Peter Jakubík: „Budúcnosť je v našich rukách“

Každý rok od roku 1998 prebieha celoslovenská súťaž HR Gold (kedysi Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov), kde sa odmeňujú osobnosti a projekty s výrazným dopadom do oblasti personálneho manažmentu v danom roku.

Jedným z víťazov HR Gold 2009 bol aj tím okolo Petra Jakubíka, HR manažéra firmy Mondi SCP. Tento tím sa do súťaže úspešne prihlásil so svojimi projektmi už dvakrát. V roku 2009 vyhrali s projektom Rozvoj talentovaných ľudí – Mill Development Centre.

O tom, ako projekt prebiehal, nám porozprával Peter Jakubík.

Na udelenie ceny sme sa prihlásili druhý raz a dva razy sme sa stali aj laureátmi tejto ceny.

Prvý raz to bolo v roku 2006 a cenu sme získali za projekt Letná práca študentov.

Na 15. ročníku konferencie generálnych riaditeľov a personálnych manažérov „Personálny manažment a riadenie firmy” sme 15.10.2009 prebrali prestížnu cenu HR Gold za projekt Rozvoj talentovaných ľudí. Cenu v kategórii Projekt roka sme získali v konkurencii 9 ďalších projektov. Náš projekt hodnotila porota zložená z profesionálov pôsobiacich v oblasti ĽZ , ktorí cenu HR Gold získali v predchádzajúcich rokoch.

K projektu

Neustále ísť dopredu, stať sa prvým, výnimočným, dosahovať vynikajúce výsledky, vyhrať…. je túžbou jednotlivcov i celých tímov vo všetkých oblastiach života. Stať sa konkurencieschopným je cieľom každej firmy a stať sa jednotkou na trhu je smelým a atraktívnym plánom našej spoločnosti, ktorý chceme premeniť na realitu. Majiteľom firiem a manažérom je dnes už jasné, že popri výrobe a technológiách je práve ľudský potenciál tou silou, ktorá posúva latku výkonnosti stále vyššie a preto starostlivosť o zamestnanca sa stáva kľúčovou v dosahovaní cieľov.

Vyhľadávanie a rozvoj ľudí, ktorí nesú v sebe potenciál byť prínosom pre zamestnávateľa je dnes jednou z priorít, ktorej venujú personalisti aj manažéri vo firmách veľkú pozornosť.

Náš projekt najviac napĺňal požiadavku štatútu ceny inšpirácia – pokroková a hodnotná prax pre personálny manažment, projekt ktorý obsahom, formami a metódami riadenia je odskúšaný, osvedčil sa v praxi a je možné uplatniť ho aj v iných organizáciách na Slovensku.

S Talent manažmentom sme v Mondi SCP začali v roku 2004. Prvým krokom bolo identifikovať, koho možno za Talent považovať. Je to ten zamestnanec, ktorý už dnes podáva dobrý výkon alebo je to aj niekto, v kom možno ešte len “driemu” kvality ale nedostal priestor prejaviť sa. Možno niekto, kto potrebuje okrem svojich profesionálnych zručností spoznať, ako si zorganizovať prácu, ako riadiť, ako vychádzať s ľuďmi. Použijúc stanovené kritériá ale hlavne z poznania vlastných ľudí na pracoviskách bola vybratá prvá skupina zamestnancov zaradených do Programu rozvoja talentov.

