Motivácia pracovníkov: Odmena a trest v práci manažéra

Známy teoretický fyzik Werner K. Heisenberg povedal, že nie je nič praktickejšieho ako dobrá teória. Samozrejme, platí to aj o teóriách motivácie. Ich poznanie umožňuje manažérom voliť vhodný prístup podľa situácie a okolností, v akých je potrebné motivovať pracovníkov. V článku popíšem iba jednu z mnohých teórií motivácie, teóriu posilňovania. Je efektívna, rokmi preskúšaná a…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Motivácia: Maslow, Herzberg a tí druhí

Všetky motivačné teórie sa zakladajú na teórii ľudských potrieb a ich uspokojovania. Ľudské potreby môžu byť očividné alebo potenciálne. Pri očividných potrebách si jednotlivec potrebu uvedomuje, cíti ju ako vážny nedostatok a je ochotný uvoľniť energiu na to, aby potrebu uspokojil. V prípade neuspokojenia potreby sa môže dostaviť frustrácia alebo priamo smrť. (Treba si však…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Manažér ako motivátor?

Zjednodušene možno vidieť manažéra ako človeka, ktorý zabezpečuje vykonávanie práce inými ľuďmi. Pracovníci sa však správajú rôzne. Už dávno pominuli časy “radostnej borby za spoločné dielo” – začínajú sa prejavovať individuality. Pri analýze správania ľudí v práci prídeme k zaujímavému poznaniu – väčšina ľudí pracuje dobrovoľne a rada. človek nemá vrodenú nechuť k práci –…

Delfínie stratégie: Manažment chaotických systémov

Predstavte si svet ako rybník a nás ako ryby. Každý z nás je iná ryba a preto má iné možnosti konania a iné osobné rybie obmedzenia. Avšak pre jeden typ spomedzi nás obmedzenia akoby nejestvovali: všetky šance stoja v prospech delfína. Mnohé teórie manažmentu sa zakladajú na rozhodovacej slučke, ktorú popísalo a dodnes využíva napr…....

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

“Takto sa predsa úlohy plniť nedajú!”

Predstavte si tento rozhovor: Ja: Zdravím pani kolegyňa. Ide mi o tie výkazy produkcie. Potrebujete to ešte tento týždeň alebo stačí v pondelok? Kolegyňa: Už som predsa odkázala, že tento týždeň. Nemám na starosti len Vás! Ja: Mám s tým trocha problém, lebo som odcestovaný. Dúfam, že to stihnem. Kolegyňa: Myslím, že by ste mali….

Delfínie stratégie: Manažment chaotických systémov

Predstavte si svet ako rybník a nás ako ryby. Každý z nás je iná ryba a preto má iné možnosti konania a iné osobné rybie obmedzenia. Avšak pre jeden typ spomedzi nás obmedzenia akoby nejestvovali: všetky šance stoja v prospech delfína. Mnohé teórie manažmentu sa zakladajú na rozhodovacej slučke, ktorú popísalo a dodnes využíva napr….

Trojuholník úspešnej spolupráce

Čo chce organizácia dosiahnuť školením svojich ľudí? Na Slovensku zaznamenávame nebývalý nárast rozvojových aktivít, zameraných na najrôznejšie skupiny pracovníkov firiem všetkých typov Medzi nimi dominujú pravdepodobne manažérske výcviky. Rovnako narastá počet externých dodávateľských firiem, ktoré poskytujú široké spektrum rozvojových programov. Absencia dynamického prostredia trhovej ekonomiky a systematickej manažérskej prípravy v minulosti vyústila dnes do komplexnej…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Outdoor: nový trend v rozvoji manažérov na Slovensku

Už aj na Slovensku začína platiť, že organizácie s tradičnou byrokratickou štruktúrou strácajú dych a konkurencieschopnosť v realite dynamického prostredia. Šancu uspieť majú len tie podniky, ktoré sa dokážu rýchlo učiť a teda flexibilne reagovať na prudko sa meniace požiadavky trhu. Takéto správanie firmy môžu zabezpečiť len tímy vysoko motivovaných ľudí, ktorí sú vnútorne identifikovaní…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Čo motivuje pracovníkov?

Skúste narýchlo povedať tri spôsoby motivácie, ktoré môže manažér u svojich podriadených nasadiť. Väčšina z vás si istotne ihneď spomenie na peniaze. Ale sú peniaze všetko? Ako je to s inými možnosťami motivácie? A vlastne: Čo motivuje pracovníkov? 1. Peniaze Finančná motivácia je bežne považovaná za najúčinnejšiu. Osídla prísľubu vysokých zárobkov sa však prejavia vždy:…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Môže pracovné hodnotenie motivovať?

Hodnotíme všetci a vždy Iste to poznáte aj vy. Dennodenne si hovoríme – to je výborné, to zas dobré, toto sa nám celkom podarilo a tamto zas nie, tu by bolo treba čo-to zlepšiť…. Vyjadrujeme sa tak o úlohách, ktoré sme mali urobiť my alebo niekto iný, o rokovaniach a stretnutiach dňa, ale aj o…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen