Ako trvalo odstrániť rivalitu medzi útvarmi?

Synchronizovanie komplexných úloh, do ktorých sa zapája viacero úsekov, je hodne komplikovaná úloha. Miesto spolupráce priveľa útvarov spadne do konkurenčného boja o moc, vplyv a obmedzené zdroje. A táto forma súťaživosti je viac než len malá nepríjemnosť – jedna zo štúdií ukazuje že 85% pracovníkov sa sťažuje na pravidelné konflikty v nejakej ich podobe. To…

Ako presvedčiť vedenie, že je načase dať do poriadku podnikové procesy?

Procesy sú predpokladom pre to, aby organizácie mohli rásť. Bez nich by sa nemohli rozvíjať a udržiavať si svoj štandard, kvalitu a vnímaný imidž. A tak by ste mali premieňať svoju prácu na procesy všade tam, kde je to možné. Lenže procesy nebývajú obvyklá módna téma u manažmentu a tak môže mať HR úsek problémy presvedčiť manažérov, aby sa venovali…

„Prestaňme o riadení výkonnosti hovoriť a začnime ju efektívne riadiť!“

Dňa 3. júna 2015 sa v biznis-hoteli Premium v Bratislave konal celodenný seminár na tému Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje: zrozumiteľná štruktúra, overená implementácia a praktické nástroje. Riaditeľ ibis partner Slovakia, Ivan Burger, v ňom prezentoval svoju filozofiu budovania systému riadenia výkonnosti. Jeho systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management) bol v tomto a minulom…

Rozhodnutia bez predsudkov

Skutočnosť, že ženy a menšiny sú nedostatočne zastúpené na riadiacich pozíciách, je bežne známa. Menej známe sú už spôsoby, ako túto nerovnováhu zmeniť. Steve Scheier, zakladateľ a riaditeľ Scheier & Group, je presvedčený, že jediný spôsob, ako vytvoriť rôznorodosť v líderstve, je dať ženám a menšinám možnosť robiť v podnikoch rozhodnutia. Kto rozhoduje, ten ovplyvňuje postoje. Ak to robí úzky…

Pozor na úzke hrdlá v systéme riadenia výkonnosti

Žijeme dobu, keď tlak na efektívnosť, produktivitu a výkonnosť všetkých zdrojov je čoraz vyšší. To sa týka aj ľudských zdrojov podniku a HR úseky hľadajú cesty, ako efektívnosť práce na kľúčových miestach riadiť a zvyšovať. Možno prvým krokom je dobré si pozrieť, aké slabiny existujú v súčasnom podnikovom systéme. Procesný a štruktúrovaný pohľad HR oblasť je charakteristická uplatňovaním mäkkých faktorov,…

Zrušme nefunkčnú a odpudzujúcu podnikovú hierarchiu!

Aké dôležité je mať vrstvy a vrstvy manažérov, lídrov a supervízorov? Manažéri sú drahí, zvyšujú riziko nesprávnych rozhodnutí, spomaľujú rozhodovanie a často zaobchádzajú s pracovníkmi ako s automatmi bez vlastného rozumu. Napriek tomu sú potrební pre koordinovanie aktivít… alebo aj nie, ako dokladá jeden príklad z praxe. Hierarchický manažment je bežným systémom riadenia Ako ľudský…

„Štíhla“ poznatková práca

Princípy využívané Toyotou môžu byť účinné aj v práci, ktorú označujeme za „poznatkovú“, pretože si vyžaduje úsudok a expertízu. Toyoťácky výrobný systém je pravdepodobne najvýznamnejší vynález od čias, kedy Ford začal vyrábať svoj Model T. Je založený na často opakovaných princípoch: na pozornosti venovanej detailom, na experimentácii na základe dát a na poverení pracovníkov starostlivosťou…

Manažérsky prístup v marketingu prostredníctvom koncepcie Kaizen

Systém kontinuálneho zlepšovania všetkých činností podniku vrátane marketingových činností je označovaný ako systém Kaizen- japonský prístup orientovaný na odstraňovanie plytvania. Japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života, ktorej význam pochádza z dvoch slov KAI – zmena a ZEN – dobrý, lepší, čo znamená zmena k lepšiemu. Aj v oblasti starostlivosti o zákazníka…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (9)

V predošlých číslach sme písali o špecifických typoch poznatkov, aby sme jasne odlíšili ich charakter z hľadiska tvorenia, používania aj hodnoty pre podnik. V tomto čísle je čas zaoberať sa riadením vzniku, toku a obohacovania poznatkov – t.j. manažmentom poznatkov. Kategórie poznatkov Doteraz sme hovorili o poznatkovej pyramíde so siedmimi hierarchickými triedami poznatkov (presnejšie definície sú v čísle 56 časopisu a…

Vrcholový manažérsky tím mení svoj profil

Ťažké časy a ťažké okolnosti vyvolávajú potrebu viesť podnik a jeho osadenstvo inak. Ale aký dopad to má na kariéru manažéra? Aké schopnosti bude potrebovať, ak sa chce prepracovať až celkom na vrchol? V poslednom desaťročí sa oblasť riadenia hodne posunula od obvyklých ikon smerom k pružným, výkonným a rozhľadeným tímom. Podpísalo sa na tom…