„Čerstvá krv“ sama nepomôže

Mladá garda manažérov nevytiahne podnik z biedy Podnik je konkurenčné prostredie. Presadí sa len ten, kto sa vie postaviť do najlepšieho svetla. Takto dochádza k filtrovaniu informácií, tvorbe klanov až ku paralelným štruktúram. Meradlom je moc. Manažér ju musí získať alebo udržať. Preto prispôsobuje štruktúry tejto potrebe. Ako zareaguje dorastový manažér, ktorý je v podniku…

Rýchlejšie, zábavnejšie, povrchnejšie?

Aká bude najbližšia generácia? Je desivé, koľko času strávia deti pri televízii alebo pri počítači. A to ani nemusíme hovoriť o kvalite toho, čo tam vidia. Omnoho zaujímavejšie je sledovať, ako sa nástup novej generácie prejavuje na médiách, napr. na reklame. Rýchle sledy nič nehovoriacich farebných obrázkov, dosť extrémnych na to, aby upútali pozornosť, večne…

“Člověče, nezlob se!” Ako odstrániť hnev v práci

Konflikty medzi pracovníkmi, medzi podriadenými a nadriadenými a medzi pracovníkmi a zákazníkmi alebo dodávateľmi škodia podniku. Hnev zadusí motiváciu, blokuje kreatívnosť a vedie k chorobám. Nemecký autor Gerd Koch vo svojej knihe Menej zlosti = viac úspechu vychádza z tézy, že hnev je vždy indikátorom nejakej slabej stránky toho, kto sa hnevá. Proti tejto slabej…

Maska zhodná s tvárou? Corporate Design a Corporate Identity (CD/CI)

Každá firma sa prezentuje – a to aj vtedy, keď sa neprezentuje. Medzi zamestnancami sa nastolia isté vzťahy. To je podniková klíma. Zamestnanci majú istý prístup k veciam. To je podniková kultúra. Podnik sa prejavuje smerom navonok. To je podnikový imidž[1]. A ako vrana k vrane zlietajú sa zamestnanci do firmy, pretože ich na nej…

Mysli ráno, konaj v pondelok

Už vizionár a básnik William Blake koncom 18. storočia hovoril: „Mysli ráno, konaj poobede, jedz večer, spi v noci.“ O deviatej hodine dopoludnia má naše analytické myslenie špičku a naša krátkodobá pamäť je o 15% výkonnejšia. Ak máte rokovania medzi deviatou a dvanástou, budete si vedieť viac zapamätať. O desiatej býva človek v top forme…

Reč tela: čo prezrádza vaša tvár?

Naša tvár sústavne signalizuje naše pocity. Podľa toho, ako sa tvárime, odhaduje naše okolie, či sme ochotní prijímať informácie, či by sme radšej mali pokoj, či súhlasíme alebo nesúhlasíme, či nás niečo zaujíma alebo nestíhame sledovať. Mimika našej tváre je súhra výrazu očí, úst a čela. Tak, ako pri postojoch, aj pri mimike rozoznávame výraz…

Odvaha byť sám sebou

Nedávno som poprosila známu, či by nenapísala článok do Manažéra. Už chvíľu ju poznám, je to milá žena s obrovským šarmom a navyše sa o danú tematiku živo zaujíma. Jeden článok s podobným obsahom už napísala. Tak sa mi páčil, že som sa rozhodla dopriať niečo podobné aj našim čitateľom. Téma nebola jednoduchá – skôr…

Vyhľadávanie pracovníkov

Podniky často hľadajú napr. ženy do 25 rokov, s odrastenými deťmi a dvadsaťročnou praxou, hovoriace plynule troma svetovými jazykmi, s vodičským preukazom, ovládajúce prácu na počítači, pri kopírke a faxe – a to všetko len na to, aby varili šéfovi kávu. Prídete na výberové konanie do konkurznej komisie a predsieni vidíte desiatku exótov. Zdá sa,…

Motivácia manažéra v malom a strednom podniku

Predovšetkým malé firmy sa líšia svojimi možnosťami a postavením na trhu, ktoré majú vzhľadom na svoje dimenzie. Aj práca manažéra, jeho postavenie a právomoci, ale i zodpovednosť v malej a strednej firme majú svoje podstatné rozdiely oproti veľkým spoločnostiam. Z toho vyplývajú i odlišné nároky na jeho prácu, osobnostné schopnosti a motiváciu. Základné faktory motivácie…

Premeny nie sú nič pre slabé srdcia: Prežije len Nebojsa

Reeingineering znamená zmenu. Zmena môže byť pre manažéra nebezpečná. Tento aspekt neslobodno podceniť – pri každej zmene organizačnej štruktúry sa musia manažéri potýkať so strachom. Len málo z nich sa bojí straty miesta alebo straty statusu – takmer všetci sa však boja, že stratia kontrolu nad priebehom práce. Aké vlastnosti musí mať manažér, aby vedel…