Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť?

Vzdelávanie ľudí na to, aby mali zručnosti potrebné pre vykonávanie svojej práce, neodmysliteľne patrí k podnikovým procesom. A preto k nemu treba tak aj pristupovať – ako k procesu, nie ako k ad-hoc opatreniu. Len pri takomto prístupe totiž plní to, čo podnik od neho očakáva – zvyšuje produktivitu. Podnikové programy vzdelávania ako proces? Na…

Ako zvýšiť zaangažovanosť pracovníkov interným koučingom?

Posledný ocenený projekt HR Gold 2009, ktorý sme ešte nepredstavili, sa rodil „bez mena“ a dotiahol to na rebríček víťazov. Týkal sa témy, ktorá dnes trápi nejeden podnik – zvýšenia zaangažovanosti pracovníkov. V minulom zošite Manažéra sme uvádzali pár postrehov od riešiteľského tímu. Tentokrát, keďže nám škrt cez rozpočet urobili dovolenky, pristúpil samotný generálny riaditeľ…

Kedy funguje mutitasking?

Multitasking, robenie viacerých vecí súbežne, nám nepomáha s produktivitou – naopak, brzdí ju! Napriek tomu existujú situácie, kedy po ňom musíme siahnuť, ba kedy nám dokonca pomôže: Keď potrebujeme, aby sa informácie hýbali. Ak niekto čaká na náš výstup alebo od našej reakcie závisí spokojnosť zákazníka, musíme byť k dispozícii. Je to dôležité najmä vtedy,…

Podržte svojich ľudí!

V ťažkých časoch sa ľudia cítia zraniteľní a chýba im pocit bezpečia. Preto je veľmi dôležité počas zlých časov a tesne po nich venovať zvýšenú pozornosť podriadeným. Šéf, ktorý svojim ľuďom drží chrbát, im pomáha nielen robiť prácu, ale im ponúka aj istý pocit bezpečia a podpory a znižuje stres na pracovisku. Lenže nepredpokladajte, že…

Nástup nových lídrov: generácia X na riadiacich miestach

Na riadiace miesta začína nastupovať celkom nový typ lídrov a prináša so sebou aj celkom nové nazeranie na veci. Hovoríme o „generácii X“, pracovníkoch narodených medzi rokmi 1961 a 1981. Generačnému problému, spojenému s posunom hodnôt, sme sa v minulosti v časopise venovali už niekoľkokrát. Skutočnosť je taká, že väčšina podnikov čelí potrebnej „obnove kádra“:…

Nový typ pracovníkov: generácia Y – Ako ich dostať čo najrýchlejšie do plnej výkonnosti?

Generácia Y vyhľadáva a zúfalo potrebuje spätnú väzbu. Je to jej hlavný nástroj učenia sa. Preto v podnikoch začína byť čoraz dôležitejší koučing a mentoring. Za nejaké štyri roky bude generácia Y, nazývaná aj „prelomová“ (narodená v rokoch 1977 až 1997) tvoriť približne polovicu zamestnancov podnikov na celom svete. V niektorých podnikoch už dnes tvoria…

Organizačné zmeny: štruktúra je menej dôležitá ako rozhodovacie procesy

Keď sa pod tlakom zvyšovania výkonnosti plánujú a implementujú podnikové zmeny, veľa vrcholových manažérov podľahne presvedčeniu, že organizačná štruktúra je to, čo najviac ovplyvňuje konečnú ziskovosť podniku. „Ako generáli vidia svoju úlohu v umiestnení tých správnych bojových jednotiek na tých správnych miestach,“ hovoria poradcovia Bain & Company v svojej knihe Decide and Deliver: Five Steps…

Produktom manažérskeho tímu sú dobré rozhodnutia

Robotník vyrába kusy. Supervízor „vyrába“ vhodné pracovné podmienky. A čo „vyrába“ manažér? Hlavným produktom manažéra sú ROZHODNUTIA. Meniť štruktúru alebo podporovať rozhodnutia? V Harvard Business Review z júna 2010 uverejnil M. W. Blenko, M. C. Mankins a P. Rogers článok The Decision-Driven Organization, ktorý upozorňuje, že manažéri po nástupe do funkcie riaditeľa obvykle robia zásahy týkajúce sa prevažne…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (3): Mentálne modely

V minulých číslach časopisu sme publikovali dva články z oblasti manažmentu podnikových poznatkov a naposledy sme písali o kategórii poznatkov typu „praktiky“. Tu si bližšie rozoberieme kategóriu mentálnych modelov. Poznatková pyramída Uviedli sme hierarchickú štruktúru siedmich typov poznatkov, ktoré sa vzájomne kvalitatívne odlišujú z hľadiska využitia aj získavania. Tu je štruktúra poznatkovej pyramídy (definície sú presnejšie uvedené v čísle 56…