Manažér 53 (2/2009)

Predstavujeme: Warren Bennis: „Ak chcete viesť ľudí, musíte vstúpiť do ich sveta!” Ram Charan: „Zapojiť rozum a priložiť ruky k dielu!” Práca personalistu HR Gold: Druhá dekáda profesionálnej misie Tipy, triky, techniky: Interná komunikácia nielen v dobe ekonomickej krízy Riadenie musí rezonovať! Predaj: Ako si stanovovať ciele, ktoré vedú k úspechu? Štyri dôvody, prečo v…

HR Gold: druhá dekáda profesionálnej misie

Na konferencii generálnych riaditeľov a personálnych manažérov „Personálny manažment a riadenie firmy“, ktorú usporiadalo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v októbri 2008, prezentovali organizátori desiate výročie súťaže o cenu za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a jej ďalšie smerovanie pod novým menom HR Gold. Požiadali sme zástupcov organizujúcich strán, PhDr. Annu Hudákovú, prezidentku…

Prepúšťanie: kedy s pravdou von?

Strata práce je väčší stres než odchod do dôchodku či tehotenstvo. Šepká sa to už dlhšie… Vraj to s našou firmou ide dolu vodou… Ale až tak, že veľmi… Minule kolega začul, že objednávky klesli o tri štvrtiny. Šéfstvo sa vraj chystá zodvihnúť kotvy a vypadnúť zo Slovenska. Všetci prídeme o miesto. Možno už niekto…

Hodnotenie pracovníkov v období znižovania stavov

V obdobiach krízy a znižovania stavu podniku, keď pracovné nasadenie klesá a ľudia musia zvládať v tom istom čase viac za menej peňazí, manažéri často cítia nutkanie vyhnúť sa hodnotiacim rozhovorom. Ale práve v ťažkých časoch potrebujú pracovníci otvorenú a priamu spätnú väzbu a pocit, že podnik s nimi ešte stále ráta a dáva im možnosť zapojiť sa do reinžinieringu pracovných procesov. V súčasnosti…

Osobné interview: nástroj hodnotenia kandidátov

V časopise Manažér číslo 46 sme vám priblížili jednu z metód hodnotenia osobnostného profilu kandidátov – personálne interview. Tento nástroj sa dá použiť na rozpoznanie silných a slabých stránok kandidáta v oblasti osobnostných čŕt, postojov, osobných priorít a ďalších spôsobilostí neprofesného charakteru v dvanástich štandardizovaných hodnotiacich škálach. V tomto a nasledujúcich číslach časopisu vám ponúkneme…

It Ain‘t Funny: Job Search Jargon

Whether you are a student looking for that first time or summer job or a long time veteran looking for a change of pace, this JOB SEARCH JARGON should help you get on your way… COMPETITIVE SALARY: We remain competitive by paying less than our competitors. FLEXIBLE HOURS: Work 55 hours; get paid for 37.5….

Growing the Leader in Us

Leadership isn’t the private reserve of a few charismatic men and women. It’s a process ordinary people use when they’re bringing forth the best from themselves and others.” Leadership is defined by what we do, not the role we are in. Some people in “leadership roles” are excellent leaders. But too many are bosses, “snoopervisors”,…

Ťažké rozhovory s podriadenými: spätná väzba, ktorá nechce byť počutá

Východisková situácia: Váš podriadený je brilantný mozog, ale protivný a navyše neprijíma spätnú väzbu, pokiaľ je kritická. Ľudia s ním odmietajú spolupracovať a to vy nemôžete dopustiť. Nechcete ho odpudiť, potrebujete len, aby upravil svoje prejavy… Čaká vás ťažký osobný rozhovor s podriadeným. Možno to poznáte z vlastnej skúsenosti. Máte pracovníka, ktorý je takmer hviezdny… keby len nie jeho…

Poradcovia: áno alebo nie?

Neviete si rady? Odvolajte top manažéra a podnik nech riadi poradca. Poradcovia? Nič nevedia, nič nespravia a len smrad po nich zostane. Každého manažéra, čo míňa peniaze na podobné „žvásty“ by som hnal „svinským“ krokom. Tieto a im podobné reakcie možno nájsť v diskusiách internetových portálov pri témach rozoberajúcich opodstatnenosť poradcov a ich prínosu. Aká je pravda? Ak vôbec nejaká…