Vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov, ktoré nestarne

Pracovníci HR úsekov sú extrémne dôležité pracovné pozície a od toho, ako sú nastavené a vnímané, záleží do veľkej miery úspech stratégie firmy. Môžu sa sami chápať ako administrátori a obslužný personál pre požiadavky vrcholového manažmentu, alebo sa môžu s vrcholovým manažmentom posadiť za jeden stôl a modelovať im ľudské súvislosti (a hlavne možnosti) manažérskych…

Sú vaše „hviezdy“ na tých správnych miestach?

Mimoriadne talenty dávajú vášmu podniku konkurenčný náskok. Ale aj tie špičkové hviezdy vám neprinesú zisky pod čiarou, pokiaľ ich neumiestnite na presne tých pár miest, ktoré realizujú vašu podnikovú stratégiu. Preto sa o tieto miesta starajte dvojnásobne starostlivo. Čím začať? Identifikujte tie pozície, ktoré sú pre realizáciu stratégie podstatné. Potom určite, čo na každej pozícii…

Správni ľudia na správne pracovné miesto

Hospodárska kríza obnažila niektoré zatiaľ nie celkom ochotne priznávané problémy aj v oblasti personálneho manažmentu. Jedným z nich je kompatibilita ľudských zdrojov s prostredím organizácie, prípadne s podmienkami, v ktorých organizácia aktuálne funguje. Správni ľudia na správnom mieste v správnom čase Jednoduchšie – organizácie môžu dobre a výkonne fungovať, ak pracovné pozície obsadia ľudia s primeranými kompetentnosťami. Správni ľudia na správnom mieste v správnom…

Zručnosti, vedomosti a profesionálne štandardy práce HR špecialistu

Mení sa rola personalistu Ľudské zdroje v organizáciách každej veľkosti sa dosť podstatným spôsobom menia. Ako trendy v spoločenskom a ekonomickom živote menia organizačné štruktúry a procesy, musia reagovať HR špecialisti novými stratégiami, postupmi a kompetenciami. A nie je to len „hudba budúcnosti“ – v mnohých podnikoch už táto zmena prebieha. Rola HR špecialistu sa…

Vlastnosti podstatné pre úspešný predaj: Cynický? Neistý? Bezohľadný? Prijatý!

Americký odborník, autor 10 kníh s tematikou podnikania a plánovania kariéry a tvár z televíznej show MoneyHunt Cliff Ennico si myslí, že neexistuje typická „osobnosť predajcu“, ale že za úspech v tejto oblasti zodpovedajú tri črty – cynizmus, neistota a bezohľadnosť. Ak nevieš predať, zlyhal si. Dobrým predajcom sa človek nenarodí. Neexistuje „osobnosť typického predajcu“….