Dana Miňová: Trvalý úspech je cesta malých víťazstiev na vopred vytýčenej trase

Svet zdravia získal projektom „Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: Riadenie výkonnosti“ národnú cenu HR Gold 2014 za komplexný prístup k riadeniu zmien v zdravotníctve, ktoré sa týkali nastavania postupov a procesov na zvýšenie efektivity práce, obsadzovania miest správnymi ľuďmi, zmien firemnej kultúry, komunikácie a budovania príslušnosti k značke Svet zdravia….

Predpovede pre HR v roku 2015: Na toto sa treba sústrediť

Každý rok začiatkom roka sa objavujú predpovede, čo nás čaká v oblasti HR v najbližšom roku. Obvykle sú to len obťahy tém z minulých rokov: vojna o talenty, psychológia generácie X a podobne. Tu je päť vecí, na ktoré sa možno nebudú sústreďovať v najbližšom roku všetci profesionáli v oblasti HR – ale ak ich podchytíte, tak pre váš podnik vytvoria konkurenčnú…

Mentoring verzus koučing: kedy ktorý použiť?

Mentoring a koučing sú dva účinkom rovnocenné nástroje, ale každý má svoje špecifiká, ktoré potrebuje talent-manažér poznať, aby z nich vedel vyťažiť maximum. S tým, ako biznis kladie čoraz väčší dôraz na vyhľadávanie a rozvoj talentov, tak sa mentoring aj koučing stali veľmi využívanými nástrojmi profesionálnych vzdelávačov. Oba prístupy možno nasadiť nezávisle, ale možno ich aj vzájomne kombinovať do…

Andrej Winter: Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu

Dnes predstavujeme posledný z víťazných projektov HR Gold 2013, ktorý vyhral tím Andreja Wintera zo spoločnosti Challengest, s.r.o. Projekt sa volá „Challengest.com – Challenge“ a ocenený bol za návrh a realizáciu kreatívneho a netradičného prístupu, ako poskytnúť študentom bez praxe možnosť dokumentovať svoj pracovný potenciál u budúcich zamestnávateľov a zamestnávateľom vyhľadávať cenných zamestnancov podľa praktických kritérií. Spýtali sme…

Jaroslav Šutaj-Eštok: „Najlepšia investícia je investícia do vzdelania – všetko sa vám stokrát vráti.“

V roku 2013 vyhrali národnú súťaž HR Gold tri projekty. Jeden z nich bol projekt Vytvorenie strediska praktického vyučovania – centra vzdelávania a prípravy z dielne Jaroslava Šutaja-Eštoka a jeho kolektívu zo spoločnosti BSH-Drives and Pumps, s.r.o. Projekt bol ocenený za svoju podnikateľskú víziu a koncepciu výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov pre vlastné potreby i pre región a pre ľahkú replikovateľnosť v iných…

Ako pre vás funguje vaša podniková kultúra?

Čo je to kultúra? V podstate ide o spôsob, akým sa práca robí v našej firme. Odráža zdieľané hodnoty, presvedčenia a postoje, ako sa prejavujú v každodennom konaní pracovníkov. Kultúra je zakorenená vo všeobecných praktikách okolo misie, vízie a hodnôt. Podmieňuje, ako sa robia rozhodnutia a ako sa preberá zodpovednosť. Podmieňuje správanie pracovníkov voči zákazníkom i medzi sebou. Odráža sa v normách a stabilite, s akou…

Ako vytvoriť kultúru, v ktorej sa zdieľajú poznatky

Generácia baby boomerov dosahuje pomaly dôchodkový vek a opúšťa pracoviská. Na ich miesta prichádzajú mladí ľudia z inej hodnotovej orientácie – ale hlavne bez potrebných skúseností. Napriek tomu len málo organizácií robí niečo s týmto ohrozením. Čiastočne sa pod to podpisuje nedôvera v „nový HR-výmysel“, ktorý si nevyžaduje vážnejšiu pozornosť manažmentu, ale najčastejšie sú príliš rozptýlení operatívnymi problémami…

AFLAC: „Povedz, čo máš povedať“ – Vysoká angažovanosť a nízka fluktuácia vďaka komunikácii

Otvorená atmosféra sústavnej komunikácie pomáha firme AFLAC udržať si svoje najlepšie talenty a spája „lietajúcich“ pracovníkov s informáciami, ktoré pomáhajú robiť lepšie obchody. Na jeseň 2013 sa riaditeľka Aflacu, Audrey Boone-Tillmanová, zdvihla uprostred mítingu finančného útvaru a odišla na stretnutie, kde bola prizvaná, aby posúdila výsledky zamestnancov vo varení chili. To, čo vyzerá ako prapodivný spôsob prioritizovania pre…

Jana Palenčárová: Na to, aby manažér mohol čokoľvek riadiť, musí to poznať

HR tím ČSOB získal v roku 2013 prestížne ocenenie HR Gold za projekt „Tvrdé čísla podporujú mäkké zručnosti – ČSOB HR Managerial Dashboard“. Vytvorením vlastnej IT aplikácie jednoduchou a príťažlivou formou sprístupnili manažérom dôležité HR informácie, ktoré tvoria základ ich ďalších manažerských rozhodnutí. Porozprávali sme sa s vedúcou riešiteľského tímu Janou Palenčárovou o tom, ako projekt vznikol a s čím…

Nie je jedno, ako predávame HR projekt!

Predáva vôbec HR úsek svoje projekty? Určite áno – a to svojmu vlastnému manažmentu, aby sa s HR projektom stotožnil, aby ho „kúpil“. Dokonca sme v konkurenčnom tlaku, pretože vnútri podniku existuje rozpočtová konkurencia medzi úsekmi. Preto nie je jedno, ako HR projekt predávame. Začnime hneď prvým bodom: zámer a ciele projektu Toto je rozhodujúce,…