu súťaže o produktivitu, efektivitu a úspornosť. Súťaž je tvrdá a dokonca sa dostala aj dovnútra korporácií – stačí dať „o centimeter“ horšiu ponuku a materská firma pridelí projekt inej dcérskej spoločnosti. Akú rolu môže zohrať HR-úsek na tomto poli? Je to vôbec téma pre HR úsek? Keith H. Hammonds, vtedajší zástupca šéfredaktora amerického časopisu Fast Company,…

Stanislava Valientová Psotová: Letná študentská stáž v spoločnosti Johnson Controls Trenčín

K oceneným projektom HR Gold 2014 patril aj projekt “Student Summer Internship – Letná študentská stáž” tímu Stanislavy Valientovej Psotovej zo spoločnosti Johnson Controls International. Stanislava Valientová Psotová píše, o čom ich projekt bol a aký celkový prínos mal. Technologické centrum spoločnosti Johnson Controls v Trenčíne vzniklo na jeseň v roku 2004. V tom čase…

„Motivuje HR špecialistov k partnerstvu s manažmentom a pozdvihuje strategickú úlohu HR.“

V máji 2015 vypustil kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ďalších absolventov. Ako všetky roky, aj tento beh kurzu začal v októbri 2014 a skončil v máji 2015 prezentáciami záverečných projektov. Pozostával z 11 vzdelávacích a 1 prezentačného stretnutia. Okrem klasických seminárnych a workshopových aktivít zahŕňal aj komunikačný tréning a nácvik výberu uchádzača o zamestnanie so „živým“ štatistom. Čo sa v kurze preberá? Kurz pozostáva z 11…

„Prestaňme o riadení výkonnosti hovoriť a začnime ju efektívne riadiť!“

Dňa 3. júna 2015 sa v biznis-hoteli Premium v Bratislave konal celodenný seminár na tému Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje: zrozumiteľná štruktúra, overená implementácia a praktické nástroje. Riaditeľ ibis partner Slovakia, Ivan Burger, v ňom prezentoval svoju filozofiu budovania systému riadenia výkonnosti. Jeho systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management) bol v tomto a minulom…

Banka mení svoju kultúru: „Nie som obeť, ale proaktívny tvorca!“

Na tomto mieste vždy prinášame rozhovory s víťazmi posledného ročníka ceny HR Gold. Dnes nám Janka Steckerová zo Slovenskej sporiteľne, a. s. priblíži ich ocenený projekt „Nákazlivá ľudskosť alebo ako sa dá meniť firemná kultúra“, za ktorý jej kolektív dostal cenu HR Gold 2014. V Slovenskej sporiteľni pravidelne uskutočňujeme Prieskum angažovanosti v opakovaní každé dva roky. Prvý prieskum…