Ako trvalo odstrániť rivalitu medzi útvarmi?

Synchronizovanie komplexných úloh, do ktorých sa zapája viacero úsekov, je hodne komplikovaná úloha. Miesto spolupráce priveľa útvarov spadne do konkurenčného boja o moc, vplyv a obmedzené zdroje. A táto forma súťaživosti je viac než len malá nepríjemnosť – jedna zo štúdií ukazuje že 85% pracovníkov sa sťažuje na pravidelné konflikty v nejakej ich podobe. To…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Ako presvedčiť vedenie, že je načase dať do poriadku podnikové procesy?

Procesy sú predpokladom pre to, aby organizácie mohli rásť. Bez nich by sa nemohli rozvíjať a udržiavať si svoj štandard, kvalitu a vnímaný imidž. A tak by ste mali premieňať svoju prácu na procesy všade tam, kde je to možné. Lenže procesy nebývajú obvyklá módna téma u manažmentu a tak môže mať HR úsek problémy presvedčiť manažérov, aby sa venovali…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

„Prestaňme o riadení výkonnosti hovoriť a začnime ju efektívne riadiť!“

Dňa 3. júna 2015 sa v biznis-hoteli Premium v Bratislave konal celodenný seminár na tému Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje: zrozumiteľná štruktúra, overená implementácia a praktické nástroje. Riaditeľ ibis partner Slovakia, Ivan Burger, v ňom prezentoval svoju filozofiu budovania systému riadenia výkonnosti. Jeho systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management) bol v tomto a minulom…

Rozhodnutia bez predsudkov

Skutočnosť, že ženy a menšiny sú nedostatočne zastúpené na riadiacich pozíciách, je bežne známa. Menej známe sú už spôsoby, ako túto nerovnováhu zmeniť. Steve Scheier, zakladateľ a riaditeľ Scheier & Group, je presvedčený, že jediný spôsob, ako vytvoriť rôznorodosť v líderstve, je dať ženám a menšinám možnosť robiť v podnikoch rozhodnutia. Kto rozhoduje, ten ovplyvňuje postoje. Ak to robí úzky…

Pozor na úzke hrdlá v systéme riadenia výkonnosti

Žijeme dobu, keď tlak na efektívnosť, produktivitu a výkonnosť všetkých zdrojov je čoraz vyšší. To sa týka aj ľudských zdrojov podniku a HR úseky hľadajú cesty, ako efektívnosť práce na kľúčových miestach riadiť a zvyšovať. Možno prvým krokom je dobré si pozrieť, aké slabiny existujú v súčasnom podnikovom systéme. Procesný a štruktúrovaný pohľad HR oblasť je charakteristická uplatňovaním mäkkých faktorov,…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Zrušme nefunkčnú a odpudzujúcu podnikovú hierarchiu!

Aké dôležité je mať vrstvy a vrstvy manažérov, lídrov a supervízorov? Manažéri sú drahí, zvyšujú riziko nesprávnych rozhodnutí, spomaľujú rozhodovanie a často zaobchádzajú s pracovníkmi ako s automatmi bez vlastného rozumu. Napriek tomu sú potrební pre koordinovanie aktivít… alebo aj nie, ako dokladá jeden príklad z praxe. Hierarchický manažment je bežným systémom riadenia Ako ľudský…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

„Štíhla“ poznatková práca

Princípy využívané Toyotou môžu byť účinné aj v práci, ktorú označujeme za „poznatkovú“, pretože si vyžaduje úsudok a expertízu. Toyoťácky výrobný systém je pravdepodobne najvýznamnejší vynález od čias, kedy Ford začal vyrábať svoj Model T. Je založený na často opakovaných princípoch: na pozornosti venovanej detailom, na experimentácii na základe dát a na poverení pracovníkov starostlivosťou…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Manažérsky prístup v marketingu prostredníctvom koncepcie Kaizen

Systém kontinuálneho zlepšovania všetkých činností podniku vrátane marketingových činností je označovaný ako systém Kaizen- japonský prístup orientovaný na odstraňovanie plytvania. Japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života, ktorej význam pochádza z dvoch slov KAI – zmena a ZEN – dobrý, lepší, čo znamená zmena k lepšiemu. Aj v oblasti starostlivosti o zákazníka…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (9)

V predošlých číslach sme písali o špecifických typoch poznatkov, aby sme jasne odlíšili ich charakter z hľadiska tvorenia, používania aj hodnoty pre podnik. V tomto čísle je čas zaoberať sa riadením vzniku, toku a obohacovania poznatkov – t.j. manažmentom poznatkov. Kategórie poznatkov Doteraz sme hovorili o poznatkovej pyramíde so siedmimi hierarchickými triedami poznatkov (presnejšie definície sú v čísle 56 časopisu a…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Vrcholový manažérsky tím mení svoj profil

Ťažké časy a ťažké okolnosti vyvolávajú potrebu viesť podnik a jeho osadenstvo inak. Ale aký dopad to má na kariéru manažéra? Aké schopnosti bude potrebovať, ak sa chce prepracovať až celkom na vrchol? V poslednom desaťročí sa oblasť riadenia hodne posunula od obvyklých ikon smerom k pružným, výkonným a rozhľadeným tímom. Podpísalo sa na tom…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen