Pomôžte svojim pracovníkom vzájomne sa od seba učiť

Podniky každoročne strácajú obrovské peniaze tým, že sa pracovníci nedokážu učiť jeden od druhého a znova objavujú koleso, opakujú chyby, ktoré už urobil niekto iný pred nimi, alebo míňajú čas na prácne zhľadúvanie špecializovaných informácií. Tu je zopár rád, ako im toto všetko ušetriť: Vytvorte priestor, určený  pre sprostredkované učenie sa. Je to spoločný priestor,…

Ako neprísť o „podnikové striebro“? Prečo podniky čoraz viac potrebujú manažment poznatkov

Žijeme dobu, keď manažment poznatkov – Knowledge Management – skloňujeme vo všetkých podobách. Pred pár rokmi to bola silná téma, ale v poslednej dobe nejako utícha. Nie je to preto, že tento pojem nebol dostatočne priezračný a preto sme ho nedokázali naplno „uchopiť“, naplniť a využiť? Vieme, čo sú poznatky, a máme predstavu, ako poznatky kategorizovať, získavať a využívať? Základné…

Ako vytvoriť kultúru, v ktorej sa zdieľajú poznatky

Generácia baby boomerov dosahuje pomaly dôchodkový vek a opúšťa pracoviská. Na ich miesta prichádzajú mladí ľudia z inej hodnotovej orientácie – ale hlavne bez potrebných skúseností. Napriek tomu len málo organizácií robí niečo s týmto ohrozením. Čiastočne sa pod to podpisuje nedôvera v „nový HR-výmysel“, ktorý si nevyžaduje vážnejšiu pozornosť manažmentu, ale najčastejšie sú príliš rozptýlení operatívnymi problémami…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (9)

V predošlých číslach sme písali o špecifických typoch poznatkov, aby sme jasne odlíšili ich charakter z hľadiska tvorenia, používania aj hodnoty pre podnik. V tomto čísle je čas zaoberať sa riadením vzniku, toku a obohacovania poznatkov – t.j. manažmentom poznatkov. Kategórie poznatkov Doteraz sme hovorili o poznatkovej pyramíde so siedmimi hierarchickými triedami poznatkov (presnejšie definície sú v čísle 56 časopisu a…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (8): Múdrosť

V predošlom čísle sme písali o špecifickej zložke poznatkovej pyramídy – o inteligencii. V tomto čísle sa dostávame k jej najvyššej priečke – k múdrosti. Poznatková pyramída Od začiatku seriálu sa orientujeme na poznatkovú pyramídu so siedmimi hierarchickými triedami poznatkov (presnejšie definície sú v čísle 56 časopisu): údaje (Data) informácie (Information) praktiky (Practices) mentálne modely (Mental Models) know-how (Know-How) inteligencia…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (7): Inteligencia

V predošlom čísle časopisu sme písali o poznatkoch typu know-how. Tu postúpime na predposlednú priečku poznatkovej pyramídy – k inteligencii. Poznatková pyramída Od prvého článku tohto seriálu sa orientujeme na poznatkovú pyramídu a v nej sme definovali sedem hierarchických tried poznatkov (ich presnejšie definície sú uvedené v čísle 56 časopisu): údaje (Data) informácie (Information) praktiky (Practices) mentálne modely (Mental…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (6): Know-how

V predošlom čísle časopisu sme písali o know-how v podniku a o jeho identifikácii, špecifikácii a kodifikácii. V tomto čísle pokračujeme a budeme sa venovať rozširovaniu a transportu know-how. Poznatková pyramída Opäť sa vrátime k poznatkovej pyramíde z prvého dielu seriálu a pripomenieme si, že know-how je vyššia, piata trieda poznatkov a rozumieme ním vymedzenú sadu údajov, informácií, praktík a mentálnych modelov, ktorej nasadením možno…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (5): Know-how

V predošlom čísle časopisu sme písali o mentálnych modeloch. V tomto čísle sa budeme venovať ďalšej kategórii poznatkov – know-how. Poznatková pyramída Vráťme sa k poznatkovej pyramíde, ktorú sme uviedli už v prvom dieli seriálu. Vtedy sme konštatovali, že poznatkový vesmír je veľmi široký a aj vrstevnatý a pre účely manažmentu poznatkov je dobré vyčleniť týchto sedem kategórií poznatkov, pretože s nimi…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (4): Mentálne modely

V predošlom čísle časopisu sme písali o poznatkoch typu „mentálne modely“. Tu si bližšie ukážeme, ako ich transportovať, tímovo vytvárať, zlepšovať a zdieľať mentálne modely. Mentálne modely Mentálne modely sú jeden druh poznatkov, ktorý obsahuje a vysvetľuje príčinno-následkové súvislosti. Je to odraz reality, v našej mysli v podobe modelu, ktorý z určitého aspektu vystihuje najdôležitejšie súvislosti. Pretože je produktom mentálnej, myšlienkovej, duševnej…

Produktom manažérskeho tímu sú dobré rozhodnutia

Robotník vyrába kusy. Supervízor „vyrába“ vhodné pracovné podmienky. A čo „vyrába“ manažér? Hlavným produktom manažéra sú ROZHODNUTIA. Meniť štruktúru alebo podporovať rozhodnutia? V Harvard Business Review z júna 2010 uverejnil M. W. Blenko, M. C. Mankins a P. Rogers článok The Decision-Driven Organization, ktorý upozorňuje, že manažéri po nástupe do funkcie riaditeľa obvykle robia zásahy týkajúce sa prevažne…