Zákon procesu: Líderstvo sa buduje denne, nie za 1 deň

Nedávno ma zaskočila otázka jedného zo študentov v mojej MBA triede. Spýtal sa: „Aká je minimálna kvalifikácia, aby sme niekoho nazvali lídrom?“ Ostal som prekvapený. Nepýtal sa na vlastnosti, pýtal sa na kvalifikáciu. Som presvedčený, že sa nepýtal na vzdelávané zručnosti.

Množstvo lídrov dokonca ani nechodilo do školy a neabsolvovalo formálne vzdelávanie, ale napriek tomu sa stali svojím spôsobom výnimočnými lídrami. Moja matka k nim patrila a ako jej deti dnes všetci vieme, že nás viedla dobre. Kvôli rodinnej situácii nemohla ani na strednú školu, ale viedla svojich päť detí príkladom po tom, čo prišla o manžela – a my o otca – veľmi skoro, ešte než sme dospeli. Skúsenosti so zvládaním piatich detí boli pre ňu školou samy o sebe a prešla procesom organizovania a zvládania nás, čo si vyžadovalo trpezlivosť, porozumenie, načúvanie našim potrebám a túžbam a k tomu hodne multitaskingu. Iste, aj ona mala spočiatku svoje nedostatky, ale za istý čas to zvládla a keď na ňu bolo naložené bremeno líderstva nie dobrovoľne, ale životom, viedla nás k tomu, že sme sa stali charakternými dospelými, ktorí do svojho života prebrali jej správanie a skúsenosti, keď sama videla, ako sa jej vlastná matka musela postarať o deväť detí, čo už je takmer tím… Mama sa pred pár týždňami dožila 75 rokov. Položil som jej tú istú otázku a z jej odpovede vyžarovala múdrosť: je to proces, ktorým všetci prechádzame a učíme sa, ak chceme viesť iných. Takže hoci otázka vyzerá veľmi priamočiaro, začal som uvažovať a prišiel som na to, že ak si niekto chce hovoriť líder, potrebuje vykázať aspoň dve veci:

 • Musíte mať aspoň jedného nasledovníka (ak vás nikto nenasleduje, nemôžete byť líder).
 • Museli ste v minulosti nasledovať aspoň jedného človeka (aby ste chápali, čo „nasledovať niekoho“ obnáša, a boli to schopní nastoliť v budúcnosti).

Aby som sa vrátil k svojej mame: my, deti, sme boli jej nasledovatelia, a ona v minulosti pozorovala a nasledovala svoju vlastnú mamu. Kým to prvé sa priamo spája s vplyvom, ktorý máte na iných, to druhé do veľkej miery závisí od pozorovania a učenia sa od lídra – a oboje je proces. Dobrí lídri sa najprv učia a potom sústavne hľadajú spôsoby, ako by sa mohli cielene zlepšovať a rásť. Učenie a rozvoj sú oboje procesy, a tak je líderstvo tiež proces. V svojej knihe The 21 Irrefutable Laws of Leadership (21 nezvratných zákonov líderstva) to John C. Maxwell nazýva zákonom procesu, ktorý hovorí, že líderstvo sa vyvíja denne, nie za 1 deň. Maxwell: „Šampióni sa nestávajú šampiónmi v ringu; tam ich ako takých už len rozoznajú.“

Líderstvo nie je niečo, čo nadobudnete cez noc, ani udalosť, kedy sa prebudíte a odvtedy sa už budete cítiť a nazývať lídrom. Stať sa lídrom sa podobá skôr na úspešné investovanie do akcií. Ak dúfate, že cez noc zbohatnete, nebudete úspešní. V líderstve niet úspešných „jednodňových zázrakov“. Zaváži to, čo robíte dennodenne, z dlhodobého hľadiska. Stať sa lídrom je podobné na vzpieranie, ak sa tomu venujete. Dennodenne musíte do posilňovne, nezávisle od toho, ako sa práve cítite a či nemáte zaujímavejšie rozptýlenie. Kľúčová je disciplína; niet tu miesta pre voľkanie si. Ak chcete byť ako líder úspešní, potrebujete cielene pracovať na tom, že deň po dni kúsok podrastiete. Úspešní lídri sa sústavne učia. A proces učenia je neutíchajúci, výsledok vnútornej disciplíny a vytrvalosti.