 1. V prvom kroku bolo cieľom všetkým vybratým, prevažne mladým ľuďom, podať ucelený obraz o fungovaní spoločnosti Mondi. Oboznámiť sa so základnými procesmi firmy, t. j. s výrobou papiera, celulózy a energií, s investičnými projektami, finančnými tokmi, so stratégiou predaja a nákupu, s procesmi ľudských zdrojov. Všetky kategórie spolu – robotníci, technici, administratíva sa aktuálne informácie dozvedali priamo od manažérov a odborníkov z jednotlivých pracovísk. Z početných otázok a diskusií s prednášajúcimi sme sa dozvedeli, že ich fungovanie firmy zaujíma a prejavujú záujem prispieť k jej rozvoju.
 2. Ďalšou úlohou bolo vzdelávanie v odbore v ktorom pracujú. Robotníci boli zaradení do profesionálnych kurzov prebiehajúcich vo výrobe, ostatní sa zúčastňovali vybratých špecializovaných kurzov v externých firmách.
 3. Keďže od každého sa v budúcnosti vyžaduje schopnosť komunikovať v anglickom jazyku, všetci zamestnanci boli zaradení do jazykového vzdelávania.
 4. Nevyhnutnou súčasťou pri uplatňovaní kreativity a rozvíjajúcich sa schopností je vedieť ako pracovať v tíme, ako viesť seba a iných, ako narábať s časom, ako motivovať druhých ako riešiť problémy. Ďalšou etapou vzdelávania bol teda niekoľkomesačný tréning manažérskych zručností. Zaradení do menších tímov, v príjemnom prostredí školiacich stredísk, prostredníctvom najmodernejších tréningových metód sa zamestnancom venovali profesionálni školitelia externej vzdelávacej firmy.
 5. Realizácia programu Rozvoja talentov, ktoré sa do dnešného dňa uskutočnilo pre štyri skupiny vybratých zamestnancov /MDC I., MDC II, MDC III, MDC IV./do ktorého veľké úsilie vložili personalisti, by nemalo účinok bez úzkej spolupráce s manažérmi. Hlavné pole pôsobnosti pre zamestnancov je totiž ich vlastné pracovisko. Na uvádzanie poznatkov do praxe, prácu v tíme, komunikáciu s kolegami, schopnosť riešiť problémy a ďalej rásť dozerá manažér pracoviska. Pokračuje “On job” tréning.

Za obdobie od zavedenia rozvojového programu talentov vyrástli na našich pracoviskách jedinci, ktorým boli zverené náročné a zodpovedné úlohy, alebo boli povýšení do vyšších pozícií. S cieľom ďalej rozvíjať talentový potenciál v oblasti manažmentu a byť v kontakte s najnovšími trendmi sme z vybratých absolventov MDC I. a MDC II. vytvorili tím, ktorý v tréningovom programe Next Level ďalej rozvíjal prezentačné zručnosti, schopnosti manažérskeho rozhodovania, cieľovej orientácie, presvedčivej osobnej komunikácie a hodnotenia, vyjednávania a zvládania stresu atď.

Prínos rozvoja talentov je z pohľadu firmy zrejmý, preto aj v nasledujúcom roku pripravujeme v Mondi Academy Slovakia tím pre Next Level II a MDC V.

Do projektu je v súčasnej dobe zapojených 130 zamestnancov M SCP, zaradených do 4 skupín. Skupinu tvoria zamestnanci (BCW a WCW) z výroby, údržby a podporných businesových činnosti. Pri zaraďovaní sme sa snažili dodržať proporcionalitu rodového zaradenia, 19% zaradenia žien, podľa štruktúry zamestnávania žien v Mondi SCP.

Zaradeniu zamestnancov do projektu predchádzal výberový proces – identifikovanie talentov a hodnotenie výkonu a rozvojového potenciálu.

Samotná fáza vzdelávania bola rozdelená do oblastí:

 • základné procesy v Mondi SCP
 • manažérske zručnosti
 • jazykové vzdelávanie
 • riešenie projektov
 • profesijné vzdelávanie
 • manažérske zručnosti –next level.

V priebehu vzdelávania a po skončení vzdelávací cyklu, ktorý pre každú skupinu trval 2 roky boli zamestnanci hodnotení a následne zaradení do plánu nástupníctva. Mondi SCP má takouto formou zabezpečené obsadzovanie a dopĺňanie kľúčových pozícií z vlastných zdrojov a obmedzuje potrebu externého recruitingu.

Samotní účastníci projektu pozitívne hodnotia, že získali rovnaký pohľad a stotožnili sa s procesmi vo firme. stali sa kľúčovými pre tvorbu jednotnej kultúry a aktívnymi propagátormi Mondi Diamont Strategy.

Projektový tím:

Lídri projektu boli Peter Jakubík, HR Manager Mondi SCP, pracuje pre Mondi SCP od roku 1978. Vo funkcii riaditeľa ĽZ je 11 rokov. Rozhodujúcou mierou prispieva k implementácii stratégie Mondi People Development na podmienky Mondi SCP. Pre projekt získal podporu kolegov manažérov, bez zapojenia, ktorých by nebolo možné projekt realizovať. Tvorivo pristupuje k zavádzaniu nových procesov v oblasti HR. Procesy vedie a riadi ako súčasť podpory výroby , efektívneho businesu, ktoré vedú spoločnosť k pozitívnym výsledkom a šíreniu dobrého mena. Presadzuje optimizmus a má hlboké sociálne cítenie.

Jana Streitová, HR Department Manager , pracuje pre Mondi SCP od 1977, stále v oblasti HR. Jej práca je pozitívne hodnotená, úspechy dosiahla v oblastiach výberu a hodnotenia nových zamestnancov. Pracuje aktívne na vybudovaní značky Employer brand pre Mondi SCP. Spolupracuje so strednými školami, univerzitami na Slovenku a Trhoch práce – Job fair v rámci krajiny. Riadi a organizuje aktivity v rámci programu 3 generácie – zamestnanci, deti a rodinní príslušníci, penzisti , ktoré podporujú internú komunikáciu a pozitívny obraz o spoločnosti Mondi SCP.

Lukáš Keyzlar, HR Department Manager, pracuje pre Mondi od 1996. V roku 2008 prebral zodpovednosť za prípravu mladých talentov a organizáciu vzdelávacích aktivít v Mondi Academy Slovakia. Okrem toho je zodpovedný za Community engagment program. Je mladý, dynamický a sám je absolventom programu rozvoja mladých talentov.

Odôvodnenie udelenia ceny znelo: Vzdelávanie a rozvoj mladých talentovaných zamestnancov je poňatý ako systematický proces na kariérneho rastu. Program vzdelávania je tvorený na podmienky spoločnosti Mondi SCP a vychádza z princípov a stratégie spoločnosti Mondi. Zamestnanci zaradení do projektu Rozvoj talentovaných ľudí – Mill Development Centre hodnotia ako benefit poskytnutý spoločnosťou, ktorý ich motivuje a zaväzuje firme odovzdať nadobudnuté vedomosti a zručnosti formou pridanej hodnoty v pracovnom procese.

Peter Jakubík o sebe:

Aké je vaše životné krédo alebo motto?

Život pre mladých a budúcnosť je mi všetkým.

Podľa akých hodnôt žijete?

Mám ustálené poradie hodnôt a nemením ich.

Ktoré ľudské vlastnosti si najviac ceníte a prečo?

Úprimnosť, otvorenosť a dodržanie slova.

Čo považujete za svoju najsilnejšiu stránku? Prečo?

Ľudskosť, diplomatické jednanie a porozumenie.

Čo považujete za svoju slabšiu stránku? Ako vás obmedzuje?

Som workoholik a „kradnem“ čas rodine a svojim záľubám.

Čo sa vám natoľko osvedčilo pri práci s ľuďmi, že by ste to odporúčali aj iným?

Počúvať, rozmýšľať a niekedy použiť aj srdce.

Čo podľa vás vedie k trvalému úspechu manažéra?

Pracovitosť, vytrvalosť a ľudský prístup.

Čoho by sa podľa vás mali manažéri (hlavne tí menej skúsení) vyvarovať pri svojej práci?

Nedočkavosti a rýchlych rozhodnutí.

Kto v živote vás najviac ovplyvnil?

Osobnosti, ktoré boli vyspelé po všetkých stránkach, ľudskej i profesionálnej.

Keby ste mali žiť svoj život ešte raz, čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?

Všetko tak ako doteraz.

Fotografia z tlačenej verzie čísla.

 5,130 total views,  12 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.