Vytvorte si mapu obchodného rastu a úspechu

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov.

Dnešný článok je zo SuperTipu 15 (2004):

„Ak neviete kam idete, s najväčšou pravdepodobnosťou prídete niekam inam,“ vraví Yogi Berra. S troma nasledujúcimi stratégiami sa naučíte, ako si stanovovať ciele a plánovať úspech v podnikaní.

Stanoviť si cieľ je spôsob, ako zabezpečiť, že sa nedostanete niekam, kam ste nechceli. V tom najjednoduchšom zmysle slova je cieľ iba niečo, za čím idete. Avšak ciele môžu vo viacerých smeroch napomôcť rozmachu podnikania. Už len to, že si ich začnete stanovovať, vás donúti premýšľať o tom, čo od svojej podnikateľskej aktivity vlastne očakávate a či ste si zvolili ten správny spôsob, ako to dostať. Počas rozmýšľania sa vám navyše začnú kryštalizovať rôzne cestičky, ako svoj cieľ dosiahnuť.

Ciele vytvárajú rámec, v ktorom sa budete pohybovať. Zamerajte svoje úsilie iba na úlohy, ktoré prispievajú k dosahovaniu stanovených cieľov. Stanovte si aj časový plán: každý dobrý cieľ má totiž časový plán, ktorý silno ovplyvňuje vaše ostatné pracovné činnosti. Ak je vašim cieľom odísť do dôchodku v päťdesiatke, tak sa vám neoplatí robiť si plány rozvoja, ktoré začnú prinášať plody až po vašich päťdesiatych narodeninách…

Ako hodnotiť ciele?

Ciele nestačí iba mať. Musia byť navyše aj správne – musia zohľadňovať vaše ambície a schopnosti. Ak vás vaše ciele brzdia alebo smerujú vaše úsilie na neproduktívne oblasti, stanovte si nové ciele. Dajte pritom pozor, aby mali nasledovné črty:

  • Presnosť, špecifickosť. Vaše šance dosiahnuť cieľ sa zvýšia, ak budú vaše ciele špecifické. „Zvýšiť kapitál“ nie je špecifický cieľ; „zvýšiť kapitál o 100 000 korún do 1. júla 2004“ už špecifický cieľ je.
  • Optimizmus. Ciele by mali byť pozitívne a povznášajúce. „Byť schopný platiť účty“ nie je zrovna inšpiratívny cieľ! čo takto „dosiahnuť finančné zabezpečenie“? Takto váš cieľ vyznieva pozitívne a určite budete mať väčšiu chuť naplniť ho…
  • Reálnosť. Ak si stanovíte za svoj cieľ zarobiť každý mesiac 500 000 korún a doteraz ste toľko nezarobili ani za rok, asi to nebude práve reálny cieľ! Na začiatok si skúste stanoviť ciele, ktoré nebude až taký problém dosiahnuť. Napríklad zvýšenie mesačného zisku o 25 percent… Neskôr, keď už svoje prvé ciele dosiahnete, môžete začať uvažovať o tých vyšších a zložitejších.
  • Krátkodobé a dlhodobé ciele. Krátkodobé ciele sú ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť v priebehu pár týždňov alebo jedného roka. Dlhodobé ciele sú ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť v priebehu piatich, desiatich alebo dokonca dvadsiatich rokov; tieto by mali byť jednoznačne vyššie a zložitejšie ako krátkodobé ciele, ale určite ešte stále realistické. A nezabudnite – potrebujete oboje…
  • Príjem. Mnoho podnikateľov chce dosiahnuť finančné zabezpečenie. Pri plánovaní si teda rozmyslite, koľko peňazí chcete každý rok zarobiť.
  • Životný štýl. Tento bod zahŕňa oblasti ako cestovanie, dĺžku pracovného času, investovanie osobného majetku a umiestnenie. Ste ochotný cestovať značne ďaleko a dlho alebo to bude nasilu? Koľko hodín denne ste ochotný pracovať? Aký majetok a akú jeho časť ste ochotný vložiť do podnikania a riskovať?
  • Typ práce. Váš plán rastu si môže vyžadovať zmenu v type práce, ktorú vykonávate. Pri stanovovaní cieľov pre typ práce sa budete musieť rozhodnúť, či radi pracujete mimo kancelárie alebo v nej, či radi pracujete s počítačom, či radi „visíte“ na telefóne, či radi pracujete s viacerými ľuďmi a podobne.
  • Uspokojenie vlastného ega. Áno, je to tak – mnoho ľudí chce dosiahnuť obchodný rast, aby si uspokojili svoje ego. Vlastniť väčšiu spoločnosť môže byť totiž značne uspokojujúce. Rozhodnite sa teda, akú hodnotu pre vás uspokojenie vášho ega má a aká veľká spoločnosť je pre tento cieľ potrebná.
  • Úprimnosť. Najdôležitejším pravidlom pri stanovovaní cieľov je byť sám k sebe úprimný. Budovanie podnikateľskej činnosti s jasným uvedomením si vašich silných a slabých stránok, vašich záľub alebo averzií a vašich konečných cieľov vám umožní čeliť rôznym problémom s väčšou dôverou a s vyššou šancou na úspech.

