Generácia hladná po zážitku: prečo mileniáni večerajú aj 5 dní v týždni mimo domu

Mileniáni nestoja radi v kuchyni. To už radšej vybehnú niekam na večeru – a obrázky zdieľajú na sociálnych médiách. Stojí za tým pocit, že teraz im to ešte život umožňuje, kým neskôr nastúpia starosti a rodina a bude sa musieť uťahovať opasok. A tak všetky peniaze, čo teraz zarábajú, radšej venujú do svojho potešenia zo života. Prieskumy ukazujú, že 34%…

Čo dáva – alebo uberá – práci zmysel?

Všetci túžime po zmysluplnej práci. Psychiater Viktor Frankl výpovedne popísal, ako dokáže byť vrodená ľudská túžba po zmysle taká silná, že aj v tých najkrutejších podmienkach ľudia hľadajú zmysel života. Nedávne výskumy dokladajú, že pre zamestnancov je zmysel v tom, čo robia, oveľa dôležitejší než hocijaký iný aspekt práce, vrátane odmien a platu, možností postupu alebo podmienok práce….

Rozdeľuj a panuj: máte v tíme narcisa?

Možno ich poznáte: sú nedotknuteľní, unesení sami sebou, všetko je len o nich, majú nároky a žiadne povinnosti. Ich slovo a úsudok sú platnejšie ako slová a úsudky iných. Hovorí sa im „narcis“. Väčšinou trvá, než zistíte, že máte do činenia s narcisom. Mávajú totiž dve polohy. V jednej sú šarmantní a vykresľujú sa vám v tej najlepšej podobe, ale len čo…

Pracovné antivzorce

Vzorce nerozumného alebo kontraproduktívneho správania, tzv. antivzorce, nájdeme vo všetkých častiach nášho života – teda aj na pracovisku. V čom spočívajú? Antivzorce sú bežné kontraproduktívne spôsoby reagovania na skupiny problémov alebo situácií, hovorí Rick Brenner z Chaco Canyon Consulting. Niektoré antivzorce sú špecifické pre jednotlivcov, iné sú špecifické pre celé skupiny a niektoré pre oboch súčasne. Obvykle…

Konflikt v tíme: Je problém skutočne problém?

Ľudia sa veľmi často snažia konflikt “zosobniť” – viniť zaň niekoho určitého. Ale konflikt je sústredený okolo roly – roly, ktorú môže hrať prakticky ktokoľvek. V niektorých tímoch to vyzerá, ako keby sa nezhody a nesúlad spájali s určitou osobou. Konflikt sa môže prejaviť ako záležitosť organizačná alebo medziľudská, prípadne ako oboje súčasne, ale má spoločné jedno –…

„Myslí to vážne, alebo to robí naschvál?!“ Prečo sa nevieme dokomunikovať s niektorými ľuďmi a prečo nás niektorí ľudia vytáčajú

Niekedy rečníme a rečníme ako Ján Zlatoústy – a napriek tomu na druhej strane akoby dochádzali celkom iné správy… Nech sa snažíme formulovať čo najpresnejšie a najjednoznačnejšie, počúvajúci každé slovo skreslí, počuje len to, čo počuť chce, a zvyšok ako keby ani neodznel. Pod všeobecne známymi slovami rozumie niečo celkom iné a odpovedá tak, že si sám protirečí a triafa…

Ako sa učiť nové veci rýchlejšie a ochotnejšie ako konkurencia?

Dnešné organizácie sú v sústavnom toku premien. Odvetvia sa menia, objavujú sa nové modely riadenia, nové technológie, mení sa správanie spotrebiteľov. Tieto sústavné zmeny sú mimoriadne namáhavé hlavne pre riadiacich pracovníkov, pretože si od nich vyžadujú, aby rýchlo porozumeli premenám v tom, ako ich podniky musia vyrábať a predávať, a aby rýchlo a adekvátne zareagovali. Zo schopnosti učiť sa…

Pekní manažéri dosahujú lepšie zisky

Táto téma sa opakuje s vysokou pravidelnosťou: Pekný vyjednávač utiahol lepší kontrakt. Peknému manažérovi firmy kupujúcej inú firmu sa ľahšie podarilo zjednotiť rozdielne kultúry a dostať všetkých na svoju stranu. Vedci to potvrdzujú: ak niekoho vnímame ako „pekného“, ľahšie podľahneme jeho čaru, čím on získava vyjednávaciu výhodu. Takisto vedci zistili, že ceny akcií podnikov vedených pekným generálnym…

Nikto ti nerozumie a čo sa s tým dá robiť

Táto kniha je o spôsobe, akým ľudia vnímajú – situácie, veci a iných ľudí. To značí, že sa v nej dozvieme nielen o tom, ako my vnímame iných a akých skreslení sa pritom dopúšťame, ale dozvieme sa aj, prečo nás iní vnímajú „nespravodlivo“ alebo inak, než sa vnímame my sami. Heidi Grant Halvorson No One Understands You and What to…

Nikto mi nerozumie – čo s tým?

Nech už ste počuli čokoľvek, Chip Wilson nie je idiot. Zakladateľ a niekdajší CEO a predseda predstavenstva Lululemon Athletica je v skutočnosti vysoko úspešný podnikateľ, filantrop, inovátor a sám sa vypracoval na multimilionára… Idioti len zriedkavo zodpovedajú tomuto opisu. Ale v roku 2013, keď on a jeho žena dávali interview pre Bloombergskú televíziu, nemal svoj mentálny vrchol. Keď sa ho pýtali…