Filozofia mravcov podľa Jima Rohna

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

3 cesty, ako sa „(ne)seknúť“…

V závislosti od toho, za akých podmienok sme nútení robiť rozhodnutia, rozhodujeme troma základnými spôsobmi: najprv porozmýšľaj najprv to prežuj najprv urob. „Najprv porozmýšľaj“ používame vtedy, keď sú veci pomerne jasné, máme štruktúrovaný kontext a spoľahlivé informácie. Vtedy začíname definíciou problému, diagnostikujeme príčiny a navrhneme vhodné riešenia. Pre všetky tieto kroky máme spoľahlivé nástroje, napr….

O stratégii a pružných trhoch

Podľa Michaela Portera, profesora Harvard Business School, je stratégia záležitosť pozicionovania: nájdete si na trhu parketu, na ktorej viete dosahovať zisky, vytýčite okolo tejto parkety ochranné pásmo, „zakopete sa“, aby ste dlho vydržali, a ak sa priblíži nejaký konkurent, tak mu poriadne naložíte. Ale náhlosť, s akou sa dnes konkurenčné podmienky menia, keď napríklad príde…

Keď s nimi jednáte ako s ľuďmi, jednajú s vami ako s človekom

Medzi riadiacimi a riadenými pracovníkmi zíva odveká priepasť. Zamestnanci často podozrievajú manažment z nekalých motívov a nepáči sa im, že ich niekto komanduje a kontroluje. Na druhej strane, aj manažéri sú len ľudia. Niektorí sa snažia zbaviť úloh, ale zožať slávu. Iní sa silou-mocou bránia zmenám alebo sa agilne venujú firemnému politikárčeniu a mocenským hrám….

Manažment kreativity: O prestojoch a nových nápadoch

Aj v dnešnom extrémne racionalizovanom a zoštíhlenom svete potrebujú pracovníci čas na osobné „prestoje“, ak majú prichádzať s novými nápadmi.  Pod sústavným tlakom produkovať rýchlejšie, lacnejšie a lepšie sa podniky snažia zrezávať prestoje a nevyužívaný čas. Snaha po čo najväčšej štíhlosti ich vedie aj k tomu, že sa snažia zredukovať „prestoje“ aj pri svojich pracovníkoch….

Manažment zákazníckych vzťahov: Kedy je zákazník lojálny k firme?

O manažmente zákazníckych vzťahov (CRM) sa toho nahovorilo už veľa. A ak uveríte všetkému, budete si myslieť, že CRM je niečo celkom nové. Pritom opak je pravdou – ľudia sa snažili o svoju verziu CRM už od okamihu, keď sa prvý dodávateľ stretol s prvým odberateľom… Hoci CRM (Customer Relationship Management) nie je nič nové,…

Balanced Scorecard (BSC): Nasmerovať všetky zdroje na dosiahnutie cieľa

V minulých mesiacoch nás veľa podnikov i jednotlivcov kontaktovalo s otázkami na metodiku Balanced Scorecard. Prinášame teda stručný opis metodiky, ktorá sa používa na definovanie a usledovanie konkurencieschopných strategických cieľov podniku. „Konkurencieschopných“ nie je zbytočne použité slovo – aj podnik so solídne určenými strategickými cieľmi bez nástroja na ich realizáciu často riskuje problémy a neporozumenia…

Ako predávať v komplexných podnikoch?

Väčšina podnikov spomedzi tzv. Fortune 500 patrí medzi „komplexné“, teda majú formálnu i neformálnu maticovú štruktúru a prekrývajúce sa právomoci, distribuované rozhodovanie a veľa „kupujúcich“. Výhodným obchodným partnerom sú pre nich organizácie rovnako komplexné, kým menšie alebo menej komplexné podniky majú problémy s ich komplikovanými nákupnými procesmi. Ak patríte k takýmto menším podnikom, neznamená to…

Zákaznícky orientovaný predaj: Nie sme protivníci, sme partneri

Ako funguje obchodné vyjednávanie? Väčšina obchodníkov predloží silný návrh, vymenuje dôvody, prečo by to malo byť tak, a potom čaká na odpoveď alebo protinávrh, ktorý by uspokojil ich predstavy. Skúste to však trochu inak… Keď už raz niekto predloží svoj návrh, z psychologického hľadiska nebude veľmi prístupný vypočuť si vašu protiponuku. Skôr by chcel počuť…

Manažér ako vyjednávač: Kedy sa angažovať a kedy nie?

Zistili ste už, že s niektorými ľuďmi dokážete sedieť a diskutovať celé hodiny o rozdielnosti vašich názorov bez toho, aby ste z toho mali zlé pocity? A že s inými ľuďmi už len malý náznak rozdielnosti v názoroch vedie ku konfliktom? V čom je rozdiel? V dnešnej uponáhľanej dobe sa zdá, že reagujeme čoraz konfliktnejšie…