Analýza ceny a úžitku

Keď sa jedná o dosahovanie cieľov, nič nie je zadarmo. Každý cieľ, ktorý si stanovíte, si bude vyžadovať investíciu vášho času, úsilia a peňazí; možno sa iných cieľov budete musieť vzdať. či daný cieľ stojí za to, to zistíte analýzou ceny a úžitku. Táto analýza nie je vôbec komplikovaná. Jednoducho si zoberte papier a rozdeľte ho čiarou na dva stĺpce. Do ľavého stĺpca napíšte rôzne úžitky alebo výhody, ktoré vám dosiahnutie cieľa prinesie, a do pravého, čo vás to bude stáť. A teraz môžete buď jednoducho zrátať, v ktorom stĺpci je viac položiek, alebo môžete jednotlivým položkám priradiť hodnotu, ktorú pre vás majú, a pod každý stĺpec napísať sumu všetkých hodnôt. Táto analýza vám dá predstavu, či daný cieľ stojí za to.

Tvorba plánu do budúcnosti

Rozdiel medzi snom a plánom je, že sen vyjadruje túžbu byť niekým alebo niečo dosiahnuť, zatiaľ čo plán je metóda, ako tento sen naozaj dosiahnuť. Ak si naozaj chcete splniť svoje sny, potrebujete plán alebo mapu, ktorá vám ukáže, ako sa tam dostať. Dobrý plán budúceho rastu (takisto ako dobrý cieľ), musí byť špecifický a realistický. Okrem toho by mal obsahovať aj míľniky a nástroje, ktoré by vám povedali ako na tom ste a či idete správnym smerom.

Ako merať úspešnosť?

Dôležitou súčasťou každého plánu rastu je metóda, pomocou ktorej viete povedať, či stanovený plán plníte a ako na tom celkovo ste. Tieto metódy alebo nástroje väčšinou zahŕňajú rôzne záchytné body. Bežným záchytným bodom je napríklad suma tržieb za určitú dobu porovnaná s nákladmi. Takýto záchytný bod je jednoznačný, dôležitý a ľahko pochopiteľný. Mnoho podnikov porovnáva nárast alebo pokles tržieb v určitom roku s tržbami v minulom roku. Dá sa tak ľahko zistiť, kam podnik smeruje. Existuje veľa rôznych druhov záchytných bodov. Môžete napríklad sledovať počet predajní, počet zákazníkov alebo počet transakcií. Mnoho oblastí ekonomiky má unikátne záchytné body, napríklad aerolínie sa zameriavajú na percento obsadených sedadiel a na tržby, ktoré sú tvorené počtom nalietaných kilometrov. Firmy, ktoré sa špecializujú na obchodovanie cez internet, rátajú, koľko ľudí si prezrelo určité internetové stránky a koľko času na nich strávili. Ako vidíte, vo vašom podnikaní sa môže zamerať na veľmi detailné záchytné body, ako napríklad percento opätovných zákazníkov alebo priemerná tržba na jedného zákazníka.

Nie všetky záchytné body sa musia zameriavať na rast. Dajú sa zaviesť záchytné body zamerané na znižovanie nákladov, chybovosti, fluktuácie zamestnancov a mnoho iných faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť podnikania.

Ako zaviesť nástroje merania?

Jeden z najväčších rozdielov medzi malými a veľkými podnikmi je stupeň úsilia, ktoré podniky vynakladajú na meranie svojej úspešnosti. Veľké podniky sú známe tým, že generujú mnoho správ, ktoré obsahujú merania rôznych druhov výkonov. Takéto správy sú vhodné pre spoločnosti s tisíckami zamestnancov, ktorých pobočky sú po celom svete, ale ktoré aj tak musia byť riadené v určitom smere.

Ak je vaša spoločnosť malá, všetkých zamestnancov ste si vybrali vy osobne a vidíte ich každý deň, môže sa vám zdať, že merať výkon a tvoriť množstvo správ je absolútna strata času. Avšak proces rozhodovania sa môže ľahko stať neefektívnym, ak podnikatelia nemajú o svojich firmách potrebné informácie. Ich intuícia môže byť na mimoriadnej úrovni, ale určite by bol proces rozhodovania kvalitnejší, keby si o stave svojich firiem zohnali detailnejšie informácie. Podnikatelia totiž väčšinou nemajú dostatok informácií, aby mohli odpovedať na otázky ako: Aký je môj najziskovejší produkt? Aké sú typické črty mojich zákazníkov alebo aký charakter má moja zákaznícka základňa? Ktoré spôsoby propagovania vykazujú najvyššiu návratnosť?

Váš plán rastu zavediete oveľa ľahšie, ak vytvoríte meracie nástroje, ktoré vám budú počas zavádzania napovedať, ako na tom ste a čo môžete zefektívniť. Nemusia byť ani veľmi zložité. Potrebujete sa iba rozhodnúť, ktoré záležitosti sú pri dosahovaní rastu najkritickejšie a potom nájsť spôsob, ako merať ich úspešné zavádzanie. Ak si napríklad myslíte, že najviac vám pomôže preraziť na trhu cenotvorba vašich tovarov, dajte jednému zo zamestnancov za úlohu ísť raz týždenne do obchodu, v ktorom sa predávajú vaše tovary, nech zistí, či náhodou nepredávate pod cenu v porovnaní s konkurenciou. Meranie netreba preháňať a rozhodne netreba utrácať cenné zdroje na zhromažďovanie údajov, ktoré sú zbytočné. Ale to neznamená, že každé meranie výkonnosti je zbytočné…

Prehodnocovanie cieľov

Hodnota cieľov je v tom, že fungujú ako majáky v hmle každodenných pracovných starostí. Ale nemali by byť nepohyblivé ako majáky! Pravidelne by ste mali svoje ciele prehodnocovať a zisťovať, či ich netreba náhodou zmeniť alebo dokonca zrušiť. Posuny vo vašom osobnom živote môžu zapríčiniť, že sa niektoré ciele stanú nedôležitými.

Posledná vec, ktorej by ste si mali byť vedomí: ciele sú iba tým, čím sú – cieľmi. Nie sú predurčenými udalosťami, ktoré nastanú, či už sa ich budete snažiť dosiahnuť alebo nie. Niektoré ciele sú dôležité, ale nie je múdre upísať sa dosahovaniu cieľa za každú cenu. Môže sa totiž stať, že ho nebudete môcť dosiahnuť a emocionálne vás to zničí. A čo na to „filozof“ Yogi Berra? „Budúcnosť už nie je taká, ako bývala…“

 1,162 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.