Energia nasleduje pozornosť: fokusovaný líder

Daniela Golemana poznáme ako otca emocionálnej inteligencie. V minulom roku prišiel s knižkou Focus: The Hidden Driver of Excellence, v ktorej rozoberá, ako efektívni riadiaci pracovníci usmerňujú pozornosť – svoju vlastnú i pozornosť celých organizácií. Keď obvykle hovoríme o fokusovaní, myslíme sústredenie sa na jednu vec a odfiltrovanie ostatných vzruchov. Primárnou úlohou lídrov je usmerňovať pozornosť. Výskumy ukazujú, že obvykle usmerňujeme…

Poďme bojovať proti nezamestnanosti!

Andrej Winter, Challengest, s.r.o.: Podľa výskumu McKinsey stojí za veľkou nezamestnanosťou mladých v Európe veľký nesúlad medzi zručnosťami, ktoré mladí ovládajú a zručnosťami, ktoré požaduje trh. Firmy hlásia, že sú pripravené zamestnávať, no nemajú koho. Doplňme ešte, že podľa analýzy si 74% vzdelávacích inštitúcií myslí, že pripravujú mladých na prax, no z absolventov si to myslí už…

Ako zmeniť pracovné správanie?

Schopnosť pozitívne riadiť zmenu sa považuje za ukazovateľ úspechu – osobného i pracovného. Na pracovisku to značí, ako rýchlo a dobre sa dokážete prispôsobiť novému vedeniu, novým zásadám práce, ako dobre dokážete dosahovať ciele a dodržiavať termíny. Prečo má väčšina ľudí problém so zmenami? A čo ak zmena, ktorá je potrebná, je zmena podnikovej kultúry? Ako môžete ako manažér…

Technické povolania: Introverti verzus extroverti?

Keď v roku 2012 Susan Cainová vydala knihu Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Ticho: Sila introvertov v svete, ktorý nedokáže prestať hovoriť), vyštartovala tým novú vlnu záujmu o tému introverzie. Odkedy sme začali triediť ľudí podľa vlastností, vždy sme si nejakú skupinu vyberali a glorifikovali. V počiatkoch histórie to boli napríklad filozofi. V dnešných…

Jarný seminár HR Gold 2014: Inšpirácie od najlepších

HR Gold vyhľadáva, oceňuje a rozširuje 12. marca 2014 prebehol už pätnásty ročník Jarného seminára s víťazmi ceny HR Gold za rok 2013, ktorí boli ocenení na TREND-konferencii Personálny manažment v septembri minulého roka. Súťaž HR Gold sme založili v roku 1998 a odvtedy ju organizujeme každoročne spoločne so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Naším cieľom je sprostredkovať HR…

Pružné pracovisko – pre väčšinu len mýtus

Pružné pracovné podmienky sú niečo, po čom túži čoraz viac ľudí. Najnovší prieskum Sloan Center on Aging & Work na Bostonskej univerzite medzi 545 americkými zamestnávateľmi však ukazuje, že pre väčšinu z nich je pružné pracovisko len zbožné želanie. Tie firmy, ktoré ponúkajú pružné pracovné podmienky, ich väčšinou obmedzujú len na zopár možností. Väčšina „pružných podmienok“…

„Často najvýraznejšia zručnosť talent-manažéra je úplne nevedecká a ťažko pomenovateľná.“

Mike Prokopeak, riaditeľ redakcie časopisu Talent Management Magazine, sa v aprílovom čísle zaoberal tým, čo robí HR manažérov a talent-manažérov skutočne výkonnými: V období vedeckého manažmentu, kde nás sústavne vyhodnocujú podľa rôznych kritérií opierajúcich sa o zozbierané údaje, jeden z najvýraznejších prívlastkov vysokej výkonnosti stále odoláva definovaniu. Len ťažko ho dokážete popísať, ale keď ho vidíte, okamžite viete, že to…

Ako vytvoriť kultúru, v ktorej sa zdieľajú poznatky

Generácia baby boomerov dosahuje pomaly dôchodkový vek a opúšťa pracoviská. Na ich miesta prichádzajú mladí ľudia z inej hodnotovej orientácie – ale hlavne bez potrebných skúseností. Napriek tomu len málo organizácií robí niečo s týmto ohrozením. Čiastočne sa pod to podpisuje nedôvera v „nový HR-výmysel“, ktorý si nevyžaduje vážnejšiu pozornosť manažmentu, ale najčastejšie sú príliš rozptýlení operatívnymi problémami…

Máte nutkanie kontrolovať? Delegujte.

Časopis Leadership Excellence zverejnil článok, kde Morag Barrettová spomína, ako sa učila veci púšťať. Sama sa označuje za kontrolného fanatika, ktorý síce dokáže zaťať zuby a nechať iných robiť, ako uznajú, ale nie je jej to prirodzené. V pracovnom smere sa posunula od SZČO k „zamestnávateľovi“ a nabrala k sebe tím. Z jedného človeka sa rýchlo rozrástla na podnik so štyrmi…

AFLAC: „Povedz, čo máš povedať“ – Vysoká angažovanosť a nízka fluktuácia vďaka komunikácii

Otvorená atmosféra sústavnej komunikácie pomáha firme AFLAC udržať si svoje najlepšie talenty a spája „lietajúcich“ pracovníkov s informáciami, ktoré pomáhajú robiť lepšie obchody. Na jeseň 2013 sa riaditeľka Aflacu, Audrey Boone-Tillmanová, zdvihla uprostred mítingu finančného útvaru a odišla na stretnutie, kde bola prizvaná, aby posúdila výsledky zamestnancov vo varení chili. To, čo vyzerá ako prapodivný spôsob prioritizovania pre…