Vodcovské zručnosti

Charakter podporený silným hodnotovým systémom predstavuje základ osobnosti lídra, ktorý je podobne ako talentový profil zdrojom jeho jedinečnosti. Zatiaľ čo každý líder potrebuje zvládnuť tie isté zručnosti, ktoré sú kriticky dôležité pre jeho úspech, spôsob, ako k získavaniu a trénovaniu týchto zručností pristupuje, je ďalšou príležitosťou na to, aby dal priestor rozvíjaniu svojej jedinečnosti.   V jednom z predchádzajúcich…

Riadené organizačné zmeny

Jednou z najťažších súčastí vodcovstva je práve umožňovanie a riadenie organizačných premien. V skutočnosti to vyzerá tak, že len malé percento organizačných zmien je skutočne aj úspešných. Tu je niekoľko princípov, ktoré sú spoločné pre všetky úspešné zmeny v organizácii: Zmena zasahuje ľudí Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem…

Manažment zmeny: Ak má podnik problémy, treba riadiť iným spôsobom

Výnosy klesajú. Zisky sú ohrozené. Redukujete náklady. Šíria sa fámy o prepúšťaní. Váš podnik má problémy! Bojíte sa o svoju prácu. Ako môžete za takýchto okolností efektívne viesť a byť vzorom? Predovšetkým pochopte, že v tom nie ste sám. Veľa podnikov a ich manažment sa učia, ako sa vyrovnať s týmto stresujúcim obdobím. Využite ich…

Ako zvládnuť proces celopodnikovej premeny?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

9 princípov úspešného manažmentu zmeny

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Zlyhávajú lídri?

Najväčším nedostatkom dnešných lídrov je ich nepripravenosť viesť zmeny. V roku 2015 robila skupina Brandon Hall štúdiu State of Leadership Development. V tejto štúdii označilo 71% podnikov na celom svete, že ich lídri nie sú stavaní na to, aby úspešne viedli podnik do budúcnosti. A asi polovica podnikov bola presvedčená aj o tom, že ich lídri nedokážu úspešne viesť…

Takto zvládnete každú zmenu!

Skúsenosti riaditeľa podniku s dynamicky sa meniacim prostredím. Jana Bogyóová, riaditeľka podniku Reydel Automotive Slovakia, zhŕňa svoje osobné skúsenosti s obdobím dynamických zmien, ktorému firma čelila v tomto roku. V priebehu roka 2015 naša spoločnosť prešla významnými a veľmi dynamickými zmenami vo veľmi krátkom čase: zmena majiteľa spoločnosti nábeh nového produktu (prístrojová doska ) nový zákazník (VW) zvýšené objednávky…

5 diablov stráži bránu zlepšení

Veľa biznis-literatúry sa venuje zmenám, ale organizácie ešte stále zápasia so zmenami. To vedie k otázke, čo nám uniká, aké prekážky bránia zlepšeniu? S prihliadnutím na odpor, ktorý panuje voči zmenám, určili Miles Kierson a Bruce Hodes päť presvedčení – „diablov“, ktorí predstavujú prekážky pre zlepšenia a keď si ich začnete uvedomovať, dá sa výkonnosť zlepšiť. Odhadnite, nakoľko…

Tri lekcie vodcovstva z Titanicu

Na stránkach Training Magazínu som objavila excerpt z knihy Jocelyn R. Davisovej Leadership Failures Sink Unsinkable Ship: Business Lessons from the Titanic. Spomínajú sa v ňom tri líderské pochybenia, vďaka ktorým sa podarilo potopiť nepotopiteľnú loď… Ale najprv k tej histórii. Niekedy 14. apríla 1912 prebiehal na palube Titanicu takýto rozhovor. Začal tým, že radista…

Nechajte pracovníkov predstavovať si zmenu, ktorá pred nimi leží

Konvenčný prístup k manažmentu zmeny tlačí na lídrov, aby stanovili víziu a kaskádovali ju nadol organizáciou. To možno ušetrí čas, ale stráca sa tým jedna dôležitá vec: Keď ľudia robia svoje vlastné rozhodnutia, sú viac zapálení za to, čo príde. Energia potrebná na úspešný priebeh zmeny vyviera z pocitu spoluzodpovednosti, „vlastníctva“ zmeny. Miesto nadiktovania, ako…