Schopnosť viesť je v svojej podstate súhrn zručností, z ktorých takmer všetky sa možno naučiť a možno ich rozvíjať. Váš líderský rast podstatne ovplyvnia dve veci: vaša každodenná agenda a koľko do seba investujete. To čo deň po dni robíte, predurčuje, kým sa stanete. Tajomstvo úspechu je skryté vo vašej každodennej agende.

Ak chcete dobre viesť iných, sústreďte sa na nasledovné:

 • Aký je váš plán osobného rozvoja?
 • Čo robíte, aby ste sa zlepšovali profesionálne?

Ako líder by ste si mali z pravidelného čítania kníh, počúvania audiokníh a CDčiek a chodenia po seminároch a konferenciách urobiť rutinu. Kedykoľvek sa potknete o zlatý nugget pravdy alebo podnetný citát, odložte si ich pre budúcnosť. Musíte sa sústreďovať na to, aby ste dnes boli lepší ako zajtra. Ak dnes neporastiete ako človek, nebudete schopní zajtra viesť iných.

Ste ochotní prejsť si procesom formovania sa na toho, kto vie viesť iných? V čase okamžitých riešení „z police“ a mikrovlnkovej mentality čelíme kríze líderstva. Povyšujeme ľudí do líderským pozícií bez ohľadu na zákon procesu. Postupné dopracovávanie sa k zmysluplnému líderstvu nie je len „dobrý nápad“, ale je to nevyhnutná podmienka. Videl som niekoľko rodinných podnikov, kde patriarcha, čo podnik pred rokmi založil, odrazu zvolá míting a vyhlási, že odteraz preberá biznis jeho najmladší syn. Iste, je to legálne a ten najmladší syn môže skutočne mať potrebný talent, ale ak si doteraz neprešiel procesom budovania a rozvíjania líderských zručností, je vysoká pravdepodobnosť, že sa biznis hrnie do problémov. Všetko stojí a padá s líderstvom – preto je proces taký dôležitý. Pozrite na svoju organizáciu, na svoj tím či na seba – máte jasný a zjavný proces rozvoja líderstva?

Stať sa lídrom je proces a to si vyžaduje čas a investície. Proces zahŕňa:

 • učenie sa
 • využívanie v praxi
 • dolaďovanie.

Tieto tri kroky sú spoločné pre všetky procesy rastu a vedú k ďalšiemu učeniu sa, ďalšiemu využívaniu v praxi a novému dolaďovaniu. Tento proces nikdy nekončí, je to celoživotná záležitosť. Lídri sa lídrami nerodia – prešli si procesom, ktorý z nich lídrov robí.

Rast lídra možno rozdeliť na 5 fáz. Každý z nás je práve teraz v niektorej z nich, či už si to uvedomujeme alebo nie. Najdôležitejšie je rozpoznať, v ktorej fáze sa práve nachádzame, aby sme mohli podniknúť rozumné opatrenia a posunuli sa ďalej. Ak nevieme, kde sme, naša schopnosť neporastie a naše organizácie začnú čoskoro stagnovať, prípadne sa nám rozsypú pod stoličkou.

Týchto 5 fáz vyzerá podľa Johna C. Maxwella nasledovne:

 • Fáza 1: Neviem, čo neviem: málokto sa na seba pozerá ako na lídra, ale ak si neuvedomujeme dôležitosť líderstva, neporastieme.
 • Fáza 2: Viem, že sa potrebujem dozvedieť: v určitom okamihu v sebe objavíme potrebu naučiť sa viesť iných.
 • Fáza 3: Viem, čo neviem: ak sa nezlepšíme v líderstve, bude to možno znamenať koniec našej kariéry. V tejto fáze si vytvárame plán pre osobný rozvoj v oblastiach, ktoré to potrebujú.
 • Fáza 4: Viem a rastiem a začína to byť vidno: keď uznáme svoje nedostatočné zručnosti a začneme si ich s dennou disciplínou rozvíjať, začnú sa diať vzrušujúce veci. Postupne sa stávame efektívnym lídrom, ale ešte potrebujeme premýšľať o každom ťahu, ktorý ideme urobiť.
 • Fáza 5: Jednoducho pokračujem na základe toho, čo viem: naša schopnosť viesť sa stáva takmer automatizmom. Vytvorili sme si úžasnú intuíciu, ktorá začína prinášať neuveriteľné plody. Avšak jediný spôsob, ako sa sem prepracovať, je držať sa zákona procesu.

Ak my ako lídri nezaberieme a nebudeme rásť a zlepšovať sa, nikdy nedosiahneme náš plný potenciál. Našťastie, nie je to extra namáhavé a aj materiálu k téme je množstvo. Tu je zopár vecí, ktoré by vám mohli pomôcť žiť v súlade so zákonom procesu:

Zostavte si v písomnej podobe svoj plán osobného rozvoja. Napríklad prečítajte jednu knihu z oblasti osobného rozvoja a líderstva mesačne. Počúvajte aspoň raz týždenne nejaké CD s témou alebo webinár, raz štvrťročne sa zúčastnite nejakého seminára a raz ročne nejakej konferencie z tejto oblasti. Nech si to už naplánujete akokoľvek, hlavne sa postarajte, aby ste mali svoj osobný rozvoj naplánovaný.

Veďte si denník. Dobre vedený denník vám ukáže vaše priority, nadšenie, a takisto ukáže, čím trávite koľko času. Úspešní ľudia si vedia dobre manažovať svoj čas. Viesť si denník je dôležité. Chcete vedieť, ako trávite svoj čas. Možnože dokážete zarobiť viac peňazí, ale nedokážete si vyrobiť dodatočný čas.

Investujte do svojich nasledovateľov. Preberajte knihy so skupinou alebo vybranými zamestnancami, priveďte svojmu tímu dobrých trénerov a mentorujte členov tímu na báze „jeden k jednému“.

Vytvorte kultúru rastu. Postarajte sa o prostredie, ktoré si cení osobný rast a rozvoj, ktoré preň dáva k dispozícii zdroje a ktoré osobný rozvoj a rast odmeňuje. Takéto prostredie priťahuje vysokovýkonných pracovníkov a ľudí s vysokým potenciálom.

Učte sa zo svojich omylov. Omyly sú jeden z najlepších sprostredkovateľov poučenia. Sú výborné – pokiaľ neurobíte tú istú chybu dvakrát. Ak nerobíte chyby, neprekračujete svoju hranicu komfortu a tým brzdíte proces, ktorým by ste zo seba urobili lídra. Ľudia neplánujú chyby, ale zlepšujú svoje plánovanie vďaka chybám, čo spravili. Tomu sa povie chybovaním vpred!

 •  Aké chyby ste urobili za posledných 90 dní?
 • Čo ste sa z nich naučili?
 • Čo urobíte odteraz inak?

Nikdy sa nevzdávajte. Je jedno, kde práve v živote sa nachádzate a čomu musíte čeliť, vzdať sa nie je riešenie. Či už máte 22 alebo 72, stále máte nádej a potenciál. Keď budem písať svoju najbližšiu rubriku, už budem čerstvý doktor – vo veku 49 rokov! Nikdy nie je prineskoro začať sa znova učiť. Myslím tým proces.

Tá stará povedačka, že „Rím sa tiež nepostavil za jeden deň“, je pravdivá. Rozvíjať sa ako líder je celoživotný proces. A ako väčšina, ak už nie všetky zo zákonov, je to celoživotný postoj.

Owen Fernandes

Owen Fernandes je kouč osobného rozvoja a líderstva, člen celosvetového Medzinárodného tímu koučov líderstva Johna Maxwella. Owen ponúka sprevádzanie osobným plánovaním rozvoja líderstva a iné workshopy na tému líderstva. Žije v Bratislave (Slovensko). owen@bridge2excell.com

 

 4,971 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.