Ako vznikajú organizačné štruktúry?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Spolupráca: možno si ju vynútiť?

Spoluprácu si nemožno vynútiť. Ako pri každom donucovaní, ľudia sa okamžite začnú priečiť. Optimálny výsledok sa dosiahne, keď sa ľuďom chce niečo urobiť bez toho, že by ich do toho niekto tlačil. Nútenie do spolupráce je absurdné, pretože pri nútení sa používa systém príkazov a kontroly na to, aby sa dosiahol opak príkazov a kontroly – spolupráca….

Zrušme nefunkčnú a odpudzujúcu podnikovú hierarchiu!

Aké dôležité je mať vrstvy a vrstvy manažérov, lídrov a supervízorov? Manažéri sú drahí, zvyšujú riziko nesprávnych rozhodnutí, spomaľujú rozhodovanie a často zaobchádzajú s pracovníkmi ako s automatmi bez vlastného rozumu. Napriek tomu sú potrební pre koordinovanie aktivít… alebo aj nie, ako dokladá jeden príklad z praxe. Hierarchický manažment je bežným systémom riadenia Ako ľudský…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Rozhodujú v podniku tí správni ľudia?

V mnohých podnikoch je tím top manažérov oficiálne zodpovedný za to, aby pomáhal generálnemu riaditeľovi robiť podstatné celopodnikové rozhodnutia. Ale v skutočnosti túto prácu odvádza iná, oveľa menšia skupina – takzvaný „kuchynkový kabinet“. Ako by to však malo vyzerať, aby bolo rozhodovanie optimálne? Kto naozaj robí strategické rozhodnutia vo vašom podniku – tie o akvizíciách…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Organizačné zmeny: štruktúra je menej dôležitá ako rozhodovacie procesy

Keď sa pod tlakom zvyšovania výkonnosti plánujú a implementujú podnikové zmeny, veľa vrcholových manažérov podľahne presvedčeniu, že organizačná štruktúra je to, čo najviac ovplyvňuje konečnú ziskovosť podniku. „Ako generáli vidia svoju úlohu v umiestnení tých správnych bojových jednotiek na tých správnych miestach,“ hovoria poradcovia Bain & Company v svojej knihe Decide and Deliver: Five Steps…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Kríza: Keď nám tečie do topánok…

ešte to nemusí nutne znamenať koniec, ale rozhodne by sme mali niečo robiť s topánkami! Podnik je v ťažkostiach. Peniaze sú drahé, konzum klesá, zákazky odpadajú. Tí najšikovnejší pracovníci už vidia prvé príznaky a začínajú rozmýšľať, kde by mali bezpečnejšie miesto. Nastal čas pohnúť rozumom… Finančná kríza otriasla naším sebavedomím – a to sme ešte pocítili len jej oneskorený…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen