Ako neprísť o „podnikové striebro“? Prečo podniky čoraz viac potrebujú manažment poznatkov

Žijeme dobu, keď manažment poznatkov – Knowledge Management – skloňujeme vo všetkých podobách. Pred pár rokmi to bola silná téma, ale v poslednej dobe nejako utícha. Nie je to preto, že tento pojem nebol dostatočne priezračný a preto sme ho nedokázali naplno „uchopiť“, naplniť a využiť? Vieme, čo sú poznatky, a máme predstavu, ako poznatky kategorizovať, získavať a využívať? Základné…

„Myslí to vážne, alebo to robí naschvál?!“ Prečo sa nevieme dokomunikovať s niektorými ľuďmi a prečo nás niektorí ľudia vytáčajú

Niekedy rečníme a rečníme ako Ján Zlatoústy – a napriek tomu na druhej strane akoby dochádzali celkom iné správy… Nech sa snažíme formulovať čo najpresnejšie a najjednoznačnejšie, počúvajúci každé slovo skreslí, počuje len to, čo počuť chce, a zvyšok ako keby ani neodznel. Pod všeobecne známymi slovami rozumie niečo celkom iné a odpovedá tak, že si sám protirečí a triafa…

Napĺňate svoj účel? Neviditeľný život združení a asociácií

Sme zvyknutí hovoriť o podnikovej kultúre, pretože jej profil zásadne ovplyvňuje konanie a správanie zamestnancov a tým aj podnikovú úspešnosť. Platí to aj o asociáciách a združeniach? Je ich vnútorná kultúra pre ne vôbec dôležitá? Keď sa zíde viacero ľudí s istým cieľom… Keď spomíname podnikovú kultúru, hovoríme o zvyklostiach, vzorcoch správania a o mentálnych modeloch, ktoré fungujú na polouvedomelej alebo na…

Balance Management: Rozvoj ľudských zdrojov ako riadenie rovnováhy vo fungovaní jednotlivcov aj tímov

Rozvoj ľudských zdrojov je jedným z najdôležitejších HR procesov, investície do neho sú však veľakrát vnímané ako náklady. Prispieva k tomu aj fakt, že je stále mnoho firiem a organizácii, ktoré nemerajú a nevyhodnocujú prínos vzdelávania a rozvoja svojich ľudí, návratnosť týchto investícii, vzdelávanie je všeobecné a necielené a v konečnom dôsledku neprináša očakávané výsledky….

Farby, typy a spolupráca: DISC – HR nástroj, ktorý skutočne funguje

Mnoho personalistov je presvedčených, že v budúcnosti zapríčiní viac ťažkostí problém v postojoch kandidátov na prijatie než slabiny v ich odborných schopnostiach. Kým odborné schopnosti sú budovateľné, základný osobnostný profil takmer nie. Typológia DISC umožňuje nielen rozpoznávať typ motivácie u kandidátov, ale je použiteľná na mnohých ďalších „frontoch“ práce s ľuďmi. Naša skúsenosť s DISC Od roku 1994 sme…

Hráte na výhru, alebo aby ste neprehrali? Dva motivačné typy

V akých situáciách ste najefektívnejší? Ktoré veci vás motivujú – alebo naopak demotivujú? Ľudia odpovedajú na tieto otázky rôznym spôsobom a presne v tom spočíva aj výzva dobrého manažmentu – nech už ide o riadenie svojej alebo cudzej výkonnosti. V oblasti manažmentu sa na zisťovanie osobnostného typu človeka často používa test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)….

Hráte na výhru, alebo aby ste neprehrali? Dva motivačné typy

V akých situáciách ste najefektívnejší? Ktoré veci vás motivujú – alebo naopak demotivujú? Ľudia odpovedajú na tieto otázky rôznym spôsobom a presne v tom spočíva aj výzva dobrého manažmentu – nech už ide o riadenie svojej alebo cudzej výkonnosti. V oblasti manažmentu sa na zisťovanie osobnostného typu človeka často používa test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)….

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (8): Múdrosť

V predošlom čísle sme písali o špecifickej zložke poznatkovej pyramídy – o inteligencii. V tomto čísle sa dostávame k jej najvyššej priečke – k múdrosti. Poznatková pyramída Od začiatku seriálu sa orientujeme na poznatkovú pyramídu so siedmimi hierarchickými triedami poznatkov (presnejšie definície sú v čísle 56 časopisu): údaje (Data) informácie (Information) praktiky (Practices) mentálne modely (Mental Models) know-how (Know-How) inteligencia…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (3): Mentálne modely

V minulých číslach časopisu sme publikovali dva články z oblasti manažmentu podnikových poznatkov a naposledy sme písali o kategórii poznatkov typu „praktiky“. Tu si bližšie rozoberieme kategóriu mentálnych modelov. Poznatková pyramída Uviedli sme hierarchickú štruktúru siedmich typov poznatkov, ktoré sa vzájomne kvalitatívne odlišujú z hľadiska využitia aj získavania. Tu je štruktúra poznatkovej pyramídy (definície sú presnejšie uvedené v čísle 56…

Konflikty v kancelárii: Ako zaobchádzať s nepríjemnými kolegami?

Deň čo deň sedia naproti nám v kancelárii a dokážu nám ísť poriadne na nervy – naši milovaní kolegovia. Rôzne predstavy o práci, snaha presadiť sa a osobnostné zvláštnosti sú častou príčinou konfliktov. Ako ale vyjsť so všetkými tými veľmajstrami, cholerikmi, kverulantmi a snílkami? Kolegyňa Nováková zas raz rozpitváva do posledného detailu svoju včerajšiu manželskú…