Tvorba hodnoty pre zamestnancov

Tvorba hodnoty pre zamestnancov je podľa môjho názoru kritickým faktorom úspechu každej organizácie. Nevyhnutnou podmienkou toho, aby akákoľvek organizácia mohla dlhodobo úspešne fungovať, je neustále poskytovanie rastúcej hodnoty pre svojich zamestnancov. Pri takto definovanom predpoklade je dobré, keď si najprv objasníme, čo rozumiem pod pojmom dlhodobo úspešné fungovanie. V mojom ponímaní, ktoré som si osvojil od…

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

 420 total views,  1 views today