Tvorba hodnoty pre zákazníkov

V úvodnom článku mojej rubriky (Manažér 79) som naznačil, že tvorba hodnoty pre zákazníkov má najvyššiu prioritu. Je to logické, pretože ako píše Ján Košturiak vo svojej knihe O podnikaní s nadhľadom, podnikanie je nezávislosť, schopnosť rozvíjať svoj talent a vytvárať úžitok alebo hodnotu, ktoré niekto potrebuje a ocení. Tento článok začnem doplnením definície tvorby hodnoty o pohľad Gautama…

Prieskum ukazuje, prečo vaši pracovníci neinovujú

Každý riaditeľ podniku túži po tom, aby jeho ľudia boli inovatívni a prichádzali s nápadmi. Ale koľko z nich skutočne aj vážne mieni to, čo hovorí? Skutočne veria v to, že aj radoví pracovníci môžu inovovať? A dávajú im dostatok priestoru a zdrojov na to, aby zlepšovali? Prieskum medzi 3.500 pracovníkmi z USA, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka a Indie viedol k vytriezveniu: aj keď…

Sú ženy generácie X vytláčané z pracovísk?

Zistenia poradenskej firmy DDI tomu nasvedčujú. Ukazujú, že ženy generácie X nevedia tak dobre predávať svoje výsledky a nejdú tak jasne za kariérou ako ženy generácie Y. Spoliehajú sa na to, že stačí pracovať, niekto si ich všimne a povýši ich – ale niet kam, pretože manažérske miesta ešte stále obsadzujú ženy generácie Boomerov. Je tam ešte…

Ako sa učiť nové veci rýchlejšie a ochotnejšie ako konkurencia?

Dnešné organizácie sú v sústavnom toku premien. Odvetvia sa menia, objavujú sa nové modely riadenia, nové technológie, mení sa správanie spotrebiteľov. Tieto sústavné zmeny sú mimoriadne namáhavé hlavne pre riadiacich pracovníkov, pretože si od nich vyžadujú, aby rýchlo porozumeli premenám v tom, ako ich podniky musia vyrábať a predávať, a aby rýchlo a adekvátne zareagovali. Zo schopnosti učiť sa…

Je riadenie výkonnosti zamestnancov témou pre HR?

V podnikoch žijeme dobu súťaže o produktivitu, efektivitu a úspornosť. Súťaž je tvrdá a dokonca sa dostala aj dovnútra korporácií – stačí dať „o centimeter“ horšiu ponuku a materská firma pridelí projekt inej dcérskej spoločnosti. Akú rolu môže zohrať HR-úsek na tomto poli? Je to vôbec téma pre HR úsek? Keith H. Hammonds, vtedajší zástupca šéfredaktora amerického časopisu Fast Company,…

HR-úsek a tvorenie hodnoty – čím začať?

Tvorenie hodnoty (Value Creation) je silnou témou biznisu a celého podnikového manažmentu. Prijmime to ako tému aj pre podnikový HR-úsek. Aké sú prvé kroky? Prečo hovoríme o hodnote? Odpoveď je veľmi jednoduchá – pretože ju potrebujú všetci. Ideme do obchodu a hľadáme presne tú hodnotu, ktorú potrebujeme. Nezaujíma nás, koľko sa pritom niekto usiloval a čo presne robil…

Ivan Szabó: Ako nastaviť biznis model HR oddelení v štátnych inštitúciách?

Alebo otázka by mohla znieť aj „Kedy budú zákazníci štátnych inštitúcii spokojní zákazníci?“ Aby ste nemuseli čítať príspevok do konca, poviem rovno „Neviem… Nasliňte prst a otočte list.“ Ale odpoveď by mohla byť aj úplne jednoduchá: „Nastaviť biznis model HR oddelení presne tak, ako vo všetkých komerčných a tvrdo biznisových organizáciách“. Ak chceme mať porovnateľné výstupy, musíme…

Naša ekonomika je posadnutá tlakom na produktivitu a zúfalo prepásla všetko ostatné

Začiatkom marca publikoval na Harvardských blogoch Umair Haque úvahu, ktorá pravdepodobne bude témou budúcnosti pre všetky rozvinuté ekonomiky. Hovorí o tom, ako si dnešný svet zvykol zamieňať efektívnosť a produktivitu a čo to robí s našimi vyhliadkami do budúcnosti. Všetci sme tlačení byť produktívnejší. Využívame najnovšie mobilné aplikácie na to, aby sme prenechali časť našich prác niekomu inému, kto…

Angažovanosť pracovníkov má dve tváre

Každoročne investujú podniky obrovské prostriedky do podpory a zvyšovania zaangažovanosti pracovníkov – ale keď sa manažérov spýtate, čo zaangažovanosť pracovníkov znamená, zistíte, že odpovede bývajú nejasné a dosť odlišné. Napriek týmto problémom však podniky cítia potrebu angažovanosť svojich ľudí riadiť. Možno problém spočíva v tom, že manažéri o angažovanosti svojich ľudí nerozmýšľajú tým správnym spôsobom. Napríklad väčšina podnikov meria…

Keď nás niečo rozhodí, nemusíme zostať rozhodení!

Niektoré dni už začínajú ako pohroma. To však neznamená, že tak musia aj pokračovať – máme to všetko v sebe a v spôsobe, akým na príkoria reagujeme. Shawn Achor, autor The Happiness Advantage, hovorí, ak ste v pozitívnom rozpoložení, ste o 31% produktívnejší, o 40% pravdepodobnejšie vám zvýšia plat a o 23% menej zdravotných problémov zo stresu budete mať. Ako však dosiahnuť pozitívne…