Výdrž – podstatná črta líderstva

Byť lídrom nie je ťažké, ale ani vyslovene ľahké. Viesť iných a uspieť si vyžaduje silné odhodlanie a sústavné a cielené nasadzovanie základných líderských čŕt a princípov.

Obvykle sa slovo výdrž, vytrvalosť spája s akčnými športmi či vytrvalostným behom na dlhé trate. Keď sa pozrieme na výdrž očami nepriaznivých okolností, tak slovo v nás vyvoláva predstavu príkoria – extrémnej klímy, extrémneho terénu, triatlonu, expedícií a vojenských výcvikových táborov. A právom; Cambridgeský slovník výdrž definuje ako „schopnosť pokračovať v robení niečoho ťažkého, nepríjemného alebo bolestivého po dlhú dobu“. Týka sa výdrž aj líderstva? Samozrejme! Líderstvo sa buduje denne, nie za jeden deň, a tak si vyžaduje hodne výdrže. V kontexte líderstva je výdrž „schopnosť alebo sila pokračovať aj napriek nepriaznivým okolnostiam“ a je to absolútne podstatná črta pre každého, kto chce viesť na vrcholovej úrovni. Ale výdrž nie je nič, s čím by sme sa „rodili“. Tak ako všetky ostatné zručnosti, aj výdrž si viete vybudovať, ak na tom budete pracovať. Ale potrebujete plán, ako si vybudovať ten stupeň výdrže, ktorý vám prinesie úspech.

Líderstvo sa buduje denne, nie za jeden deň.

Vynikajúcim príkladom líderskej výdrže bol Samuel Adams, jeden zo zakladajúcich tvorcov Spojených štátov amerických. Už od nejakého roku 1765 sa Adams dožadoval toho, aby sa Amerika odtrhla od Anglicka – desať rokov skôr, než začala samotná revolúcia. Adams predviedol nielen silu a odvahu, ale aj vytrvalosť. Jeho úspech bol výsledkom jeho ochoty neúnavne pracovať v mene slobody. Politika bola preňho poslaním – a toto zanietenie zmenilo svet.

Podobne ako v dobe pred americkou revolúciou, kedy žil Adams, aj úspech v dnešných časoch si vyžaduje vytrvalosť a výdrž. Úspech neprichádza zo dňa na deň; prichádza po mesiacoch a rokoch tvrdej práce. Len keď sa prehryzieme cez ťažkosti, dosiahneme úspech. Aj pohľad na životy iných veľkých lídrov, z obdobia menej vzdialeného než doba Samuela Adamsa, nám ukazuje, že mali dobre vyvinutú výdrž. Napríklad Nelson Mandela alebo Mahatma Gandhi. Boli neochvejní a nikdy neustúpili zo svojich cieľov navzdory nepriaznivým okolnostiam, do ktorých sa dostali.

Takže ako si budujú veľkí lídri výdrž? Keďže pravidlo nového sveta je, že nemá pravidlá ani záruky, potrebujú lídri pripraviť seba a svoje tímy na neznáme.

Aj v svete biznisu rozhoduje výdrž alebo jej nedostatok o tom, či vo väčšine situácií uspejete alebo zlyháte. Lídri s výdržou vytrvajú a pokračujú aj vtedy, keď sa časy pritvrdia, kým ľudia bez nej sa zložia a zbalia to. Výdrž rozdeľuje ľudí na tých, čo sú lídri, a tých, čo by lídrami byť chceli.

Podľa Karlin Sloanovej zo Sloan Group International existuje niekoľko spôsobov, ako si rozvinúť ochotu čeliť neurčitosti, odolnosť v kontakte s ňou a odvahu prekonať všetky príkoria, ktoré sa cestou vyskytnú.

