„Naozaj? Ako vieš?“ Ako pokrivené vnímanie zvyšuje stres a chybovosť (1)

Dnes je život na väčšine pracovísk výrazne poznačený stresom. Zákazníci chcú stále viac a viac, očakávania sú vyššie, kritériá prísnejšie, na všetko máme menej času a menej ľudí, ako by sme potrebovali. Bývame prepracovaní a preťažení a miesto racionálneho prístupu začíname na čoraz viac situácií reagovať emocionálne. Nemýľte sa – stres môže byť zdravý. Napríklad ráno by sme nevstali…

Manažér 75 (4/2014)

Kaleidoskop Štrajk: keď nie je záujem dohodnúť sa Firemní školení vedou častěji zaměstnanci, než externisté Je sexuálna orientácia súkromná vec manažéra? HRGold Inšpiratívne prístupy pre všetkých na dosah: Víťazi národnej súťaže HR Gold 2014 Sme tu na to, aby sme prostredníctvom talentovaných ľudí ovplyvnili smerovanie firmy Hovorí sa o tom Preceňuje sa zaangažovanosť pracovníkov? Vzory,…

Lenovo: Myseľ ochotná začínať znova z nuly

V roku 2005 kúpila čínska firma Lenovo IBM PC a zmenila sa tým z absolútne homogénnej čínskej organizácie na globálny korporát, ktorý bol zmesou mnohých národných i pracovných kultúr, so zamestnancami vo vyše 50 krajinách. Yolanda Conyers v knihe The Lenovo Way: Managing a Diverse Global Company for Optimal Performance (spoluautorstvo s Ginou Qiao) na to spomína ako na sériu nedorozumení,…

Urobte koniec neproduktívnym poradám!

Dlhé alebo nudné porady znižujú produktivitu firmy. Ak ich orežete na nutné minimum, urobíte svojim ľuďom len dobre a zvýšite čas, ktorý im zostane na produktívnu prácu. Aprílová Harvard Business Review uviedla, že v jednej veľkej spoločnosti pohltil čas pracovníkov strávený na poradách až 300.000 hodín ročne. To je obrovské množstvo času. Ale len 7.000 hodín strávili…

Päť zákazníckych ukazovateľov, ktoré by mal poznať každý manažér

Najdôležitejšou súčasťou každého podnikania je ten, čo je ochotný platiť – zákazník. Preto je dôležité poznať jeho potreby a to, prečo je ochotný sa zakaždým k vám vrátiť. Ak toto viete, dokážete presvedčiť čoraz viac ľudí, že ste pre nich vhodný partner. Pretože druhou najdôležitejšou súčasťou každého podnikania je mať viac a viac zákazníkov. Tu je päť ukazovateľov,…

Rôzne typy líderskej slepoty

Fokusácia je dôležitá, ale niekedy je lepšie všímať si – aspoň vtedy, keď od vášho rozhodnutia veľa závisí. Všetci veľkí lídri boli všímaví ľudia a s malými výnimkami pomáhali iným, aby sa stali tiež všímavejšími. Kniha The Power of Noticing vedie lídrov k tomu, aby boli „architektmi všímania si“, teda aby takúto štruktúru a atmosféru presadzovali v svojich organizáciách. Príliš…

Transformácie firiem a hľadanie nových vízií

RNDr. Ivan Rusko, MBA, strategický a krízový manažér, Quick’n’Smart Solutions s.r.o.: Po roku 1989 vzniklo v Česku a na Slovensku mnoho nových obchodných spoločností. Ich zakladatelia mali častokrát jasnú víziu, vieru v úspech a odvahu vstúpiť do prúdu nového biznisu. Mnohí z nich dnes, po viac ako dvadsiatich rokoch, stoja na pomyselnom rázcestí. Ich situáciu…

Generácia Y a hodnotová paradigma “starého sveta”: máme sa na čo tešiť!

Peter Lieskovský, INSIDE HCS Human Capital Solution: Súlad generácií, chápanie ich potrieb a hodnôt, vhodná vzájomná komunikácia, využívanie potenciálu a predností môžu dať Vášmu biznisu konkurenčnú výhodu. Väčšina organizácií je dnes tvorená reprezentantami minimálne dvoch, ale zväčša troch generácií. Baby Boomeri      1946-1964 Generácia X          1965 – 1977 Generácia Y          1978-1987. Každá zo spomenutých generácií…

Ako dosiahnuť, aby sa vaši pracovníci rozhovorili?

Niekedy je ťažké získať od podriadených úprimnú mienku. Koniec-koncov, nikto nechce nahnevať šéfa… Ale ak má byť organizácia úspešná, nadriadení potrebujú dostávať od svojich ľudí, ktorí sa boria s problémami, úprimné a neupravované informácie. Ako dosiahnete, aby sa vaši podriadení ozvali, keď je to dôležité, a aby hovorili to, čo si skutočne myslia? Ľudia majú…

Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť

Korporátna spoločenská zodpovednosť (Corporate Social Responsibility alebo CSR) alebo aj „spoločensky zodpovedné podnikanie“ je biznis-stratégia, ktorej hodnota v USA a na celom svete vzrastá. Veľmi úzko sa spája s princípmi „udržateľného rastu“ a hovorí, že organizácie sú zodpovedné za spôsob, akým sa v podnikaní správajú, mnohým zúčastneným stranám, nielen svojim vlastným podielnikom. CSR pre organizáciu predstavuje spôsob, akým integruje svoje…