Budovanie výnimočných tímov

Nepochybujem o tom, že sa nájde aj medzi čitateľmi týchto riadkov dosť ľudí, ktorí sa síce vôbec nezaujímajú o šport, ale predsa len zachytili informáciu o zázraku, ktorý sa v tejto sezóne odohral v prvej anglickej futbalovej lige. Týmto zázrakom bolo impozantné pôsobenie jedného z najväčších outsiderov, líšiek (prezývka klubu) z Leicester City, korunované presvedčivým…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Pracovné antivzorce

Vzorce nerozumného alebo kontraproduktívneho správania, tzv. antivzorce, nájdeme vo všetkých častiach nášho života – teda aj na pracovisku. V čom spočívajú? Antivzorce sú bežné kontraproduktívne spôsoby reagovania na skupiny problémov alebo situácií, hovorí Rick Brenner z Chaco Canyon Consulting. Niektoré antivzorce sú špecifické pre jednotlivcov, iné sú špecifické pre celé skupiny a niektoré pre oboch súčasne. Obvykle…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Transparentná firma: Keď platy zamestnancov sú zverejnené online

Leo Widrich vyrastal v Rakúsku. Šiel študovať ekonómiu na Warwick Business School, ale po dvoch rokoch štúdium prerušil a spolu so svojím mentorom Joelom Gascoigne založili v Silicon Valley start-up s názvom Buffer. Buffer je čosi ako časový spínač, ktorý časuje zverejnenia na sociálnych sieťach. Dnes majú vyše 2 milióny zákazníkov a obrat okolo 10 miliónov dolárov. Widrich svoju firmu…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na rok, Členstvo na pol roka a Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Zlyhávajú lídri?

Najväčším nedostatkom dnešných lídrov je ich nepripravenosť viesť zmeny. V roku 2015 robila skupina Brandon Hall štúdiu State of Leadership Development. V tejto štúdii označilo 71% podnikov na celom svete, že ich lídri nie sú stavaní na to, aby úspešne viedli podnik do budúcnosti. A asi polovica podnikov bola presvedčená aj o tom, že ich lídri nedokážu úspešne viesť…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

20 rokov a stále vysoko aktuálny!

V júni sme ukončili ďalší ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Máme za sebou ďalší úspešný ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, ktorý absolvovalo tentokrát 12 univerzalistov a špecialistov z oblasti ľudských zdrojov. Kurz začal v októbri 2015 a v 12 stretnutiach sme zmapovali celý záber HR úseku v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Profil kurzu sa týkal týchto hlavných tém:…

Digitalizácia a diverzita zmenia aj riadiace prístupy a modely

Ako sa potrebujú riadiaci pracovníci postaviť k digitalizovanému svetu? V interview s Reinerom Straubom pre Haufe Online (HO) hovorí riaditeľ pre ľudské zdroje a pracovné vzťahy Wilfried Porth o projekte Leadership 2020 a dopadoch digitalizácie na pracovnú a riadiacu kultúru v Daimler AG. Wilfried Porth nebloguje a nie je zastúpený ani na sociálnych sieťach. Podľa jeho názoru, keby bol prístupný na sociálnych sieťach,…

Ako podniková kultúra ovplyvňuje motiváciu pracovníkov

Nedávna štúdia Lindsay McGregorovej a Neela Doshiho (McKinsey) dokladá, že to, prečo pracujeme, vo veľkej miere ovplyvňuje to, ako dobre pracujeme. V 80. rokoch Edward Deci a Richard Ryan z Rochesterskej univerzity popísali 6 hlavných dôvodov, pre ktoré ľudia pracujú: Hra. Človeka motivuje samotná práca; pracuje, pretože ho baví robiť to, čo tvorí jeho náplň práce. Spája sa…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Vzdelávanie na technických pozíciách má svoje špecifiká!

Pre podnikové vzdelávanie hľadáme stále vyhovujúcejšie modely – tak, aby vzdelávanie bolo účinné a akceptované. Technici majú osobitné a dosť špecifické požiadavky, aby vzdelávanie prijali naplno. Jedna z ciest, ako to dosiahnuť, je použiť lektorský štýl založený na mentálnych modeloch. Kto sú „technici“ a prečo o nich hovoríme? Najmä vo výrobných podnikoch sú technické pozície nielen rozšírené, ale patria medzi…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Tvorba hodnoty pre zamestnancov

Tvorba hodnoty pre zamestnancov je podľa môjho názoru kritickým faktorom úspechu každej organizácie. Nevyhnutnou podmienkou toho, aby akákoľvek organizácia mohla dlhodobo úspešne fungovať, je neustále poskytovanie rastúcej hodnoty pre svojich zamestnancov. Pri takto definovanom predpoklade je dobré, keď si najprv objasníme, čo rozumiem pod pojmom dlhodobo úspešné fungovanie. V mojom ponímaní, ktoré som si osvojil od…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Môžu ľudské zdroje vyprodukovať strategické výsledky?

Keď učím, píšem alebo robím poradenstvo, stále sa pozastavujem nad nedostatkom finančného rozhľadu a základného podnikateľského nastavenia u HR lídrov strednej aj vyššej úrovne. Jeden z HR manažérov, u ktorých pôsobím ako kouč, bol nedávno zavolaný ku generálnemu riaditeľovi a konfrontovaný s tým, že sústavný pokles hospodárskeho cyklu nesmierne zaťažuje finančnú výkonnosť podniku. Požiadali ho, aby pripravil proces prepúšťania 15% zamestnancov…....

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen