Ako posúvať svoj tím vyššie – vlastným riadiacim štýlom?

Pri odchode nadriadeného sa jeho nástupcom často stáva jeden z jeho bývalých zamestnancov. Je otázne, ako sa tým zmení jeho pracovný štýl. Niektorí pokračujú v svojej výbornej odbornej práci, kvôli ktorej boli povýšení, a riadenie tímu ich unavuje. Ďalší si vytvoria silný riadiaci aparát a rozdelia si ľudí na „sebe blízkych“ a „tých druhých“. A iní vypisujú podriadeným maily, aby…

Viete odkoučovať svojich ľudí k vyššej výkonnosti?

Každý má nejakú nevyužitú kreativitu. Avšak manažéri robia často tú chybu, že sa snažia podnietiť alebo zvýšiť kreativitu svojich ľudí miesto toho, aby najprv odstránili jej bariéry (napr. strach, neistotu a kritické hlasy). Predstavte si napríklad nového pracovníka, ktorý cele dni strávil prípravou prezentácie. Teraz vám ju donesie, vy sa na ňu pozriete a vyhlásite:…

Nesprávny spôsob, ako posilniť žiadúcu kultúru

V porovnaní s inými činnosťami manažérov ako prijímanie tých vhodných talentov alebo vytyčovanie stratégie dokáže byť zmena podnikovej kultúry mimoriadne zaťažkávacia – to preto, že kultúra ako taká je ťažko uchopiteľná a amorfná. Nemá priame a jednoznačné páky, ktoré ju posunú jedným alebo druhým smerom. V posledných rokoch vidno trend, kedy vrcholový manažment podnikov kladie…

Problém nie je sexizmus, ale podniková kultúra

Podniková kultúra nie je módny doplnok. Je to základná štruktúra, na ktorej je vybudované všetko ostatné – rozhodovanie, inovácia, narábanie so zmenami, konkurencieschopnosť na trhoch. Ak ju ignorujeme, premárnime tým množstvo potenciálu – niečo, čo si biznis dnes dovoliť nemôže. V poslednom čase sa hodne diskutovalo o platových rozdieloch medzi mužmi a ženami. Ale rozdiely v ohodnotení práce ženy…

Mentoring verzus koučing: kedy ktorý použiť?

Mentoring a koučing sú dva účinkom rovnocenné nástroje, ale každý má svoje špecifiká, ktoré potrebuje talent-manažér poznať, aby z nich vedel vyťažiť maximum. S tým, ako biznis kladie čoraz väčší dôraz na vyhľadávanie a rozvoj talentov, tak sa mentoring aj koučing stali veľmi využívanými nástrojmi profesionálnych vzdelávačov. Oba prístupy možno nasadiť nezávisle, ale možno ich aj vzájomne kombinovať do…

QBE: Ako si udržať špičkové talenty v ťažkých časoch?

V posledných rokoch sa z udržania talentov stáva čoraz väčší problém. Irónia spočíva v tom, že aj keď nájdete šikovného lídra a vybudujete si ho, automaticky sa stáva príťažlivejším aj pre vašu konkurenciu. Ako sa potom postarať, aby špičkové talenty neodišli, keď sa firma dostane do problémov? QBE Insurance Group je austrálska poisťovacia spoločnosť s približne 16.500 pracovníkmi v 48 krajinách…

„Často najvýraznejšia zručnosť talent-manažéra je úplne nevedecká a ťažko pomenovateľná.“

Mike Prokopeak, riaditeľ redakcie časopisu Talent Management Magazine, sa v aprílovom čísle zaoberal tým, čo robí HR manažérov a talent-manažérov skutočne výkonnými: V období vedeckého manažmentu, kde nás sústavne vyhodnocujú podľa rôznych kritérií opierajúcich sa o zozbierané údaje, jeden z najvýraznejších prívlastkov vysokej výkonnosti stále odoláva definovaniu. Len ťažko ho dokážete popísať, ale keď ho vidíte, okamžite viete, že to…

Quo vadis, HR úsek?

V jednej historke sa spomína, ako pocestný ide okolo troch kamenárov, čo sekajú do mramoru. Pristavil sa a spýtal sa ich, čo robia. Jeden povedal, že odsekáva kusy mramoru, druhý že pripravuje stĺpy a tretí že stavia chrám… Je dobré sa občas zastaviť a spýtať sa: čo robíme a kam ideme. Čomu v podniku slúžime? Je samozrejmé, že podnik…

Čo môžete urobiť, aby vám neušli vaši vysokopotenciáloví zamestnanci?

Iste, „vysokopotenciáloví zamestnanci“ nie je najkrajšie slovenské slovné spojenie – ale celkom dobre označuje tých pracovníkov v podniku, na ktorých podnik stavia. Keďže dnes už sa hlavnou odlišovacou črtou a konkurenčnou výhodou firiem stávajú prevažne len ľudia, podniky si dávajú záležať, aby veľmi rozumne a účinne manažovali svojich kandidátov na kľúčové pozície. Najnovšie štúdie ukazujú,…