Bez správneho tréningu a vedenia nezvýšite výkonnosť pracovníkov!

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Vzdelávanie – efektívny podnikový proces: Prečo zlyháva obvyklé podnikové vzdelávanie

Keď hovoríme o akomkoľvek procese v podniku, zaujíma nás jeho efektívnosť a myslíme tým to, či dáva také výsledky, ako očakávame. V HR manažmente máme viacero procesov a jedným z nich je proces vzdelávania, ktorý začína deficitom spôsobilostí a končí pripravenými zamestnancami. Nakoľko efektívny proces vzdelávania používame pri príprave zamestnancov? Vieme, kde má slabé miesta…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Nový kontrakt medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Po väčšinu 20. storočia bol v rozvinutých krajinách kontrakt medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami o stabilite. Miesta vo veľkých firmách boli bezpečné – pokiaľ sa firme finančne darilo a pracovníci robili svoju robotu, neprišli o miesto. To umožňovalo ponúkať predvídateľnú kariéru pre tých, čo dodržiavali pravidlá. Podniky sa zas tešili z toho, že ich pracovníci boli lojálni a nemenili pričasto miesto. S nástupom…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na rok, Členstvo na pol roka a Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Potrebujeme vzdelávanie hodnotiť alebo zlepšovať?

Jedna z tém dlhodobo „zamestnáva“ manažérov vzdelávania – hodnotenie vzdelávania. Túto tému sme riešili aj v rámci ročného akreditovaného kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (str. xx). Použili sme pritom podnikovo-zlepšovací prístup. Čo sa očakáva od vzdelávania? Závisí, koho sa opýtame. Lektor povie, že aby sa účastníci naučili čo im odovzdáva, nadriadený povie, že aby po návrate pracovali…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Úspech alebo „prepadák“? Vzdelávanie musí zohľadniť mentalitu

Nemecko možno použiť ako vzor toho, že mentalita ovplyvňuje postoj k vzdelávaniu. Jedna krajina, jeden jazyk – ale dve „mentality“: východonemecká a západonemecká. Prieskumy postoja k vzdelávaniu ukázali, že sú medzi nimi veľké rozdiely (pozri graf). Tieto rozdiely sú dané historicky i osobnostne a sú príznačné aj pre Slovensko. Manažéri pociťujú predovšetkým nedostatok informácií a…

Trend vedie k samovzdelávaniu: Qualifikation 96

V októbri tohto roku sa v Hannoveri konal už tretí ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania a poradenstva Qualifikation 96. Veľtrh sa niesol v duchu európskeho roku celoživotného vzdelávania. „Celoživotné vzdelávanie a európsky trh sú v súčasnosti dve dôležité zložky profesného vzdelávania a sú dôležité pre multikulturálny, internacionálne orientovaný manažment,“ hovorí predseda Q-Združenia, Prof. Dr. Walter Grosse…....

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Trojuholník úspešnej spolupráce

Čo chce organizácia dosiahnuť školením svojich ľudí? Na Slovensku zaznamenávame nebývalý nárast rozvojových aktivít, zameraných na najrôznejšie skupiny pracovníkov firiem všetkých typov Medzi nimi dominujú pravdepodobne manažérske výcviky. Rovnako narastá počet externých dodávateľských firiem, ktoré poskytujú široké spektrum rozvojových programov. Absencia dynamického prostredia trhovej ekonomiky a systematickej manažérskej prípravy v minulosti vyústila dnes do komplexnej…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen