Riadenie zmien v krutých časoch

Manažment zmien prebieha v organizáciách rovnako v dobrých, ako aj v zlých ekonomických časoch. Podmienky pre riadenie zmien sú však v oboch prípadoch veľmi odlišné. Zmeny za konjunktúry a za krízy V priaznivých časoch je ekonomické prostredie benevolentné, poskytuje množstvo príležitostí a drobné prehrešky sa netrestajú tak tvrdo. Podniky si môžu dovoliť robiť aj chyby,…

Eva Gollvitzerová: „Treba si pripomínať, že sloboda so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť.“

V roku 2009 bola Eva Gollvitzerová ocenená slovenskou cenou za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold v kategórii Osobnosť roka. Výrazné osobnosti v oblasti personálneho manažmentu na Slovensku sa zhodujú v tom, že ich podstatným spôsobom ovplyvnila, že sa podľa nej orientujú. Tak sme sa šli za ňou pozrieť, ako vyzerá človek, ktorý takým zásadným spôsobom modifikoval oblasť ľudských…

Ako demotivujeme podriadených?

Každý vedúci je pod drobnohľadom. Členovia jeho tímu ho sledujú, prehodnocujú jeho správanie, hľadajú v ňom význam a porovnávajú slová so skutkami. Preverujú, či sa naše konanie zhoduje s našimi hlásanými hodnotami, s hodnotami organizácie a s ich vlastnými záujmami. A čo dokáže „zabiť“ dôveru v naše schopnosti a motiváciu? Ak počúvame svojich ľudí len…

Ako dosiahnuť zmenu u podriadeného?

Niektoré metódy na vyvolanie zmeny v ľuďoch sú dosť neefektívne. Patrí k nim: “Bol by som rád, keby si …” “Nepáči sa mi spôsob, akým …” “Chcem, aby si zmenil…” Takýmto spôsobom totiž ľudí nevedieme, ale len pretvárame na svoj obraz. Ak vieme niečo kontrolovať, je to náš štýl práce a komunikácie – ale nie…

Najlepšie metódy rozvoja talentov

Výskumy, ktoré realizovala Hay Group, ukazujú, že podniky so starostlivosťou o svoje talenty sú oveľa úspešnejšie a výkonnejšie. Najúčinnejšie metódy rozvoja talentov zahŕňajú rotovanie vysokovýkonných pracovníkov na rôznych pozíciách, podpora vedúcim vytvárať na pracovisku atmosféru, ktorá motivuje pracovníkov dať zo seba maximum a trénig alebo koučing pre skupiny vedúcich alebo jednotlivých vedúcich, ktorý im umožňuje…

Koniec „typického“: Omyly, ktorých sa manažéri dopúšťajú pri odhadovaní a riadení rizika

Už v minulosti sme písali o efekte „čiernej labute“ – udalosti, ktorú takmer nemožno predvídať. Manažment rizika by mal prestať okolo seba vytvárať ilúziu, že dokážeme predpovedať budúcnosť, a mal by sa snažiť skôr zredukovať dopady ohrození, ktoré dnes nevieme predvídať. Dnes sa už nepohybujeme v svete, na ktorý nás pripravovali učebnice manažmentu rizika. Dokazuje…

Manažér 55 (4/2009)

Predstavujeme Eva Gollvitzerová Práca s ľuďmi Individuálne kariérne preferencie a potenciál zamestnancov Top manažment Efektivní využívání lidských zdrojů ve vztahu k firemní strategii Riadenie zmien v krutých časoch Pod lupou Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: Tri piliere výkonnosti podnikových lídrov Know-how HR úsek úspešne podporuje ekonomickú konkurencieschopnosť svojho podniku Trendy Ako lepšie realizovať zásahy do podnikového…

Individuálne kariérne preferencie a potenciál zamestnancov

O vysokom potenciáli zamestnanca sa často hovorí ako o veľkej pravdepodobnosti, že zamestnanec bude úspešný aj v prípade povýšenia na pozíciu s vyššou zodpovednosťou, respektíve na manažérsku pozíciu. Niekedy však manažéri prehliadajú fakt, že nie každý zamestnanec s vynikajúcimi znalosťami a kompetenciami skutočne chce dosiahnuť povýšenie a nie každý sa túži stať vrcholovým manažérom, hoci…

HR úsek úspešne podporuje ekonomickú konkurencieschopnosť svojho podniku

HR úsek podniku je niekedy považovaný v riadiacej štruktúre za servisný útvar. Ako sa môže stať kľúčovým vo vzťahu k strategickej zmene v podniku? Článok sa zakladá na konkrétnych skúsenostiach z praxe. Na novom pôsobisku Stať sa rovnocenným partnerom v akomkoľvek vzťahu nie je jednoduché. V roku 2008, po nástupe do funkcie HR manažéra v…

Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: Tri piliere výkonnosti podnikových lídrov

Žijeme obdobie, keď podnikom ide o prežitie, pretože objednávkový raj z roku 2008 je dávno preč a manažment podniku kladie otázku: akými všetkými opatreniami udržíme podnikovú ekonomiku? V tomto článku sa zameriavame na to, ako môže HR úsek akcelerovať podnikovú produktivitu prostredníctvom chrbtovej kosti podniku – vedúcich pracovníkov tak, aby ľudia produkovali práve to, čo…