Buďte pripravení na neurčitosť. Pozrime sa na pár nedávnych udalostí: finančnú krízu 2008, únik ropy v Mexickom zálive 2010, japonskú nukleárnu katastrofu a debakel diskusie o dlhovom strope a krízu Eura v roku 2011. Sústavné turbulencie sa dnes stali novým „normálom“ a účinné líderstvo je potrebné na to, aby ich udržalo v potrebných medziach. Lídri vedia, že ťažkosti sú nevyhnutné a otázka nestojí, či im budeme čeliť, ale ako sa rozhodneme zareagovať. Akceptovanie problémov je základom. Potrebujeme očakávať a akceptovať, že na ceste budú okrem úspechu aj prekážky. Pozitívni lídri vidia príležitosť v každej kríze – prejavujú dychtivosť dozvedieť sa, čo leží za najbližšou zákrutou, a pripravujú svoju organizáciu na to isté. K práci a životu sa stavajú s pocitom vyváženosti a realistického optimizmu.

Buďte pripravení „tužiť svaly“. Keď trénujete svoje fyzické, mentálne a morálne svalstvo často, tak bude v okamihu potreby fungovať lepšie, rýchlejšie a hladšie. Atléti, ktorí trénujú pre mimoriadne záťažové aktivity, vedia, že ich úspech spočíva hlavne vo fáze prípravy na závod než v závode samotnom. Prípravné nácviky nielenže testujú vaše plány na odolnosť v mnohých parametroch, ale súčasne zvyšujú vo vašom tíme aj úroveň dôvery v podnik ako celok. Úspech je záležitosť lídrov, ktorí ani v časoch pokoja nezaspia na vavrínoch a ktorí stále vedú seba i svoj tím k ostražitosti, bdelosti a účelnosti.

Cielene vyhľadávajte malé víťazstvá. Nespustenie cieľa z očí je dôležité, ale podstatné je sústrediť sa na najbližší krok. Rozčlenenie nadľudskej úlohy na malé, realizovateľné čiastočky poslúži ako míľniky na ceste. Lídri hrajú kľúčovú úlohu pri tom, či ich tím uverí, že dokáže vyhrať. Aj najlepší kapitán dokáže svoju loď viesť cez rozbúrené vody len vtedy, keď jeho posádka skutočne verí, že dokáže prekonať príkoria tým, že každý dôsledne naplní svoju rolu. A hoci majú na zreteli veľký cieľ, potrebujú lídri navodzovať atmosféru malých výhier, pretože práve táto upevňuje presvedčenie tímu, že veľké víťazstvo je len vec času.

Vytrvalosť. Líderstvo nie je nikdy jednoduché – vyžaduje si fyzickú výdrž, emočnú inteligenciu a nezlomný morálny kompas. Líder, ktorý tvárou v tvár drvivej prehre nájde v sebe silu postaviť sa, striasť prach a pokračovať, si získa rešpekt svojich ľudí a v konečnom dôsledku aj úspech. Mnoho veľkých lídrov má schopnosť dostaviť sa do boja a snažiť sa navzdory všetkým prekážkam. Takto definujú vytrvalosť a výdrž encyklopédie.

Vyššie dobro. A nakoniec najsilnejšou hnacou silou vytrvalého lídra zostáva jeho viera vo vlastnú úlohu v behu sveta. Lídri s pozitívnym dopadom do prostredia majú schopnosť vnímať, ako ich život alebo ich biznis sprostredkuje úžitok a dobro a ako sa to premieta v každodennom živote. Ich životné príbehy pretrvávajú veky i zmeny hodnotových systémov a inšpirujú iných snažiť sa nasadiť svoje sily v prospech celku.

Atléti trénujúci záťažové disciplíny vedia, ako sa dotlačiť do maximálnych výkonov bez toho, aby to prepálili a riskovali zranenie. Pomáha im v tom istá forma samonastolených obmedzení. Lídri využívajú koncepciu rozumných obmedzení na to, aby dnes podávali výkony a súčasne modifikovali svoj biznis pre zajtrajšok.

