Vzdelávanie – efektívny podnikový proces: Prečo zlyháva obvyklé podnikové vzdelávanie

Keď hovoríme o akomkoľvek procese v podniku, zaujíma nás jeho efektívnosť a myslíme tým to, či dáva také výsledky, ako očakávame. V HR manažmente máme viacero procesov a jedným z nich je proces vzdelávania, ktorý začína deficitom spôsobilostí a končí pripravenými zamestnancami. Nakoľko efektívny proces vzdelávania používame pri príprave zamestnancov? Vieme, kde má slabé miesta…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Vzdelávanie na technických pozíciách má svoje špecifiká!

Pre podnikové vzdelávanie hľadáme stále vyhovujúcejšie modely – tak, aby vzdelávanie bolo účinné a akceptované. Technici majú osobitné a dosť špecifické požiadavky, aby vzdelávanie prijali naplno. Jedna z ciest, ako to dosiahnuť, je použiť lektorský štýl založený na mentálnych modeloch. Kto sú „technici“ a prečo o nich hovoríme? Najmä vo výrobných podnikoch sú technické pozície nielen rozšírené, ale patria medzi…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

MAGNET Magenta Network: TEDx Telekom

„Šíriť myšlienky hodné šírenia“ nie je len mottom jedného z celosvetovo najobľúbenejších formátov konferencií. Je to postoj, ktorý by v dnešnej dobe mali zastávať všetky moderné firmy. Firmy sa však zdieľania občas obávajú, z obavy, že stratia špecifickú znalosť či prvenstvo. My chceme zdieľať odkaz TEDx a povzbudiť aj iné spoločnosti, aby to skúsili. TEDx Telekom totiž nebola iba…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Urýchlené profesionálne vyzrievanie

Pokiaľ máte ambície presadiť sa vo vrcholovom manažmente, samotné vysokoškolské štúdium k tomuto kariérnemu posunu už nestačí, hovorí Cambridge Business School v ČR a SR. Ašpiranti na dobre platené manažérske miesta potrebujú disponovať nielen teoretickými poznatkami, ale aj skúsenosťami. Jeden zo spôsobov, ako urýchliť profesionálne vyzrievanie manažéra, je aj štúdium MBA (Master of Business Administration). Štúdium…

Prečo hodnotiť vzdelávanie? A dá sa to vôbec?

HR úsek pracuje v prostredí podniku, kde je kultúra merania a hodnotenia obvykle rozvinutá široko. Výrobní manažéri hovoria: čo nevieš merať, nevieš riadiť – a majú pravdu. Ako vieme merať a vyhodnocovať vzdelávanie? Prečo hodnotiť vzdelávanie Odpovede sú poruke: aby sme mohli prehlásiť, že účastníci sú spôsobilí vykonávať prácu, na ktorú boli pripravovaní (vyžaduje napr. systém riadenia kvality) aby…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Češi jsou ochotni investovat do vzdělání méně než stovku měsíčně

Průměrný Čech utratí měsíčně za vzdělání podle Českého statistického úřadu zhruba 80 korun. Svůj volný čas a peníze lidé do osobního rozvoje ochotní investovat nejsou. Průzkum evropského statistického úřadu Eurostat ukázal, že Češi jsou dokonce až na 5. místě od konce žebříčku. V dospělém věku si kurz či doplňkové vzdělání volí jen necelá třetina obyvatel….

Duálne vzdelávanie si energetika zaplatí sama

Juraj Hudcovský, Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo, ktoré malo šikovných a oddaných poddaných. Niektorí robili na poli, iní chovali dobytok, ďalší boli remeselníci, iní baníci. A každé povolanie sa dedilo v rodinách z otcov na synov a nikdy sa nestalo, že by nejaké chýbalo. Jedného dňa vyhnali starého a krutého kráľa…

Klasické tréningy „komunikácie“ už nestačia: vzdelávanie orientované na výsledok

Príprava výrobného manažmentu nie je záležitosť ani lacná a, vzhľadom na kontinuitu výroby, ani organizačne jednoduchá. Pritom očakávania na dopady vzdelávania sú značné, pretože slabá organizácia procesov vo výrobe potopí aj tie najlepšie vyhliadky na „dobré čísla“. Nie je jedno, či priebeh vzdelávania je orientovaný na dopady alebo iba na vzdelávací proces. Ciele prípravy výrobného manažmentu…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Jaroslav Šutaj-Eštok: „Najlepšia investícia je investícia do vzdelania – všetko sa vám stokrát vráti.“

V roku 2013 vyhrali národnú súťaž HR Gold tri projekty. Jeden z nich bol projekt Vytvorenie strediska praktického vyučovania – centra vzdelávania a prípravy z dielne Jaroslava Šutaja-Eštoka a jeho kolektívu zo spoločnosti BSH-Drives and Pumps, s.r.o. Projekt bol ocenený za svoju podnikateľskú víziu a koncepciu výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov pre vlastné potreby i pre región a pre ľahkú replikovateľnosť v iných…

Nový kontrakt medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Po väčšinu 20. storočia bol v rozvinutých krajinách kontrakt medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami o stabilite. Miesta vo veľkých firmách boli bezpečné – pokiaľ sa firme finančne darilo a pracovníci robili svoju robotu, neprišli o miesto. To umožňovalo ponúkať predvídateľnú kariéru pre tých, čo dodržiavali pravidlá. Podniky sa zas tešili z toho, že ich pracovníci boli lojálni a nemenili pričasto miesto. S nástupom…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na rok, Členstvo na pol roka, a Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen