Vzťah HR k hodnotovému reťazcu

V roku 1985 popísal profesor na Harvard Business School, Michael Porter, svoju teóriu analýzy hodnotového reťazca, aby ukázal na problematické oblasti v biznise a v distribúcii tovarov.

Podľa dr. Portera pozostáva hodnotový reťazec z piatich primárnych aktivít a štyroch podporných aktivít (obrázok).

Porter hovorí, že každá z týchto deviatich aktivít pridáva hodnotu hotovému produktu alebo službe, ktorú zákazník ocení a bude kupovať. Zlyhanie hociktorej z aktivít znižuje celkovú hodnotu produktu/služby, znižuje konkurenčnú výhodu a zvyšuje náklady na opravu alebo náhradu produktu. Preto lídri sústreďujú svoju pozornosť na dôsledné riadenie každého ohnivka v hodnotovom reťazci tak, aby dokázali okamžite zachytiť a korigovať všetky slabé miesta.

Ľudské zdroje sú jedným zo siedmich prvkov hodnotového reťazca organizácie. V rámci útvaru HR sa hodnota pridáva alebo uberá tým, ako je zameraná činnosť útvaru a aký dopad má na každý ďalší útvar v rámci hodnotového reťazca v podniku. A čo je ešte dôležitejšie, má priamy dopad na to, ako zákazník vníma hodnotu nášho produktu/služby.

Ako je to možné? Predstavte si, že výroba má problém s kvalitou. Z organizačného pohľadu sú vlastníkom problému ľudia z výroby, ale riešenie problému si obvykle vyžaduje účasť rôznych iných zdrojov:

  • ľudia z finančného útvaru a výroby analyzujú náklady na uprednostňované riešenie, ak také riešenie existuje
  • výrobný útvar spolupracuje s marketingom a odbytom pri presviedčaní zákazníkov, že chyba je len dočasná, problémy sa opravia a kvalita sa vráti do normálnych koľají už pri najbližšej zásielke
  • servis úzko spolupracuje so zákazníkmi, aby ich ubezpečil, že všetky problémy budú okamžite opravené, náklady budú čo najrýchlejšie refundované a že budúce dodávky budú už v plnej zhode s očakávaniami na kvalitu produktu
  • ľudské zdroje pomôžu útvaru výroby zistiť, či sú ľudia vhodne umiestnení, zaradení a vyškolení a či majú potrebné nástroje a zručnosti na vyrábanie kvalitných produktov a schopnosť včasne odhaliť možné problémy.

Presvedčenie, že len výroba vie vyriešiť problémy vo výrobe, je riskantné. Nedávno jedna mliekarenská fabrika mala problém s pokazenou súčiastkou na jednom zo svojich štyroch výrobných strojov. To znížilo jej produkciu o 25%. Výrobní pracovníci a pracovníci údržby odhadli, že budú potrebovať tri až štyri týždne na to, aby zaobstarali chýbajúcu súčiastku. HR manažér a manažér obchodu prediskutovali záležitosť so zásobovaním z uhla pohľadu stratenej výrobnej kapacity a z toho vyplývajúceho strateného obratu. Na základe týchto diskusií zásobovanie dokázalo vytvoriť 48-hodinovú dostupnosť pre všetky náhradné diely od primárnych dodávateľov a 72-hodinovú dostupnosť pre diely od sekundárnych a alternatívnych dodávateľov. Popisy práce pracovníkov na zásobovaní boli preformulované tak, aby odrážali tieto ciele, nie tradičné aktivity ako doteraz.

Ako sa ľudia pomaly odliepajú zo svojich vykolíkovaných území vlastnej odbornosti a oboznamujú sa s rôznymi ohnivkami reťazca, ktoré svojou činnosťou podporujú, narastá uvedomenie, že slabé ohnivko poškodzuje nielen tých, ktorí ho tvoria, ale aj celý zvyšok reťazca. Ak je slabý útvar vymáhania pohľadávok, nedostáva sa do podniku dostatok peňazí v tom čase, kedy je potrebný. Ak chýba hotovosť, klesá schopnosť vyfinancovať projekty ako dokúpenie nového zariadenia, zlepšenie dôchodkov, nový vozový park či nová marketingová kampaň. Oslabuje sa tým konkurenčná výhoda a zákazníci môžu preniesť svoj obchod k niektorému z konkurentov na trhu.

Ak útvar HR chápe potreby svojich interných zákazníkov (zamestnancov i manažérov) a snaží sa ich naplniť, zvyšuje silu hodnotového reťazca. Je to kľúčový parameter výkonnosti každého HR odborníka. Vaši zákazníci tento uhol pohľadu ocenia.

Ken Moore

Kenneth W. Moore, člen Americkej spoločnosti pre riadenie ľudských zdrojov, je predseda Ken Moore Associates, poradenskej firmy so sídlom v Schenectady, NY. Je tiež externým profesorom na NewYorkskej štátnej univerzite v Albany, kde vyučuje oblasť strategického manažmentu. Možno ho kontaktovať na kmoore01@nycap.rr.com.

 3,252 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.