Alison Eyringová, jeden z popredným mozgov v oblasti firemného rozvoja a zakladateľka a riaditeľka firmy Organization Solutions, navrhuje štyri typy rozumných obmedzení, ktoré lídri využívajú pre dlhodobý úspech:

 1. Nájdite správne tempo
  Tak, ako každý atlét má svoje ideálne tempo tréningu, tak aj každá firma má svoje vhodné tempo pre rast. Lídri úspešne rastúcich podnikov vedia, že niekedy potrebujete zvýšiť rýchlosť, aby vás ostatní nenechali za sebou, kým inokedy potrebujete spomaliť a zakonzervovať dosiahnuté, energiu a pripraviť sa na budúcnosť.
 2. Poznajte, kedy ste narazili na vaše maximálne kapacitné obmedzenie
  Biznis je ako telo s jeho skutočnými a vnímanými limitmi. Vytrvalostní atléti tlačia svoje telo tak rýchlo a tak ďaleko, ako dokážu bez zranenia – a to vie byť niekedy hodne nepríjemné. Lídri rastúcich organizácií tlačia svoje podniky do maximálnych kapacít, ale nie ďalej, až do doby, kedy budú mať vybudované prostredie pre udržanie rastu bez poškodenia firmy a jej ľudí.
  Ako vyzerá také poškodenie? Ak šprintujete celý čas a nemáte vybudované svalstvo na výdrž, môžete si potrhať šľachy alebo si privodíte stresovú fraktúru. V biznise to vyzerá zas ako chyby, napríklad bezpečnostné prešľapy a úrazy, ktoré poškodia dobré meno podniku. Napríklad Samsung pri vývoji Galaxy Note 7 rástol príliš rýchlo. Snažil sa vybaviť mobil čo najväčšou funkcionalitou bez potrebných bezpečnostných opatrení. Výsledkom boli vybuchujúce nabíjačky, celosvetové stiahnutie výrobku z trhu a citeľné finančné straty.
 3. Rutiny prevyšujú silné stránky
  Ultraatléti vedia, že ak sa sústredia len na svoje silné stránky, obmedzia tým svoj rast. Disciplinovane sa venujú tomu, čo je potrebné na to, aby vyhrali, nielen tomu, v čom sú dobrí.
  Lídri rastúcich podnikov sa sústreďujú na to, čo je potrebné pre budúcnosť, a vytvárajú nové rutiny, ktoré im umožnia reagovať na meniace sa potreby zákazníkov a na konkurenciu. Rutiny spúšťajú drobné zmeny správania, ktoré sa spájajú do obrovských rastových zmien. Triatlonisti si môžu vytvoriť rutinu, ktorá im zabezpečí, že budú striedať plávanie, bicyklovanie a beh. Líder si môže vytvoriť rutinu, že hodinu týždenne strávi rozhovorom s rôznymi zákazníkmi, aby zabudoval pohľad „zvonku“ do spôsobu, akým jeho podnik robí biznis.
 4. Vydajte námahu a potom sa zotavte
  Viesť podnik k rastu je tvrdá práca. Je to beh na dlhé trate, žiaden šprint! Lídri sa starajú, aby sa nevyšťavili pritom ani oni, ani ich ľudia tým, že sa snažia vyvážiť obdobia vysokého nasadenia s obdobiami zotavenia. Takto sa vyhýbajú potenciálnemu vyhoreniu. Vyhorený tím obchodníkov nebude zanietene odvádzať svoju robotu; po veľkých obchodoch si bude potrebovať oddýchnuť presne tak, ako si svaly potrebujú oddýchnuť a doplniť živiny po veľkej námahe, aby aj naďalej fungovali.

Záverom, tak ako v každom výkonovom športe, výdrž si treba budovať po istý čas a s disciplínou. Pre líderstvo platí to isté. Potrebujete jasnú víziu toho, čo chcete dosiahnuť, urobiť rozhodnutie, že do toho idete naplno – deň po dni, mesiac po mesiaci – až kým nedosiahnete cieľ. V priebehu snaženia si budujete aj vytrvalosť, trpezlivosť, dôslednosť a odolnosť. Skutoční lídri nielenže dokážu prestáť drsné časy, ale dokážu aj pomôcť iným vydržať, prestáť a dosiahnuť ciele.

Owen Fernandes

Owen Fernandes je kouč osobného rozvoja a líderstva, člen celosvetového Medzinárodného tímu koučov líderstva Johna Maxwella. Owen ponúka sprevádzanie osobným plánovaním rozvoja líderstva a iné workshopy na tému líderstva. Žije v Bratislave (Slovensko). owen@bridge2excell.com

 4,504 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.