Štúdie spájajú plachosť s inteligenciou

Nedávna štúdia Lakehead University zistila, že ľudia, ktorí sa označujú ako „sociálne plachí“, majú aj vyššie skóre u inteligenčných testov, ktoré testujú verbálnu inteligenciu. Ľudia, ktorí mali diagnózu „úzkostlivosť“ a „depresia“, sa lepšie držali v lingvisticko-verbálnom testovaní ako ľudia bez úzkosti. Iná štúdia, publikovaná v European Journal of Psychology, zistila, že vysoko úzkostliví účastníci rýchlejšie odhaľovali možné…

Manažér je na slovenskom trhu už 20 rokov!

Viete, že… prvé číslo Manažéra vyšlo začiatkom roku 1996? To značí: Manažér je na slovenskom trhu už 20 rokov! Celoslovenský časopis Manažér má v tomto roku okrúhle výročie. Mal som tú česť byť pri jeho zrode a podujal som sa porozprávať o časopise s jeho tvorkyňou a odvtedy šéfredaktorkou PhDr. Helenou Rehákovou, MBA. HR: Tak po prvé,…

Väčšina ľudí túži zdokonaľovať sa v tom, na čo majú najlepšie predpoklady

Ivana Košalka poznajú čitatelia manažéra z rubriky Ako tvoriť hodnotu. Manažér so skúsenosťami v riadiacich a štatutárnych funkciách globálne pôsobiaceho koncernu sa pred časom vrátil späť na Slovensko a rozhodol sa pôsobiť ako poradca, ale aj ako priekopník, ktorý pomáha koučingu stať sa bežným riadiacim a rozvojovým nástrojom. Špecializuje sa na rozvoj ľudí založený na…

Manažér 82 (3/2016)

Kaleidoskop 20 rokov a stále vysoko aktuálny! HR Gold „Aby tvoje slová boli mäkké, ale dôvody pevné.” Vzory, ktoré inšpirujú Transparentná firma: Keď platy zamestnancov sú zverejnené online Hovorí sa o tom Digitalizácia a diverzita zmenia aj riadiace prístupy a modely Tri najčastejšie dôvody stresu vo svete  Ako možno podporiť mladé nádejné manažérky Ako tvoriť…

Úspech transparentného pracoviska

Minule (Manažér 81, str. 9) sme v rubrike Vzory, ktoré inšpirujú predstavili tému transparentnej firmy. Čoraz viac spoločností sa snaží vniesť na pracovisko transparentnosť – a vedie to k motivovanejším zamestnancom a celkovo lepšej pracovnej atmosfére a kultúre. Keď Dane Atkinson vyštartoval svoju na marketingové analýzy zameranú firmu SumAll, urobil odvážne rozhodnutie – všetky informácie o podniku vrátane platov zamestnancov sa…

Ako narábať s manipulatívnymi spolupracovníkmi

Približne 90% ľudí, čo tento článok čítajú, práve spolupracuje s aspoň jedným človekom, ktorého možno označiť za „manipulátora“. A z týchto 90% len malá hŕstka bude vedieť, ako ho rozpoznať a ako s ním rozumne narábať. Manipulácia kontra presviedčanie Mnoho ľudí si zamieňa manipuláciu s presviedčaním. Ale len skutočnosť, že niekto sa vás snaží pohnúť k tomu, aby ste niečo urobili, ešte…

Nikdy nedajte z rúk prvú verziu

Stalo sa vám už, že ste rýchlo odpovedali na mail a niečo ste zabudli priložiť, alebo ste použili tón, ktorý niekoho urazil? Výsledok je rovnaký – blamovali ste sa. Málokto je totiž génius a vyplodí svoje najlepšie hneď na prvýkrát. Často až počas písania sa začnú myšlienky triediť. Ak teda chcete zabezpečiť, že sa nabudúce neblamujete, postriehnite…

Nájdite správny tón pri hodnotiacom rozhovore

Hodnotenie výkonnosti patrí k najnáročnejším úlohám manažéra, pretože sa pri ňom ľahko skĺzne do prílišnej pozitivity alebo prílišnej negativity. Niekedy z rozhovoru odíde ledva použiteľný pracovník s pocitom, že všetko je v poriadku a nebodaj si môže nárokovať zvýšenie platu a inokedy zas váš ťahúň si môže po rozhovore myslieť, že vo vašich očiach celkom prepadol. Preto je dôležité trafiť ten…

Ako preklenúť generačné problémy? Koučing pomáha

Podniky ešte stále fungujú na základe ideálov boomerov, ale čím viac mileniánov prichádza, tým citeľnejšia začína byť potreba niečo meniť – alebo sa vysporiadať s konfliktmi hodnôt, ktoré zmes boomerov a mileniánov na pracovisku prináša. Skončilo obdobie, kedy sa všade skloňovala kríza stredného veku. Dnes máme novú epidémiu: školy opúšťajú mileniáni s tvrdo zaslúženými diplomami a sú zmätení a roztrpčení…

Keď podnikový program vyváženia práce a súkromia nefunguje: 3 tipy pre lídrov

Zdravá rovnováha medzi prácou a súkromím má za výsledok o 21% produktívnejších pracovníkov, hovoria nové štúdie. Takisto spomínajú, že 75-90% návštev lekára je zapríčinených stresom a magnetická rezonancia mozgu potvrdzuje, že mozog unavený a pod stresom sa podobá mozgu spiaceho človeka. Aj keď váš podnik podniká kroky na vyváženie pracovného a súkromného života (pružná pracovná doba, práca z domu, veľkorysé dovolenky)…